HØVIK (Nettavisen Økonomi): - Denne boten vil jeg prinsipielt ikke betale, for jeg har betalt for parkeringen, sier Kjell Sigmund Hoel (81) til Nettavisen.

Tidligere i år skulle han på et besøk på Bærum sykehus og parkerte som normalt på parkeringsplassen utenfor. Han betalte for parkeringen, noe han kan bevise gjennom en bankutskrift. Se videoen med beviset øverst i saken.

Kort tid senere dukket det likevel opp en bot på 600 kroner fra Aimo Park, selskapet som driver parkeringen ved sykehuset.

- Jeg har fått beskjed om at jeg har tastet feil bilnummer i automaten, men det har jeg ingen formening om stemmer, sier Hoel.

Les også: Bjørn (77) fikk parkeringsbot på 600 kroner - anmeldte parkeringsselskapet

Papirløs

Parkeringsautomatene ved sykehuset er papirløse, så Hoel har ingen kvittering som kan avkrefte eller bekrefte at han tastet feil registreringsnummer. Det er dermed parkeringsselskapet som sitter med all informasjon rundt hvilket nummer Hoel tastet inn.

- Jeg har ikke sett noe bevis på at jeg trykket inn feil bilnummer og jeg har hatt det samme i over ti år – og jeg har parkert mange ganger på Bærum Sykehus, sier han, som er svært lite imponert over behandlingen han har fått.

- Det er profesjonell pengeutpressing. De har hele apparatet bak seg, med advokater og ferdigtrykkede brev på PCen og kjører på med lovparagrafer. De fleste som får sånne boter gir seg jo, sier Hoel, som nå har anmeldt parkeringsselskapet til politiet.

Les også: Her har Bymiljøetaten bøtelagt privat parkering: - Det kom helt ut av det blå

Tilbød seg å betale

I anmeldelsen skriver Hoel at betalingen kan fremstå som et rent tyveri fra hans bankkonto av parkeringsselskapet.

- De vet meget godt at parkeringsbeløpet ble betalt der og da. Selskapet har tilbudt seg å betale tilbake parkeringssummen på 24 kroner, hvis jeg betaler boten på 600 kroner. Det er utrolig. Det går ikke an, sier han.

Han er også svært kritisk til måten automatene er utformet på.

- De nekter å akseptere at jeg har betalt på riktig måte. Betalingsprosessen skal være universelt utformet, sier Hoel med henvisning til paragraf 31 i forskriften om parkering.

Les også: Kutter i snømåking og livredning - bygger parkanlegg foran skogen

- Problemet er at alt foregår digitalt. Hvis du ikke er kvikk på labben, så forsvinner bildet på skjermen. Der kan man ikke tenke seg om to ganger.

Nekter å betale inkasso

Parkeringssaken har nå gått til inkasso, men heller ikke da vil Hoel betale.

- Jeg synes at dette går over alle grenser. Her er det en vanlig transaksjon, på noen få kroner, som blir underkjent av legalistiske metoder. De fortsetter å kjøre en prosess som om det var et millionbeløp som var underslått.

- Veldig mange i din posisjon hadde bare betalt og gått videre. Hvorfor er det ikke aktuelt for deg?

Les også: Innbyggerne raser mot parkeringskaos: – Dette er ikke Manhattan

- Ja, godt spørsmål. Jeg blir så irritert over slike bagateller som virker høyst urettferdig for «den lille mann». Jeg har ikke tenkt å gi meg på dette. Jeg har oppført meg helt normalt, kanskje har automaten registrert en feil, men automaten gikk rett inn på min bankkonto og hentet ut beløpet jeg skulle betale.

- Vanlig praksis

Nettavisen har også vært i kontakt med Aimo Park, som viser til at Hoel ikke har fått medhold for saken sin i parkeringsklagenemda.

- Aimo Park følger Parkeringsklagenemndas praksis, som i mange saker har fastslått at det ligger innenfor førers kontroll å taste inn korrekt kjennemerke når fører har mulighet til å kontrollere hva som er registrert, f.eks. ved å lese dette på automatens skjerm. Vi gir imidlertid fører mulighet til å søke om refusjon av beløpet som er betalt i parkeringsavgift dersom fører ønsker dette. Dette gjelder uavhengig av størrelsen på det innbetalte beløpet. Dette er det gitt informasjon om i svarbrev til kunden, skriver Elin Constance Greiff, juridisk direktør i Aimo Park Norway AS, i en epost.

Les også: Skal sikre parkering - har fjernet over tusen parkeringsplasser: - Jeg blir helt matt

Hun er ikke bekymret for øvrige juridiske følger av saken.

- Saken er rettskraftig avgjort i Parkeringsklagenemnda, og fører/klager har etter det vi er kjent med ikke tatt ut stevning innen fristen på 4 uker etter forkynning av nemndas vedtak. Det finnes derfor ingen alminnelige ankemuligheter i denne saken, og videre domstolsbehandling er derfor ikke aktuelt, skriver hun.

- Er dette en vanlig problemstilling for dere som parkeringsselskap?

- Dette er en kjent problemstilling, men andelen registreringer med tastefeil er lav i forhold til antall transaksjoner som gjennomføres daglig. Vi jobber stadig sammen med våre leverandører for å finne gode løsninger for å unngå tastefeil, sier Greiff.

Nettavisen har spurt Greiff om de har bevis på at Hoel faktisk tastet feil bilnummer, men hun har ikke besvart denne henvendelsen.

- Kjedelig

Nettavisen har vært i kontakt med Forbrukerrådet, som bekrefter at det ikke er uvanlig at de mottar henvendelser om lignende saker.

- Hovedregelen ved elektronisk betaling og registrering av parkering er at det er fører som er ansvarlig for å taste inn korrekt informasjon, herunder kjennemerke og takstsone. Unntak gjelder der man ikke får kvittering, bekreftelse eller anledning til å kontrollere registreringen. Hvis man som fører har betalt for parkering, men på feil registreringsnummer, er det dessverre lite man kan gjøre, såfremt man fikk anledning til å kontrollere registreringen, skriver Caroline Skarderud, jurist i Forbrukerrådet, i en e-post til Nettavisen.

Les også: Nabogata er full av ledige parkeringplasser Øyvind ikke får lov til å søke om

Og fortsetter:

- Det er alltid kjedelig å bli ilagt en bot eller et gebyr for noe, så hvis det ikke er mulig å klage på gebyret, får man ta det som lærdom til neste gang. Det er lurt å bruke tid når man legger inn registreringsnummeret, slik at man vet at det er helt korrekt.

Forbrukerrådet legger til at parkeringsselskapet kan velge å komme forbrukeren i møte, men at det er selskapets valg.