Tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen blir fra 1. desember seniorrådgiver i Forus PRT, det skriver selskapet i en pressemelding.

Forus PRT utvikler moderne kollektivløsninger, og var først i landet til å teste ut selvkjørende kjøretøy på norske veier. Forus PRT er det ledende selskapet i Norge på autonome busser, heter det videre i pressemeldingen.

- Med teknologi, erfaring, vilje og finansielle muskler for gjennomføring ligger det meste til rette for selskapet. At Ketil Solvik-Olsen nå skal jobbe sammen med oss, blir veldig spennende, sier daglig leder Linn Terese Lohne Marken i Forus PRT i pressemeldingen.

Forus PRT eies av Seabrokers og Boreal.

Les også: Ketil Solvik-Olsen kan tenke seg å bli partileder etter Siv Jensen

- Revolusjon

Den tidligere samferdselsminister Solvik-Olsen var som statsråd en pådriver for å modernisere lovverket for å tillate autonome kjøretøy, ifølge pressemeldingen.

- Vi står midt i en rivende utvikling innen teknologi. Vi får stadig bedre og mer miljøvennlige kjøretøy, bedre kommunikasjonsverktøy, og vi kan samle inn, dele og håndtere stadig større mengder data. Det vil bidra til en revolusjon for hvordan vi kan levere gode tjenester innen kollektivtransport, uttaler Solvik-Olsen i meldingen.

Han legger til:

- Med stadig bedre og mer fleksible tjenester tilpasset individuelle behov, tror jeg at mange flere kommer til å velge kollektive løsninger i fremtiden. Teknologi for autonome kjøretøy vil styrke kollektivtransportens rolle i transportsektoren. Jeg er glad for å kunne bidra innen en sektor med et enormt potensiale.

- Brennende engasjement

Forus PRT var sammen med Kolumbus og Forus Næringspark først ut i Norge for utprøving av selvkjørende buss som en kollektivtransportløsning. Prosjektet var et offentlig privat samarbeid.

I dag har selskapet en selvkjørende buss som skal bringe folk mellom bussveien og Vestre Svanholmen på Forus i Stavanger. Neste skritt er å etablere en nasjonal testarena.

- Det er ekstremt spennende at Forus PRT jobber for en testarena. Det vil styrke oss i den internasjonale konkurransen om å utvikle teknologi og etablere arbeidsplasser. Norge ligger jo langt fremme i den teknologiske utviklingen, sier Solvik-Olsen videre.

Like tanker om fremtiden

- Vi har gode mobilnett, en befolkning som er positiv til ny teknologi, offensive kollektivselskap og god samarbeidskultur med lite hierarki. En testarena kan bli en verdifull møteplass som binder sammen bredden av norsk kompetanse, uttaler Solvik-Olsen i pressemeldingen.

Daglig leder Linn Terese Lohne Marken i Forus PRT sier at Solvik-Olsen i lang tid vist et brennende engasjement for å utvide, effektivisere og modernisere kollektivtransporten.

- Vi har svært like ambisjoner og tanker om fremtiden. Autonomi kommer for fullt, og vil i første omgang fungere som en tilbringertjeneste som senker folks terskel for å benytte seg av kollektivtransport og vil føre til flere og mer fornøyde kollektivpassasjerer og øke det totale behovet for kollektivtransport.