Nylig skrev Nettavisen Økonomi at de to toppsjefene Steffen Kragh og Hans J. Carstensen i TV 2-eier Egmont tjente 55 millioner kroner til sammen i 2020 - noe som fikk Ap-politiker Trond Giske til å advare mot danske tilstander i Norge.

Les mer: Sjefene for TV 2s eierselskap tjente 55 millioner kroner i fjor

Økonomien til danske Egmont, en veldedig stiftelse, klarte seg meget godt gjennom koronaåret 2020: Et overskudd før skatt på 861,5 millioner kroner er det høyeste på fem år. I Norge eier Egmont TV2, Nordisk Film (den norske delen) samt magasinforlaget Egmont Story House AS.

Egenkapitalen på ni milliarder kroner er på nivå med 2019 - den har aldri vært større enn de siste to årene.

– Et lite heldig utslag

Samtidig har det nordiske medieselskapet mottatt solid offentlig støtte i de nordiske landene - til sammen over 300 millioner kroner, hvorav over 130 millioner kroner har gått til norske deler av virksomheten.

– Vi synes ikke dette er greit i det hele tatt. Kulturstøtten er til for at bedrifter og enkeltkunstnere skal kunne holde seg flytende gjennom denne vanskelige perioden. Det må lyse noen varsellamper i kulturdepartementet når dette resulterer i store overskudd.

Det sier Anders Hovind, nestleder i Creo, den største fagorganisasjonen for artister og kunstere i Norge, med over 9.000 medlemmer.

– Egmont er et godt eksempel på noe vi mener er et lite heldig utslag av ordningen. Men også mange enkeltartister har gått med stort overskudd og likevel fått mye støtte. Vi er opptatt av at både musikere, artister og støtteapparat skal kunne komme seg gjennom denne krisen uten at de går konkurs. Det siste er dessverre virkeligheten for svært mange, sier Anders Hovind.

Massiv støtte til film og forlag

I årsrapporten kan den veldedige stiftelsen konstatere at 2020 ble nok et solid år. Der kan vi lese at Egmont mottok totalt 317 millioner kroner i krisestøtte fra Norge, Sverige og Danmark.

Av dette var 310 millioner kroner koronastøtte til Nordisk Film, mens drøyt 6,9 millioner kroner gikk til forlagsvirksomheten, Story House Egmont. Som Klassekampen dokumenterte tidligere i år, mottok ingen kulturaktører mer av kulturlivets krisepott på to milliarder kroner enn danske Egmont.

Foruten koronasmellen som rammet Nordisk Films kinodrift, presterte alle Egmonts virksomheter bedre i 2020 enn i 2019, skriver stiftelsen. Story House Egmont, som fikk nær syv millioner kroner i krisestøtte, økte overskuddet fra 63 millioner kroner i 2019 til 77 millioner kroner i 2020.

Totalt delte kulturminister Abid Raja (V) og regjeringen ut 134 millioner kroner til Egmonts datterselskaper Nordisk Film Kino og Nordisk Film Distribusjon gjennom kompensasjonsordningen og stimuleringsordningen.

Les også: Trond Giske ut mot lønningene til TV 2-eierne: – Helt vanvittig

Besøksfall, men likevel solid overskudd

Egmont er en næringsdrivende stiftelse som skal bruke en stor del av overskuddet til å hjelpe barn og unge. Resten av overskuddet skal reinvesteres i konsernet. I Norge er Egmont eier av ukepresse som Hjemmet og serieforlaget bak Pondus og Donald Duck & Co.

Stiftelsen eier også halvparten av Norges største forlagshus Cappelen Damm. I 2012 ble Egmont eneeier i TV2, etter å ha kjøpt seg gradvis opp over en lengre periode.

I 2013 kjøpte Egmont-selskapet Nordisk Film Kino det kommunalt eide Oslo Kino-konsernet, og ble den største kinoeieren i Norge. Eierselskapet Nordisk Film produserer spillefilmer og serier, produserer spill, distribuerer Playstation i de nordiske landene og i Baltikum, og er en kinodistributør.

Nordisk Films omsetning gikk dramatisk ned fra 541 millioner euro i 2019 til 366 millioner euro i 2020. Driftsresultatet endte likevel på 15 millioner euro i pluss, om lag 150 millioner kroner, ned fra 34 millioner euro året før.

Dette er konserntall. I Norge gikk filmvirksomheten med et stort underskudd til tross for mottatt støtte, understreker administerende direktør i Egmont Storyhouse Norge, Nina Vesterby, overfor Nettavisen. Nedgangen skyldes i hovedsak store tap i kinomarkedet, hvor mer enn halvparten av de besøkende fra året før var borte.

Men støtten har hjulpet. I årsrapporten skriver Egmont-konsernet at «statsstøtten i Norge, Danmark og Sverige, samt lokale kostnadsreduksjoner, bidro til å begrense den finansielle innvirkningen».

Les mer: Idretten og frivilligheten fikk 2,1 Raja-milliarder – disse fikk mest

- Penger til å sikre arbeidsplasser

– Det stemmer at den norske avdelingen av Nordisk Film har mottatt 134 millioner i kompensasjon. Dette er midler som skal kompensere store tap i filmproduksjon og kinoinntekter. Men selv iberegnet midlene mottatt gjennom støtteordningen fikk Nordisk Film et underskudd på 62 millioner kroner i 2020, sier Nina Vesterby, administrerende direktør i Egmont Storyhouse Norge.

Støtten har ikke gått til Egmont-konsernet og dennes administrasjon, understreker Vesterby:

– Den har gått til norske kinoer, norske filmprosjekter og til å sikre arbeidsplasser og til å stimulere det lokale kultur- og filmtilbudet i Norge.

Den norske forlagsvirksomheten har mottatt 1,7 millioner kroner, opplyser hun, innenfor den generelle ordningen med redusert arbeidsgiveravgift for mai og juni.

– Resten av de 6,9 millioner kronene er beløp tilknyttet andre hel- og deleide selskap i Story House Egmont i Sverige og Danmark. Story House Danmark har betalt tilbake annonsestøtten de fikk og er således ikke med i totalen, sier Vesterby.

– Men Egmont-konsernet gikk med 800 millioner kroner i overskudd. Er det rettmessig at en virksomhet med et så stort overskudd mottar så mye krisestøtte?

– Ettersom vår filmvirksomhet har hatt et stort underskudd som følge av pandemien, selv etter kompensasjonsordninger, så mener vi det er riktig å motta midler gjennom disse ordningene.

– Nestlederen i kunstnernes fagforening Creo mener dette viser at ordningen er lite treffsikker. Hva er din kommentar til det?

– Jeg kjenner ikke den generelle treffsikkerheten til denne ordningen. Det er myndighetene sitt ansvar å lage ordninger som treffer bredt og godt, og ivaretar de som blir rammet av pandemien, sier Vesterby.

– Ordningen må evalueres

Ifølge Anders Hovind i Creo viser Egmont-støtten at ordningen med krisestøtte ikke er treffsikker nok:

– Det som treffer våre medlemmer best er kompensasjonen for selvstendig næringsdrivende kunstnere. Da denne ble senket fra 80 til 60 prosent av tapte inntekter, kom det masse tilbakemeldinger fra våre medlemmer som merker dette på lommeboka i så stor grad at de må selge unna instrumenter for å overleve.

– Men mye av kompensasjonen til Egmont handler om tapte kinoinntekter?

– Det er riktig at avlyste arrangementer må kompenseres, men dette må jo stå i forhold til størrelsen på aktørene også, så vi får en form for likebehandling. En liten festival-aktør, for eksempel, har jo ikke Egmonts økonomiske muskler. Vi skjønner at det blir mye armer og bein, og at dette er upløyd mark for mange. Derfor må vi få en grundig evaluering i ettertid.