KVADRATUREN (Nettavisen Økonomi): Statens pensjonsfond utland - Oljefondet - tjente i fjor 1.580 milliarder kroner - 230.000 kroner per nordmann - og oppnådde en total avkastning på hele 14,5 prosent.

Aksjeavkastningen i fjor ble formidable 20,8 prosent, mens avkastningen fra renter og obligasjoner var negativ med 1,9 prosent. Det skyldes at obligasjonskursene faller når rentenivået stiger.

- Det gode resultatet skyldes først og fremst en meget sterk utvikling i aksjemarkedet gjennom året. Det var positiv avkastning i alle sektorer, men særlig investeringene i teknologi og finans har gjort det bra.

Les også: Staten håver inn: Spår rekordlav bruk av oljepenger

30 prosent

- Investeringene innen teknologi fikk en avkastning på hele 30,2 prosent sier leder av Oljefondet, Nicolai Tangen, i en pressemelding. Disse sektorene bidro til sammen med over 700 milliarder kroner av fjorårsavkastningen.

Tangen advarte imidlertid mot at den gode avkastningen ikke kan vedvare.

- Den fantastiske oppgangen vi har sett, fortsetter ikke. Herfra og ut kommer vi til å se mer rufsete vær, sa Tangen på pressekonferansen. De rekordlave rentene er i ferd med å stige, som følge av en høyere inflasjon.

Les også: DNB advarer: Seks renteøkninger på halvannet år

Mye er dårlig

- Litt inflasjon er bra, men veldig mye inflasjon er dårlig. På lang sikt er høyere renter bra for obligasjonsporteføljen, men negativt i midten når rentene stiger, advarte Tangen. i fjor gikk veldig mye «stang inn» for fondet, ifølge Tangen.

Men en fjerdedel av renteporteføljen til Oljefondet har negativ rente, i snitt 0,3 prosent. I gjennomsnitt har utlånene til Oljefondet en løpetid på syv år.

- Det blir et verditap på på kort sikt hvis rentene fortsetter å øke, sier nestleder Trond Grande i Oljefondet til Nettavisen.

Det er kun hovedtallene som presenteres torsdag, ikke en full årsrapport. Det er kun 2019 som har vært et bedre år for fondet, da avkastningen var 1692 milliarder. Finanskriseåret 2008 var det verste så langt i fondets historie.

Tangen sa på en pressekonferanse torsdag at samlet avkastning siden fondets start har vært på over 8000 milliarder.

Oljefondet tjente i fjor 76 milliarder kroner mer enn indeksene de sammenlikner seg med. Unotert eiendom, som utgjør en liten del av fondet, kunne vise til en avkastning på 13.6 prosent. Men denne avkastningen kommer etter et svært dårlig eiendomsår under pandemien i 2020.

Fondet hadde ved utgangen av desember i fjor en total verdi på 12.340 milliarder kroner. Det er en økning gjennom fjoråret med over 1400 milliarder. I pandemiåret 2021 ble det tatt ut 129 milliarder kroner fra fondet, ned fra 298 milliarder i 2020.

Les også: Full storm etter Dagsrevyen-grep: - Som en søknad for Jens Stoltenberg

Tjente 1000 milliarder

Norges Bank Investment Management - som er den formelle organisasjonen - kom ikke med noen utførlig rapport for tredje kvartal. Men tallene nå viser at avkastningen i fjerde kvartal var på 4,6 prosent, og fondet tjente i kvartalet 559 milliarder. Siden starten i 1998 er årlig avkastning på 6,6 prosent.

Oljefondet hadde et veldig godt første halvår i fjor da fondet tjente nesten 1000 milliarder kroner som følge av de gode aksjemarkedene. Avkastningen var hele 9,4 prosent, langt over det som er en normalavkastning i løpet av seks måneder.

Ved utgangen av første halvår var verdien av Oljefondet på 11.673 milliarder. Verdien av fondet har på det meste vært rundt 12.500 milliarder kroner, men er torsdag morgen nede på 11.885 milliarder. Det tilsvarer 2,19 millioner kroner per nordmann.

Stavrum: Ansettes Jens Stoltenberg mot flertallets vilje, vil det bli oppfattet som kameraderi

9000 selskaper

Oljefondet eier en andel i mer enn 9000 selskaper over hele verden, blant annet i verdens største selskaper som Apple, Amazon, Microsoft, Google (Alphabet) og Facebook. Det var svært gode investeringer i fjor. I gjennomsnitt eier fondet 1,4 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden.

Den største delen av fondet (72 prosent) er investert i aksjer. 25 prosent er investert i rentepapirer, utlån til stater og selskaper, mens en mindre del er investert i eiendom og infrastruktur for fornybar energi.

Den største delen av fondets verdi er avkastning på fondets investeringer. Ettersom Oljefondet kun er investert utenfor Norge, påvirkes markedsverdien av svingningene i kronekursen.

En svakere krone er isolert sett bra for fondet, fordi plasseringer i utlandet da stiger i verdi. Men i fjor styrket kronen seg mot flere av valutaene, som reduserte verdien av fondet med 25 milliarder kroner. De stabile inntektene i fondet de seneste fem årene utgjør drøyt 200 milliarder kroner.