Samtidig som næringsminister Trond Giske møter norske næringslivsledere for å varme opp forholdet til Kina, kommer tall som viser at det ikke bare er krise.

Fra 2010 til 2011 økte Norge sjømateksporten til Kina fra 2,3 til 2,5 milliarder kroner.

Fallende eksport
Veksten til Kina står i motsetning til nedgang i salget av norsk fisk generelt.

Fra 2010 til 2011 falt nemlig eksporten både i kroner og mengde, viser ferske tall fra Norges sjømatråd.

I kroner falt eksporten fra 53,6 til 53,0 milliarder kroner, mens volumet falt fra 2,7 til 2,3 millioner tonn.

I store tall beholdt vi altså inntektene, selv om volumet falt. Årsaken er høyere priser.

De største eksportlandene
Over halvparten av norsk fiskeeksport går til de 27 EU-landene, som importerte fisk for drøyt 30 milliarder kroner i fjor - omtrent som året før.

Du kan se statistikken her:Norsk salg av fisk

De største enkeltlandene er Russland (300.000 tonn), Danmark (176.000 tonn) og Kina (167.000 tonn) - noe som gjør de kinesiske markedet større enn både Japan, Frankrike og Tyskland i volum.

I kroner og øre er Rusland og Frankrike desidert størst.

Samråd om Kina
Fra andre deler av næringslivet har det kommet rapporter om et kjøligere forhold til kinesiske partnere etter at Nobelkomitéen utdelte fredsprisen for 2010 til den kinesiske dissidenten Liu Xiabu.

I dag kalte næringsminister Trond Giske inn næringslivet til et samråd.

- Det siste året har kontakten med kinesiske myndigheter vært begrenset og flere norske bedrifter har uttalt at det oppleves som krevende å operere i Kina. Derfor inviterer nærings- og handelsminister Trond Giske bedrifter og organisasjoner til møte for å drøfte muligheter og utfordringer for norsk næringsliv i Kina, het det i innbydelsen.