Endelig foreligger 2021-regnskapet for Oda Norway AS, nesten fem måneder etter fristen for innsendelse til Brønnøysund (se nederst i saken).

Oda Norway, tidligere Kolonial.no, selger dagligvarer på nett. Det innebærer salg, distribusjon og plukk av dagligvarer via en internettbasert handelsløsning. Mesteparten av virksomheten ligger i Lørenskog kommune, men det er også åpnet et lager i Lier utenfor Drammen.

Strategien til Oda er å konsentrere seg om vekst og markedsandeler. Men 2021-tallene er lite lystelige for Oda, som har brukt denne høsten til å hente inn penger.

Kraftig omsetningsøkning

Årsregnskapet for 2021 viser at omsetningen økte fra 1978 millioner kroner i 2020 til 2490 millioner i fjor. Men til tross for den kraftig veksten økte driftsunderskuddet i perioden fra 106 millioner kroner til 284 millioner. Resultatet før skatt forverret seg fra et underskudd på 131 millioner kroner i 2020 til hele 292 millioner i fjor.

Ettersom omsetningen har økt kraftig, har også varekostnadene steget mye i perioden. Lønnsutbetalingene har økt, og andre driftskostnader er opp nesten 200 millioner kroner. Ifølge årsberetningen investerte Oda nesten 420 millioner i fjor.

Den underliggende driften, kontantstrømmen fra virksomheten, gikk i minus i fjor med hele 305 millioner. Til sammenlikning var dette underskuddet på bare 17 millioner året i forveien. Siden starten i 2014 utgjør ifølge Nettavisens beregninger de samlede underskuddene for Oda 700 millioner kroner etter skatt, nesten 900 millioner før skatt.

Tapt egenkapital

Oda Norway hadde ved utgangen av 2020 tapt egenkapitalen, gjelden var 87 millioner kroner høyere enn de vurderte verdiene av eiendelene i selskapet. Men takket være kapitalinnsprøytninger, var egenkapitalen, eiernes verdier positive per 31.12.21 med 246 millioner.

Styret skriver i årsberetningen for 2021 at de i 2022 har gjort flere strategiske grep. I april fikk selskapet et lån på 400 millioner kroner og i juli et lån fra investorene på 621 millioner. Dette lånet kan gjøres om til egenkapital.

Og nå i desember ble det ifølge årsberetningen klart at selskapet har bindende avtaler om frisk kapital på 1500 millioner kroner. Det skal være nok til å støtte konsernets langsiktige planer. Opplysningene om kapitalinnsprøytningene i desember er altså tatt inn i årsberetningen for 2021.

Det er de norske oppkjøpsfondene Summa Equity og Verdane som i begynnelsen av måneden gikk sammen med svenske Kinnevik om den store kapitalinnsprøytningen. Ifølge E24 verdsatte det Oda til 3,5 milliarder kroner, ned fra hele 10 milliarder i 2021. Gründer Karl Munthe-Kaas ble ifølge Finansavisen kraftig utvannet ved kapitalutvidelsen.

Satser i utlandet

Oda Norway AS er eid av Oda Group Holding AS. Dette eierselskapet har før kapitalutvidelsen svenske Kinnevik Online AB og Rasmussengruppen som de største eierne.

Oda gjennomførte i mai 2021 en kapitalutvidelse på over 1 milliard kroner. Samtidig ble det gjort om gjeld til egenkapital for flere hundre millioner. I fjor høst og i desember 2021 ble selskapet fisjonert, splittet opp, mellom Oda Norway AS og Oda Holding Group.

Fisjonen var ifølge årsberetningen første trinn i etableringen i Oda Group Holding AS som ny spiss i konsernet. De personlige eierne i Oda Norway AS ble da innløst i oppsplittingen. Hensikten med fisjonen er at Oda skal satse i utlandet, og det er da best med et norsk selskap som eier såkalte immaterielle eiendeler. Eksempler på det er lisenser, konsesjoner, patenter og forskning.

Mye kortsiktig gjeld

Ved utgangen av fjoråret hadde Oda Norway en samlet gjeld på over 800 millioner kroner, hvorav mesteparten hadde forfall under ett år frem i tid. Selskapet sysselsatte 603 årsverk.

Men årsregnskapet foreligger altså flere måneder på overtid. Innleveringsfristen for årsregnskap er i utgangspunktet 31. juli det påfølgende kalenderåret. For sent innsendte regnskap kan straffes med en bot på nesten 64.000 kroner.

Revisorberetningen er datert 9. desember. Her konstaterer revisor Jan Møller i Grant Thornton Revisjon at årsregnskap og årsberetning er avlagt etter utløpet av fristen.

Nettavisen konfronterte i november Møller med hvorfor det ikke var innsendt noe årsregnskap, men han hadde da ingen kommentarer.