Norgesgruppen har vokst med cirka fire milliarder kroner i første halvår av 2020 sammenlignet med første halvår at av 2019.

De totale driftsinntekter på 47,9 milliarder kroner mot 43,8 milliarder kroner første halvår i fjor. Det er en økning på 9,4 prosent.

Norgesgruppen, som eier blant annet Meny og Kiwi, leverte et godt resultat det første halvåret av 2020. Koronakrisen og stengte landegrenser i månedsvis, som ga en stor nedgang i grensehandelen, har vært med på å gi selskapet god omsetningsvekst.

- Flere av NorgesGruppens kjeder har hatt høy vekst siste halvår, men virksomheter i servicehandel og serveringsmarkedet har hatt betydelige utfordringer i andre kvartal. Driftsmarginen er på 4,5 prosent, sammenlignet med 4,2 prosent første halvår i fjor, skriver de i rapporten.

Halvårsrapporten ble lagt frem torsdag formiddag.

- Stolt

Driftsresultatet, som vil si inntjeningen før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger, var på 3,46 milliarder kroner mot 2,54 milliarder kroner i første halvår av 2019.

Resultatet før skatt var derimot på 2,11 milliarder kroner i første halvår av 2020 mot 1,64 milliarder kroner i samme periode i fjor.

- Jeg er stolt av at våre kunder og ansatte har tilpasset seg nye rutiner i butikkene, og at vi sammen med leverandørene og butikkene våre har klart å opprettholde matvareforsyningen til hele landet i en krevende tid, sier konsernsjef Runar Hollevik i en pressemelding.

- Vi vil fortsette å ha smittevern som høyeste prioritet over hele landet for både kunder i våre butikker og ansatte i alle virksomheter, påpeker han.

Les også: Raser mot merking av importert kjøtt: - Dette burde ikke være lov

Markedsvekst

I rapporten kommer det også tydelig fram at koronakrisen er en sterk medvirkningsfaktor for det gode resultatet.

De trekker fram at endringene i folks matvaner, hvor restaurantmat ble erstattet av matlaging hjemme, samt at stengte grenseoverganger gjorde at folk måtte handle lokalt.

- Disse endringene har ført til en markedsvekst på 12,7 prosent per 30. juni 2020 sammenlignet med 1,6 prosent samme periode i fjor. Netthandel har nær doblet sin omsetning sammenlignet med i fjor, skriver de i rapporten.

Norgesgruppen vokser med 13,4 prosent per juni måned, mens markedet økte med 12,7 prosent.

- Både Meny og Kiwi hadde sammenlignbar vekst på over 15 prosent første halvår, skriver de.

Les også: Så mye sparer du på dagligvarekjedenes fordelsprogram (+)

Hjemmekontor-effekt

Norgesgruppens kommunikasjonssjef Kine Søyland sa til Nettavisen i juli at de ser et endret handlemønster etter koronapandemien brøt ut i Norge.

Dette kommer også frem i halvårsrapporten til selskapet. De skriver at de ser et endret handlemønster og forbrukeratferd, men enkelte effekter regnes som midlertidige.

- Ved gjenåpning av grensene vil omsetning i norsk dagligvare falle noe tilbake. Vi ser tendenser til et mer normalt handlemønster som før pandemisituasjonen. Norgesgruppens utsalgssteder innen servicehandel i de største byene opplever fremdeles redusert handel som følge av at mange har hjemmekontor og færre reiser med offentlig kommunikasjon, skriver de.

Les også: Svenskehandelen stoppet opp. Da strømmet nordmenn til Norges svar på Nordby

Vanligvis ser Norgesgruppen at hver kunde handler fire til fem dager i uken, sa Søyland i juli. Under den verste koronatiden handlet imidlertid gjennomsnittskunden to dager i uken.

- Frekvensen har gått noe opp nå igjen, men det er for tidlig å konkludere med om det endrede handlemønsteret er varig, sa Søyland.

Samtidig ser Norgesgruppen at handlekurven til kundene fortsatt er større enn den tradisjonelt sett har vært, og folk handler derfor mer når de først er på butikken.

Søyland påpeker at koronapandemien fortsatt ikke er over, og at de ønsker å være forsiktige med å konkludere med hvordan endringene de siste månedene eventuelt vil påvirke folks handlemønster i tiden fremover.

Store priskampanjer

Kiwi, som er en del av Norgesgruppen, har under koronapandemien sørget for en priskonkurranse blant lavpriskjedene. De har satt i gang tre store priskampanjer, som kommer forbrukerne til gode. Både Rema 1000 og Coop-kjeden Extra har fulgt etter og satt ned prisene.

Kiwis siste priskutt startet mandag 24. august, og skal vare til 3. oktober.

- Vi har totalt sett hatt stor vekst under koronapandemien, som blant annet skyldes stans i grensehandel. Når vi vokser, gir det oss mulighet til å presse enda mer på prisen. Det er rett og rimelig å dele med kundene våre, sier Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi, til Nettavisen.

Priskuttet gjelder 131 varer med rabatt på mellom ti og 35 prosent.