Flyselskapet melder i en børsmelding fredag morgen om driftsinntekter i første kvartal på 7,9 milliarder svenske kroner og et underskudd før skatt på 2,45 milliarder. Driftsunderskuddet i årets første kvartal var på drøyt 2,6 milliarder svenske kroner. SAS begrunner underskuddet blant annet med høye drivstoffkostnader.

I første kvartal i fjor tapte SAS 2,6 milliarder svenske kroner, så det er liten bedring å spore til tross for at inntektene i perioden er opp med over 2 milliarder kroner. Den underliggende driften i SAS - kontantstrømmen - var negativ i kvartalet med nesten 2,2 milliarder svenske kroner.

Det positive er at passasjerveksten fra første kvartal 2022 er på 48 prosent, men det var et kvartal preget av pandemien. I gjennomsnitt fylte SAS opp nesten syv av ti flyseter i første kvartal, og da er vi tilbake på nivåer før koronapandemien startet for tre år siden.

Første kvartal er normalt et dårlig kvartal for flyselskapene, ettersom reiseaktivitetene er lave på denne tiden av året. SAS skriver i børsmeldingen at den økonomiske usikkerheten, stigende renter og en høy inflasjon også påvirker luftfartsindustrien negativt.

Jenter 16-laget til Langhus Håndball mistet flybillettene de hadde kjøpt hos Flyr da de gikk konkurs. De pengene får de ikke tilbake.

Gjelden overstiger verdiene

De store underskuddene tærer på kontantbeholdningen. SAS hadde ved utgangen av januar i år 5,27 milliarder i kontanter og likvide midler, ned fra 8,65 milliarder svenske kroner 31. oktober i fjor. SAS-aksjen faller på børsen etter tallene.

Den bokførte egenkapitalen - eiernes verdier - i SAS er tapt. Det vil si at verdien av gjelden og forpliktelsene i SAS nå er større enn de antatt verdiene av eiendelene. Ved utgangen av januar var egenkapitalen negativ med 2,53 milliarder svenske kroner. SAS har hele 59 milliarder kroner i gjeld og forpliktelser.

SAS har avvikende regnskapsår, tallene for første kvartal gjelder perioden 1. november i fjor til 31. januar i år. I 2022 (november 2021-oktober 2022) tapte SAS hele 7,8 milliarder svenske kroner, 1,2 milliarder i fjorårets siste kvartal. Men SAS-sjefen er optimistisk.

– Vi nådde et lavpunkt for flere uker siden og bygger kontantposisjon nå. Vi har rundet hjørnet, og folk kommer tilbake til oss, sier van der Werff til E24.

– Vi kommer til å tape penger også i år, men vi forventer nå at vi vil være tilbake på 100 prosents etterspørsel i 2024. Neste år blir comeback-året for SAS, sier han til DN.

Og til tross for de elendige tallene planlegger SAS for en travel sommersesong, der de venter økt etterspørsel fra flypassasjerene og også en økt kapasitet for å matche denne etterspørselen. SAS vil åpne 20 nye ruter i sommer. Det betyr mer enn 5000 ukentlige flyturer til over hundre destinasjoner.

Konkursbeskyttelse

SAS ba i juli i fjor om konkursbeskyttelse i USA for selskapet og enkelte datterselskaper. SAS skriver i børsmeldingen at det er fremgang i prosessen. I første kvartal oppnådde SAS enighet med 15 utleiere av fly og til sammen 59 leasede fly.

Det kriserammede flyselskapet er i motsetning til Norwegian ikke restrukturert. SAS har behov for å gjøre om gjeld til egenkapital og har også lansert et program - SAS Forward - for å spare 7,5 milliarder kroner i årlige kostnader.

SAS-kursen har som grafen under vider, hatt en elendig utvikling i takt med økte bekymringer. Aksjen er ned 54 prosent siden januar 2022.

Markedsverdien av SAS ved børsslutt torsdag var lave 3,2 milliarder norske kroner. De største eierne i SAS er den svenske og danske staten med 21,8 prosent hver av aksjene. Den norske staten solgte seg ut av SAS i juni 2018.