Kjetil Try (62) er kjent som gründer, hovedeier og direktør i reklamekonsernet Try, som står bak blant annet Try Reklame og Try Råd. Konsernet ble startet i 1998 og har i dag rundt 350 ansatte.

Etter 23 år bak spakene gir Try nå kontrollen til industri- og investeringsselskapet Ferd, som kjøper 60 prosent av aksjene til Kjetil Try og de øvrige partnerne. Det skriver Dagens Næringsliv.

Avisen anslår at selskapets verdi på rundt 630 millioner kroner, som er ti ganger driftsresultatet fra 2020. I så fall kan transaksjonen for 60 prosent være verdt rundt 380 millioner kroner. Kjetil Try selger halvparten av sine aksjer, og kan sitte igjen med en pen sum på 70 millioner kroner kontant, ifølge DN.

Har hatt et godt øye til Try i lang tid

I en felles melding på egne nettsider skriver både Try og Ferd, investeringsselskapet til Johan H. Andresen og døtrene, at dialogen mellom partene har foregått over lengre tid, og at investeringslysten fra Ferd ble større jo bedre partene ble kjent med hverandre.

– Vi hadde nok ikke sett for oss at vi noen gang skulle investere i et reklamebyrå, men etter hvert som vi lærte selskapet å kjenne har vi sett at TRY er noe langt mer utover et tradisjonelt reklamemiljø, sier Erik Theodor Jakobsen i Ferd Capital i meldingen.

Partene melder at transaksjonen ikke vil føre til endringer i selskapsledelsen.

- TRY har knapt kommet ut av startblokken, så jeg ser frem til fortsettelsen i partnerskap med Ferd. De siste 5 årene har vi mer enn doblet omsetningen og økt antall ansatte fra 125 til dagens 350, vi har etablert oss i Bergen og vi har klart å beholde vår kreative posisjon, både i Norge og internasjonalt. Nå skal vi satse videre sammen med Ferd som majoritetseier. Dette ser jeg virkelig frem til, sier Kjetil Try i meldingen.

Ansatte eier resten

Ferd Capital skal eie 60 prosent av Try, og resten eies av ansatte i alle selskapene i Try-gruppen. POL skal fortsette som et selvstendig selskap utenfor Try, heter det i meldingen.

- Noen vil eie mindre enn i dag, men flere ansatte vil bli eiere og det tror vi blir viktig i fortsettelsen, sier Rikke Reinemo, en av lederne i Ferd Capital.