Stadig flere nordmenn mener klima er den avgjørende politiske saken for dem. Ungdommer går i klimastreik, og det har vært heftige diskusjoner om barn burde slippe fravær om de skulker for klimaet.

Midt oppe i det som er blitt tidenes klimabølge, er det spesielt ett land som ser ut til å bli avgjørende for om verden vil takle klimautfordringene: Kina.

Ifølge Paris-avtalen er landet ikke forpliktet til mer enn å stoppe veksten i utslipp innen 2030. De skal også øke andelen fornybar energi til 20 prosent.

I samme periode har Norge forpliktet seg til å kutte utslippene med 40 prosent sammenlignet med klimautslippene i 1990.

Stadig flere kullkraftverk

Kina ligger langt bak Norge i velstandsutvikling, men har ifølge de aller ferskeste tallene fra BP Statistical Review, snart tatt igjen Norge i klimautslipp per person.

Og landet bygger stadig flere kullkraftverk, noe Nettavisen har fortalt tidligere:

– Kina og India kan øke utslippene 5400 millioner tonn CO2 med dagens Paris-avtale i ryggen. Hvis Norge og EU oppfyller deres klimamål, tilsvarer det 900 millioner tonn. Denne utviklingen er selve kjernen i hele klimaproblemet, sier klimapolitisk talsperson Terje Halleland (Frp).

Han legger til:

– Det hjelper ikke om nordmenn snur livet på hodet.

Nettavisen har undersøkt tallene nærmere:

Bare økningen i Kinas klimautslipp fra 2017 til 2018 tilsvarer over ti ganger Norges totale klimautslipp.

Artikkelen fortsetter etter målingen.

Halleland mener Norges største bidrag ikke er å legge på avgifter eller kutte utslippene mest mulig i hjemlandet. Han mener vi heller burde legge inn innsatsen utenlands.

– Norge gjøre ett stort klimatiltak de neste årene. Og det er faktisk en gassrørledning ned til Polen, som er godkjent. Det kan gi Polen et redusert utslipp med 80 millioner tonn CO2 årlig. Det er mer enn halvannen gang hele Norges klimautslipp, sier Halleland.

Les mer: Norske velgere har talt: Klima er viktigst

Grunnen til den store effekten er at norsk gass har langt lavere klimautslipp per enhet sammenlignet med for eksempel kull.

– Norsk olje- og gassnæring er Norges største bidrag til klimasaken, sier Halleland resolutt.

Han mener myndighetene bør fortsette å åpne for flere områder til leting etter både olje og gass.

Du kan lese hele rapporten BP Statistical Review of World Energy 2019 her.

– Ingen unnskyldning

Miljøstiftelsen Zero mener imidlertid Kinas utslipp ikke fratar Norge for noe ansvar.

– Rike land som Norge har selvsagt ingen unnskyldning for å ikke gjøre vår del, svarer daglig leder Marius Holm i miljøstiftelsen ZERO.

Han forklarer at Kina nå står for nærmere 30 prosent av verdens totale utslipp, og at USA, som fortsatt er verden største økonomi, står for 16 prosent.

– Kina er det landet i verden med desidert høyest utslipp av klimagasser. Kina nærmer seg nå 30 prosent av verdens totale utslipp. Etter Kina følger USA og India, med hhv. 16 og 7 prosent av verdens utslipp, forklarer han.

– Er det noe vits i å kutte norske klimautslipp når gigantene er så mye større - bør ikke heller Norge betale for å få ned utslipp i andre deler av verden?

– Norge må gjøre begge deler. Hvis ikke de rikeste landene går foran og kutter egne utslipp, er det helt urimelig å forvente at mindre utviklede land skal begrense sin utslippsvekst, svarer Holm til Nettavisen.

Hva mener du om saken? Send Nettavisen et leserbrev.

Les mer: