Saken oppdateres.

Nordic Choice Hotels fikk et driftsresultat før av- og nedskrivninger i 2020 på -1.028 millioner kroner, mot 1.041 millioner i 2019. Dette er tall iberegnet de nordiske kompensasjonsordningene. Resultatet før skatt ble -1.931 millioner kroner, mot 417 millioner i 2019.

Selskapet skriver at nedstengningen av samfunnet har rammet alle deler av virksomheten hardt.

Les også: Undersøkelse: Halve befolkningen bruker munnbind feil

– Vi har for eksempel tidvis kun hatt tre åpne hoteller i Oslo, mot 16 normalt. Noen av hotellene våre har måttet holde stengt gjennom hele koronapandemien, selv om vi har gjort det vi kan for å sikre markedsandeler gjennom kampanjer og gode tilbud til gjestene våre, sier Torgeir Silseth, som er sjef for Choice, i en pressemelding.

Les også: Bill Gates tror det kan ta nesten to år å komme tilbake til normalen

Endringen i hotellomsetning fra 2019 til 2020 fordeler seg slik etter land:

Norge: -40,9 % (-50,7% om man ser på perioden mars-desember)
Sverige: -55,5 (-65,1 % om man ser på perioden mars-desember)
Danmark: -61,5 % (-70,5% om man ser på perioden mars-desember)

Kjeden har måttet permittere og si opp nærmere 8000 mennesker i Norden, og Silseth sier de har mistet en stor del av den spesialiserte kompetansen de som er blitt bygget opp gjennom flere år.

Les også: Cutters risikerer å tape to millioner på regjeringens ordning: - Tragikomisk

- De som fortsatt er permittert, er de vi trenger når vi kommer tilbake til normalen igjen, sier han.

I Norge mottok selskapet om lag 300 millioner i kompensasjon i 2020, som utgjør cirka 13 prosent av driftskostnadene på de norske hotellene. Det øvrige tapet er dekket inn av lån og oppsparte midler.

Les også: Krone-fest etter korona-pest

– Kompensasjonen fra myndighetene har vært viktig for oss. Vi hadde aldri klart å redde så mange arbeidsplasser og så store deler av selskapet, var det ikke for kompensasjonspakkene og det faktum at vi gikk inn i krisen med en sunn økonomi og likviditet, sier Silseth.

Selskapet skriver at omsetningssvikten for selskapet har fortsatt inn i 2021 og gir et meget svakt første kvartal.