Ferske tall fra amerikanske arbeidsmyndigheter viser at det i mai ble skapt 850.000 jobber utenfor jordbrukssektoren, såkalte nonfarm payrolls.

Arbeidsmyndighetene melder om betydelig jobbvekst innenfor sektorer som ferie og fritid, bevertning, offentlig og privat utdanning, men også i handelsnæringen og andre tjenesteytende næringer.

Markedsforventningene tilsa at det skulle bli skapt 700.000 nye jobber i juni utenfor jordbrukssektoren, opp fra 559.000 i mai. Maitallet var en skuffelse, der forventningene lå over 100.000 høyere.

Les også: Trump talte til sitt første folkemøte siden han forlot Det hvite hus

Nesten 10 millioner ledige

Arbeidsledigheten i USA ved utgangen av juni var på 5,9 prosent, omtrent det samme som en måned tidligere.

Om lag 9,5 millioner amerikanere går nå arbeidsledige. Før koronakrisen satte inn, lå ledighetsraten ned på midten av 3-tallet og under 6 millioner ledige. Det var den laveste ledighetsraten siden slutten av 60-tallet.

4 millioner amerikanere er nå langtidsledige, det vil si at de har vært arbeidsledige i minimum 27 uker. Det er likevel en nedgang på 430.100 fra utgangen av mai, men utgjør 42 prosent av totalt antall ledige. Ledigheten er som vanlig lavest blant hvite og de med asiatisk bakgrunn, høyest blant fargede og latinmerikanere.

Les også: Putin håner USA - dere er forbigått

Verdens viktigste

De amerikanske sysselsettingstallene kalles ofte for verdens viktigste nøkkeltall. Store avvik fra forventningene i verdens største økonomi kan påvirke finansmarkedene, som børsene. Hovedindeksen ved Oslo Børs er noe opp etter at tallene ble kjent i markedet.

Handelsbanken Capital Markets skrev i en morgenrapport tidligere denne uken at sysselsettingsnivået fortsatt lavt. I mai var det 7,6 millioner færre amerikanske sysselsatte enn i perioden før pandemien satte inn i mars 2020.

Og vi skal ikke så veldig langt tilbake for å finne forventninger om at jobbveksten ville ligge rundt 1 million per måned. Men den amerikanske yrkesdeltakelsen er fortsatt lav.

Les også: Nesten alle koronadødsfall i USA er blant ikke-vaksinerte

Lavere tempo

Det skyldes blant annet at vaksinasjonstempoet har avtatt, og sammen med den mer smittsomme Delta-varianten kan det ha dempet arbeidstilbudet. Det er ifølge Handelsbanken utfordringer knyttet til barnepass, som neppe vil bedres før det nye skoleåret starter opp igjen.

Studier av den amerikanske arbeidsmarkedssituasjonen viser også at bedriftene stjeler en del av den samme arbeidskraften fra hverandre. Selv om bedriftene har ansettelsesplaner, tar de ikke nødvendigvis unna for arbeidsledigheten.