Helseminister Ingvild Kjerkol satt av en bombe da hun presenterte regjeringens forslag om å forby nettsalg av tobakk.

– Det kan bety spikeren i kista for oss, sa snusbonde Eirik Volent i Trøndelag, som dyrker helnorsk, økologisk snus, til Nettavisen.

Kjerkols statssekretær lovet overfor Nettavisen å lytte til bøndenes innspill i lovarbeidet. Men det skal bli vanskeligere enn først trodd.

Nå kan Nettavisen melde at Stortingets helsekomité har bestemt at snusbøndene ikke skal få delta på høringen om lovforslaget. Det får heller ingen andre tobakksprodusenter eller selgere.

De må nøye seg med å kun sende skriftlig innspill til departementet, men må stå utenfor når komiteen samles til høring om forslaget på Stortinget.

Flertallet i komiteens begrunnelse er Norges forpliktelser i Tobakkskonvensjonen, som innebærer et strengt pålegg om å ikke la norsk lov bli påvirket av tobakksindustrien.

Skuffet snusbonde

Snusbonden Volent synes avgjørelsen er kritikkverdig.

– Det skulle vært et minimum at politikerne ønsker å tilegne seg så mye kunnskap og informasjon som mulig før man treffer beslutninger, men det sier de nei til. Det syns jeg er urovekkende, sier han til Nettavisen.

– Kommer dere til å sende inn skriftlig innspill?

– Det gjør vi. Det blir kort og presist, sier Volent bestemt.

Også nettbutikken Snus365 er oppgitt.

– Jeg hadde aldri trodd at en helnorsk bedrift med ni ansatte, som betaler store mengder skatter og avgifter og har fornøyde kunder, ikke får lov å uttale seg, når politikerne skal bestemme om vi blir arbeidsledige, sier markedssjef Adrian Huer.

Frp: – Provoserende

Komiteens begrunnelse for å vende tommelen ned, holder ikke mål, mener Fremskrittspartiets Bård Hoksrud.

– Det er så Norge. Fordi vi ikke liker dette her, stikker vi huet i sanden, og nekter at de skal få lov til å komme. Dette er en lovlig vare i Norge og da bør man faktisk få lov til å komme på høring.

Sammen med partikollega Morten Wold, stemte han for at tobakksprodusenter og selgere skulle få stille. De to var alene om sitt syn.

Det finnes en rekke nettbutikker som selger snus i Norge, peker Hoksrud på. Mange har et nisjemarked, og selger kun på nett.

– Derfor er det litt provoserende at flertallet velger å overkjøre dem, ikke vil høre konsekvensene av egen politikk, og hvordan det rammer arbeidsplasser rundt omkring i landet vårt.

– Jeg bare rister på hodet.

Slår tilbake: – Totalt grenseløs

Arbeiderpartiets helsetopp på Stortinget, Cecilie Myrseth, rister også på hodet - men av Bård Hoksruds kommentarer.

– Jeg synes Hoksrud er totalt grenseløs i sine påstander, sier hun.

Hun ønsket ikke å gi snusbøndene tilgang til Stortinget, og stemte mot Hoksruds forslag.

Myrseth peker på at Norge har internasjonale forpliktelser om å ikke la norsk lov påvirkes av tobakksindustrien.

– At Bård Hoksrud har lyst til å utforme folkehelsepolitikken sammen med tobakkslobbyen, det får stå for hans regning. Jeg er glad for at det kun er Frp som sitter med den holdningen på Stortinget.

– Er det så farlig å lytte til innspill?

– Alle kan ha meninger, og komme med de innspillene som de vil. Men vi har også forpliktelser å forholde oss til. Vi tar ikke med oss tobakksbransjen når vi skal utforme en ny folkehelsepolitikk, mener Myrseth og fortsetter:

– Her står Frp og Bård Hoksrud på en ganske farlig side av historien.

– De kan sende skriftlige innspill. Hva er den vesentlige forskjellen mellom fysisk høring og skriftlig innspill?

– Det handler om hva vi formelt og offisielt inviterer inn til.

– Din helseminister har sagt at hun skal lytte til innspillene fra tobakksprodusentene. Gjør du det litt vanskelig for henne her?

– Nei, det syns jeg ikke, avslutter hun.

Les også

Det virker som at Kjerkol er rundlurt av lobbyistene

Glad for Kjerkols for snus-nekt

Da Nettavisen sist tok kontakt med Helse og omsorgsdepartementet i saken om snubøndene, understreket statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap) at bøndene skal få komme med sitt syn.

– Innspillene vil bli tatt imot på lik linje med høringssvar fra andre aktører, sa Bjørkholt da.

Nå er tonen en litt annen. Bjørkholt støtter nemlig komiteens dom om at bøndene ikke skal få komme til muntlig høring.

– Norske myndigheter har gjennom tobakkskonvensjonen forpliktet seg til å hindre at tobakksindustrien og dens representanter får påvirke tobakkspolitikken. Kontakt bør kun finne sted når det er nødvendig. Dette er bakgrunnen for at vi i politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet ikke møter tobakksindustrien, sier Bjørkholt til Nettavisen.

– Ansatte i departementet møter imidlertid industrien når det er nødvendig for å diskutere tekniske detaljer. Alle aktører kan også inngi skriftlige høringssvar. Vi er glade for at også Stortinget har tatt denne internasjonale forpliktelsen på alvor og ikke vil la seg påvirke av tobakksindustrien til å svekke folkehelsepolitikken, forteller Bjørkholt.