Ferske tall fra Avinor viser at 1,8 millioner passasjerer reiste fra eller til Avinors lufthavner i løpet av juli måned. Det er oppgang på hele 71 prosent siden juni, men tallene er likevel fremdeles langt unna en normalsituasjon for luftfarten.

Trafikktallene for juli måned viser at trafikken økte på samtlige av Avinors lufthavner. Størst oppgang har det vært for innenlandstrafikken, som i juli var på 64 prosent av nivået sammenliknet med tilsvarende måned i 2019.

Les også: Turistbølge til Norge- frakter i snitt 4000 per dag

1,43 millioner passasjerer fløy med innenriksfly i foregående måned, mot 2,3 millioner i juli i fjor.

– Det er gledelig med en økning, og vi ser at spesielt innenlandstrafikken har tatt seg opp. Likevel ligger vi på under halvparten av passasjertallene sammenliknet med samme tid i fjor, så vi er langt unna normal trafikk, sier direktør for trafikkutvikling i Avinor, Gaute Skallerud Riise, i en pressemelding mandag.

Les også: 158 SAS-passasjerer må i karantene etter at fly fra Frankrike ikke rakk karantenefristen

12 prosent

Han viser til at utenlandstrafikken i juli måned bare var på 12 prosent av trafikken i juli 2019. Passasjertallene har i perioden falt fra 2,74 millioner til 337.500.

– Samtidig ser vi at utenlandstrafikken nesten har tredoblet seg siden juni. Mye av dette handler nok om endrede reiserestriksjoner, kommenterer Riise.

Avinor-tallene viser at gjennom hele koronaperioden har de regionale lufthavnene hatt den minste nedgangen. Faktisk er innenlandstrafikken til og fra disse lufthavnene var i juli nesten på samme nivå som for ett år siden. Trafikken på disse doblet seg sammenliknet med juni.

– Dette sier noe om hvor viktige de mindre lufthavnene er for både bosetting, turisme og næringsliv, sier Riise i pressemeldingen.

Les også: Regjeringen fjerner koronakrav på fly

Vender tilbake

Den internasjonale trafikken har tatt seg opp uke for uke. Det skyldes at flere ruter er gjenåpnet, og at de utenlandske flyselskaper vender tilbake.

28 av 35 flyselskaper som fløy på Oslo lufthavn før korona er tilbake, og 51 av 101 destinasjoner er tilbake på rutekartet.

– Alt i alt har vi sett en jevn vekst de siste ukene, men det totale volumet er fremdeles et helt annet enn det vi er vant til, og nå går vi inn i en periode der vi kan regne med at utenlandstrafikken vil påvirkes av de nye karantenerestriksjonene, sier Riise.