Flyselskapet opplyser i en børsmelding fredag at de tapte 3,6 milliarder svenske kroner i perioden november til februar. I februar utjorde underskuddet nesten 900 millioner kroner.

Inntektene i perioden utgjorde 10.372 millioner svenske kroner. SAS hadde ved utgangen av november gjeld for over 58,8 milliarder svenske kroner, mens eiendelene utgjorde 55,5 milliarder. Det betyr at egenkapitalen er tapt, verdiene i selskapet utgjør mer enn gjelden.

Nettavisen skrev for en måned siden at SAS i første kvartal hadde underskudd før skatt på 2,45 milliarder. Driftsunderskuddet i årets første kvartal var på drøyt 2,6 milliarder svenske kroner. SAS begrunner underskuddet blant annet med høye drivstoffkostnader.

SAS har avvikende regnskapsår.

Det børsnoterte flyselskapet gir nå månedlige rapporter om resultatet, fordi selskapet har bedt om konkursbeskyttelse i USA.