Nylig annonserte Norgesgruppen etter en prisjeger på Finn.no. Oppgavene til prisjegerne er å overvåke konkurrentenes priser.

Stillingsutlysningen kommer åtte måneder etter at Konkurransetilsynet varslet milliardbøter til Norges, største dagligvareaktører, Norgesgruppen, Rema 1000 og Coop, om blant annet ulovlig prissamarbeid gjennom prisjegervirksomheten.

I desember i fjor varslet tilsynet at Norgesgruppen ASA ilegges et gebyr på 8,8 milliarder kroner, Coop Norge SA 4,8 milliarder kroner og Rema 1000 AS ilegges et gebyr på 7,4 milliarder kroner.

Ulovlig prissamarbeid

Konkurransetilsynet mener dagligvareaktørene har bedrevet ulovlig prissamarbeid gjennom bransjenormen. Avtalen har gitt en regulert praksis av prisjegere i konkurrerende matbutikker.

Lavpriskjedene, Kiwi, Rema 1000 og Extra kjemper stadig en priskrig for å vinne kundene, og det er i disse butikkene prisjegerne jevnlig skal ha overvåket hverandres priser.

Tilsynet mener prisjegervirksomheten kan ha bidratt til brudd på konkurranseloven, og drevet opp prisene i norske dagligvarebutikker.

Saken er fortsatt ikke ferdigbehandlet hos tilsynet, og det gjenstår å se om dagligvareaktørene må betale milliardbøtene.

Les også: Konkurransetilsynets rapport: Kiwi og Meny har kjempefordel overfor Rema og Coop

Avskaffet avtale

I 2010 signerte dagligvareaktørene en avtale, den såkalte bransjenormen. Normen medførte en avtalt og systematisk overvåking av konkurrentenes priser gjennom prisjegerordningen.

I desember i fjor, i nærmest panikk, kunne Norgesgruppen fortelle at de nå kvittet seg med bransjeordningen, og måten den regulerte overvåkningen hos konkurrentene på, noe som betydde at de også stengte ute konkurrentenes prisjegere. Konkurrentene fulgte raskt etter.

Les også: Extra gjør helomvending etter prissmell

Avventer konklusjon

Avdelingsleder i Konkurransetilsynet, Magnus Gabrielsen, opplyser at saken om ulovlig prissamarbeid fortsatt er til behandling. Tilsynet venter blant annet på tilsvar fra dagligvarekjedene.

På spørsmål om hva Konkurransetilsynet mener om gjeninnføring av prisjegere, svarer han:

– Norgesgruppen er godt kjent med innholdet i varslet om overtredelse av forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid knyttet til prisjegervirksomheten, og vår vurdering av saken. Norgesgruppen må selv vurdere om bruk av prisjegere på nytt, vil være i strid med konkurranseloven.

Han understreker at Konkurransetilsynet i sitt varsel til dagligvarekjedene i detalj har beskrevet de problematiske sidene ved prisjegerordningen.

– Bryter Norgesgruppen nå lovverket?

– De kjenner våre vurderinger knyttet til den pågående saken, der vi blant annet har pekt på enighet mellom kjedene om tilgang til butikkene, og hvordan informasjonen er benyttet. Prisjegere i seg selv er ikke forbudt, sier han og understreker:

– Alt vi sa i desember står ved lag.

Han sier at de enten treffer et vedtak i tråd med varselet eller at vurderingene vil bli endret etter at kjedene har kommet med sine tilsvar. Konkurranstilsynet opplyser at de ikke har satt noen endelig tidsfrist for kjedenes tilsvar.

– Har Norgesgruppen hatt dialog med dere før de utlyste stillingen?

– Vi vil ikke kommentere hva slags dialog vi har hatt med dem før saken er ferdigbehandlet. Konkurransetilsynet vil heller ikke prioritere å ettergå stillingsutlysningen.

Av finn-annonsen går det frem at arbeidsoppgavene blant annet er innhenting av priser i konkurrentenes butikker og løpende rapportering til NorgesGruppens hovedkontor i Oslo via sms eller telefon.

I tillegg utleveres det teknisk utstyr til rapportering. Bil er påkrevd, da arbeidstaker må forvente å kunne forflytte seg raskt mellom ulike områder, opplyses det.

Pristest: Her er Meny mye billigere enn lavpriskjeden: –Overraskende

Langvarig konflikt

Kilder Nettavisen har snakket med mener striden mellom Konkurransetilsynet og bransjen vil være langvarig. De ser for seg mange runder i rettssystemet der bransjen vil hevde sin uskyld.

Ifølge flere kilder Nettavisen har snakket med, vekker det bekymring at Norgesgruppen styrer 44 prosent av det totale dagligvaremarkedet.

Det er blant annet gitt ekstrabevilgninger fra Nærings- og fiskeridepartementet til Konkurransetilsynet for å overvåke konkurransesituasjonen.

Les også: Konkurransetilsynet dropper millionbot til Norgesgruppen

Konkurransetilsynets velsignelse

Konserndirektør i Norgesgruppen, Stein Rømmerud, understreker at varselet fra Konkurransetilsynet handler om bransjenormen

Konserndirektøren påpeker at avtalen kom som et resultat av en dialog mellom mange aktører i bransjen.

– Konkurransetilsynet var en av dem som ble holdt tett orientert om denne avtalen. Men dette er noe annet enn at de har konkludert med at prisjegere i seg selv er ulovlig, sier han.

Les også: Går hardt ut mot datomerking på norske dagligvarer: – Dette holder ikke

Står på sitt

Som tidligere nevnt oppstod det panikk i dagligvarebransjen da Konkurransetilsynet varslet milliardbøter om det de mente var et ulovlig prissamarbeid

– Hvorfor kastet dere ut prisjegerne i desember da milliardbøtene ble varslet?

– Vi sa opp den delen av avtalen som regulerte dette, den såkalte bransjenormen for sammenlignende reklame, sier Rømmerud, og understreker:

– Vi har sagt flere ganger, også da denne saken dukket opp, at bransjenormen ikke er i strid med konkurranseloven, sier han.

Norgesgruppen mener at prisjegerne sikrer lave priser i markedet, og at det ikke er mulig å konkurrere på pris hvis man ikke overvåker konkurrentenes priser, sier han.

– Konkurransetilsynet uttaler til Nettavisen at alt de sa i desember står ved lag, hva tenker dere om det i kjølvannet av stillingsutlysningen?

– Vi føler oss veldig trygge på at vi ikke bryter konkurranseloven. Vi har besøk av prisjegere fra våre konkurrenter, og vi følger også med hos andre. Stillingsannonsen der vi søker etter en prisjeger, er en del av det, sier konserndirektøren.

Rømmerud vil ikke være med på at det er grunnlag for å påstå at prisjegerordningen er et ulovlig prissamarbeid.

– Vi stiller oss uforstående til Konkurransetilsynets varsel om milliardbøter, og vi kommer ikke til å akseptere et vedtak der vi skal ha brutt konkurranseloven.

– Hvor langt er dere villig til å ta dette i rettssystemet?

– Vi vil ta dette så langt det trengs. Her har det ikke skjedd noe ulovlig.

Norgesgruppen sier at det er rimelig å anta at alle aktørene har fortsatt med å overvåke konkurrentenes priser, også etter at de sa at prisjegerne ble kastet på dør i desember i fjor.

Rømmerud vil ikke svare på hvor mange prisjegere som i dag jobber for Norgesgruppen.