Timingen kunne knapt vært verre. Bare tre måneder etter at Oslo innførte 53 nye bomstasjoner skal velgerne si sin mening om det rødgrønne byrådet og byrådsleder Raymond Johansen.

Nå viser flere målinger at det er Arbeiderpartiets tidligere kjernevelgere i Oslo Øst som protesterer mest.

En fersk måling Sentio har gjort for Klassekampen viser at 7 av 10 på Stovner er svært negative til den nye bomringen i Oslo. Bare 30 prosent av osloborgerne støtter de nye bomstasjonene, mens hele 47 prosent er noe eller svært negative til bomstasjonene, ifølge Klassekampen.

For å lage et forenklet bilde: Det er innvandreren og arbeideren på Grorud mot akademikeren på Frogner og hipsteren på Grünerløkka.

Hvis vi går dypere i tallene, så er de svært alvorlige for Arbeiderpartiet. Bompengemotstanden er sterkest i samtlige av de fem bydeler der partiet hadde høyest oppslutning ved forrige kommunevalg.

Her kan du lese mer: Valgresultatet i Oslo fordelt på bydeler

Sammenhengen er nesten entydig slik at jo høyere andel Arbeiderparti-velgere, desto sterkere motstand mot bompenger. Og det er stemmetunge bydeler. Rundt 30 prosent av Ap-stemmene forrige valg kom fra de seks bydelene hvor bompengemotstanden er sterkest.

Sammenligningen av tallene til Klassekampen og resultatene ved forrige valg viser en slående forskjell på Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne:

  • Bompenger er en populær sak der MDG står sterkt.
  • Bompenger er svært upopulært der Arbeiderpartiet står sterkt.

Forskjellen er viktig fordi Miljøpartiet De Grønne tjener på å gjøre bompenger til en viktig sak i valgkampen, mens byrådsleder Raymond Johansen vil tjene på å feie saken under teppet.

En annen viktig sak i årets valg er eiendomsskatten, som de borgerlige vil fjerne, mens Oslo Arbeiderparti vil videreføre den.

Innføring av eiendomsskatt holdt på å koste de rødgrønne seieren ved forrige valg, og mange har opplevd kraftig økning de siste årene. Motstanden mot eiendomsskatt fenger neppe på Oslo øst. Derimot kan den virke negativt på Arbeiderpartiets sjanser til å kapre velgere på Oslo vest.

Byrådsleder Raymond Johansen er tidligere leder av Oslo SV, og har sterkest appell blant venstresidens velgere. Mønsteret ser vi klart av personstemmene ved lokalvalget i 2015, for der var Raymond Johansen mest populær på venstresiden. Han fikk 1.499 personstemmer («slengere»). Av disse kom nesten 80 prosent (1.165 stemmer) fra velgerne i Rødt, SV og MDG.

Til sammenligning fikk Høyres Fabian Stang over dobbelt så mange «slengere» og de var jevnere fordelt, blant annet med 1.064 personstemmer fra Arbeiderparti-velgere.

Problemet er altså at Arbeiderpartiet går på valg med både en upopulær sak på Oslo øst, en annen upopulær sak på Oslo vest og en byrådsleder som mange oppfatter som venstreorientert. Det lover dårlig for partiets valgoppslutning.

Tilbake til bompengemotstanden. De økonomiske taperne på de nye bomstasjonene er i første rekke folk som bruker bil til korte turer, som handling eller å hente og bringe barn til barnehage og fritidsaktiviteter. Siden bompengene er like uansett inntekt og formue, så oppfattes de som mest urettferdige blant folk som har lav inntekt og gammel bil.

Flere målinger viser den samme tendensen: Mange bompengemotstandere er under 30 år, har en husstandsinntekt på under 500.000 kroner i året og relativt lav utdannelse. Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) fremstår som et tydelig folkelig opprør.

De som er tilhengere av bompenger er derimot typisk akademikere, med husstandsinntekt på godt over en million kroner. For mange av dem betyr ikke økte bompenger noe økonomisk, samtidig som de får nytte av mindre kø fordi folk med dårligere råd tvinges til å sykle eller ta bussen.

Bompengemotstanden er også svak hos dem som bor nærmest sentrum og som enkelt kan gå eller sykle til byen. For å lage et forenklet bilde: Det er innvandreren og arbeideren på Grorud mot akademikeren på Frogner og hipsteren på Grünerløkka.

Ennå er det flere måneder igjen til valget, og Arbeiderpartiet og Raymond Johansen kan meget vel lykkes i å løfte frem andre saker på dagsorden. Både skolepolitikk og private tilbydere på helse- og sosialområdet er emner som kan engasjere velgere. Arbeiderpartiet vil også fremholde at byrådet har god kontroll med økonomien i Oslo.

Så ingenting er avgjort. Men eiendomsskatt og bompenger kan lett bli brysomme stein i skoen frem til 9. september.

PS! Hva mener du om bompenger og eiendomsskatt? Skriv et leserinnlegg!