Frykt preger verdensøkonomien, og usikkerheten knyttet til Brexit, samt handelskrigen mellom Kina og USA, gir grunn til å tro at også norsk økonomi vil bli påvirket av uroen. Men enn så lenge virker det ikke som at norske bedrifter virker nevneverdig bekymret:

En klar overvekt av bedriftene i Stor-Oslo, Rogaland, Hordaland og Agder-fylkene er positive med tanke på de neste 12 månedene.

Størst er optimismen i industrien og i oljebedriftene: Blant bedriftene med mer enn 33 prosent av omsetningen knyttet til oljenæringen, er 77 prosent positive til de neste 12 månedene. 85 prosent av bedriftene forventer økt omsetning og 77 prosent planlegger å ansette flere.

79 prosent av disse bedriftene planlegger ytterligere investeringer, og 75 prosent av dem tror på flere oppdrag og bedre ordrereserver.

I rapporten «Konjunkturbarometer» presenterer Sparebank 1 SR-Bank ferske funn om forventninger til norsk næringsliv fremover. I en undersøkelse spør banken 800 bedrifter i Sør-Norge blant annet om hva deres forventninger til de neste 12 månedene er. Sjeføkonom Kyrre Knudsen kunne også i mai vise til en klar overvekt av optimisme blant bedriftene. Nå er tallene enda bedre.

- Aldri tidligere har vi sett så høy optimisme blant olje- og gassbedriftene som vi nå ser foran de neste 12 månedene. Dette står i nokså sterk kontrast til prognoser fra ledende analysemiljøer, som SSBs investeringsanslag og Norges Banks anslag, om at aktiviteten vil flate ut i 2020, skriver Knudsen.

Les også: Fagbevegelsen knuser Høyres rike onkler: Pøser inn 26 mill. for å vinne valget

Vanskelig å få tak i nok arbeidskraft

I sin analyse av undersøkelsen skriver også Knudsen, som han sa til Nettavisen Økonomi i sommer, at alt er ikke ensidig positivt: Konkurransen om arbeidskraften er knallhard, og hardner ytterligere til fremover.

- Det er vanskeligere å få tak i kvalifisert arbeidskraft innenlands, og for utenlandsk arbeidskraft er ikke Norge like attraktivt. Det finnes flere og flere eksempler på bedrifter som bruker lang tid på å få tak i folk. Bemanningsbransjen over hele Sør-Norge bekrefter utviklingen, skriver Knudsen i sin analyse.

Sjeføkonomen mener kampen om arbeiderne vil kunne øke presset på lønn og muligens bedre bedriftenes lønnsomhet. Han peker på økt arbeidsinnvandring som en potensiell løsning på det pressede arbeidsmarkedet, og at Brexit-situasjonen potensielt kan sende flere arbeidsinnvandrere fra Storbritannia til Norge.

Det eneste tegnet til usikkerhet i konjunkturbarometeret er i bedriftenes investeringsplaner: Investeringene ser nå ut til å flate ut. Ifølge Knudsen har bedriftene en tendens til å vente med å investere til uroen, rundt for eksempel Brexit og handelskrigen mellom USA og Kina, er avklart.

- Vedvarende uro og svakere vekst er en risikofaktor for utviklingen fremover. Motsatt kan en mulig avklaring og redusert usikkerhet om både Brexit og handelsuro mellom USA og Kina bidra positivt for investeringsviljen, skriver Knudsen.

Les også: Pristest: 1 av 3 «tilbud» er billigere hos lavpriskjedene

Olje- og energiministeren: - Håper dette bare er starten

Kjell-Børge Freiberg (Frp) sier til Nettavisen Økonomi at stabile og forutsigbare rammebetingelser ligger til grunn for tallene Sparebanken 1 SR-Bank presenterer, og mener mange tar oljebransjen for gitt.

- Vi har troen på sektoren, og heier fram de som går i kjeledress. De skaper verdier som land rundt oss bare kan drømme om og som mange i dette landet tar for gitt, sier olje- og energiminister Freiberg.

Ministeren viser til at flere partier går til valg for å begrense petroleumsindustrien ved en kontrollert utfasing eller ved å ikke dele ut flere konsesjoner. Freiberg trekker blant annet fram at Arbeiderpartiets Espen Barth Eide nylig åpnet for å samarbeide med MDG.

- Det er alvorlig for en næring som er opptatt av forutsigbarhet, sier ministeren.

Freiberg håper optimismen fortsetter i oljenæringen og i industrien.

- Jeg håper dette bare er starten, og at vi ser en ytterligere vekst i tiden som kommer. Man skal ikke kjenne på skam, men en genuin stolthet for denne næringen, og på spørsmålet om hvor lenge vi skal holde på med olje og gass, så er svaret mitt enkelt: Lenge, lenge, lenge - veldig lenge, sier Freiberg.

Les også: Oljeministeren vil gi full gass i norsk oljeproduksjon

Mest optimistiske i Oslo

Hovedindeksen i konjunkturbarometeret for september 2019 er 63 prosent. Er indeksen på 50 prosent, er det like mange positive som negative bedrifter. Er den høyere enn 50, er det overvekt av positive bedrifter.

Størst er optimismen i Stor-Oslo (65 prosent) og Rogaland (63 prosent). Agder-fylkene (61 prosent) og Hordaland (59 prosent) ligger litt bak, men er også helt klart positive med tanke på det kommende året.

Tror på balansert boligmarked

Til tross for gode tider i norsk økonomi, tror ikke sjeføkonom Knudsen og fagmiljøene i Sparebanken 1 SR-Bank på noen prisfest på boliger. Nylig ble det satt nasjonal rekord for antall boligsalg, og antall boliger tilgjengelig på markedet har gått opp. Banken forventer en lavere prisvekst i Oslo fram de neste årene, sammenliknet med Hordaland, Rogaland og Agder-fylkene.

- I Rogaland forventer vi en økning en økning i salg fremover på mellom 8-12 prosent sammenliknet med 2018. Dette tror vi fordi regionen har et bra arbeidsmarked, det er lave renter og det varsles om økt tilflytning. Heldigvis for potensielle kjøpere, og uheldigvis for selgere, tror vi at prisene vil ha en flat utvikling. For selv om etterspørselen etter boliger øker noe, vokser tilbudssiden raskt. Vi har nå det høyeste tilbudet noensinne av brukte boliger for salg i Stavanger-området, skriver regionsjef i Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom, Gaute Thise Jacobsen i rapporten.

Les mer: Her tjener menn 1,5 millioner kroner i snitt: Fikk sjokk da hun så hva kvinner tjener

Les også: Å kutte norsk olje er økonomisk galskap og en støtte til internasjonale diktatorer