Her finner du kalkulatoren: Kjøp av bolig for utleie

Om utleieboligkalkulatoren

Det er en rekke parametere som bestemmer avkastningen på å kjøpe bolig for utleie. Her kan du endre på forskjellige forutsetninger, og se hvordan egenkapitalavkastningen endrer seg med det.

Se også: Beregning av lønnsomhet for utleieleilighet

Hvis du vil simulere med forskjellige verdistigning fra år til år, kan en hjelpekalkulator regne ut hva som blir snittavkastningen. Dette tallet skal legges inn i feltet «prosentvis endring i verdi per år».

En utleiebolig vil være en sekundærbolig. Denne vil i 2018 ha en ligningsverdi på omtrent 90 prosent av markedsverdien.

Hovedresultatet i kalkulatoren er egenkapitalavkastningen etter skatt helt nederst i kalkulatoren.

Kjøpet:

Kjøpesum: Det boligen koster.

Egenkapital som skytes inn: Den egenkapitalen som du legger inn i dette kjøpet.

Formuesverdi i prosent av markedsverdi: Sekundærboliger har i 2019 en formuesverdi på 90 prosent av markedsverdien. Dette gjør at du kan spare litt formuesskatt i slike prosjekter. Maksimal formueskatt er 0,85 prosent.

Dokumentavgift: På selveiere må du betale en dokumentavgift på 2,5 prosent av kjøpesum. Denne legges til kjøpskosten på boligen.

Andre kostnader i forbindelse med kjøp: Kostnader som du har i forbindelse med kjøpet, for eksempel møblering. Dette er kostnader som kan trekkes fra.

Leieforholdet:

Leieinntekter: Leieinntekt per måned du kan få for boligen du har kjøpt.

Inflasjon: Forutsetning for gjennomsnittlig inflasjon i prosjektperioden.

Leieregulering i prosent av inflasjonen: Hvor stor del av inflasjonen som brukes til å øke leien. Er ofte noe under 100 prosent.

Kostnadene:

Fellesutgifter per måned: Hvis det er en avdragsdel i fellesutgiftene skal ikke denne delen tas med som en kostnad.

Utleiekostnader via en utleiemegler: Legges inn som en prosentandel av leieinntekten.

Andre utleiekostnader: Alle utgifter som utleier har på utleieforholdet.

Vedlikeholdskostnad: Hvor mye som du kalkulerer med må settes av i årlig vedlikehold i utleieperioden.

Andre forutsetninger:

Din formue: Her legger du inn din netto formue. Dette er nødvendig for å beregne spart formuesskatt på dette kjøpet.

Skatteprosent: For private investorer er skatteprosenten 22 prosent i 2019.

Salgskostnad: Alle kostnader i forbindelse med salg av eiendommen.

Rente på lån: Det gjennomsnittlige rentenivået i eieperioden.

Prosentvis endring i verdi per år: Boligens gjennomsnittlige verdiendring per år i eieperioden.

Antall år: Antall år du forutsetter å eie boligen før du selger den.

Kalkulatorer:

Utleiefinansieringskalkulator
Kalkulatoren gir deg svaret på hvor mye skattefritt utleie i egen bolig dekker av lånekostnadene.

Korttidsutleie av egen bolig
Kalkulatoren beregner skatten du får ved å bruke nettbaserte markedsplasser som Airbnb når du leier ut boligen helt eller delvis.

Eie eller leie bolig-kalkulator
Kalkulatoren regner ut lønnsomheten av å eie kontra leie. Spørsmålet om det lønner seg å eie eller leie er som oftest et spørsmål om tid. Blant annet favoriserer skattereglene det å eie.

Eiendomsmeglerkalkulator
Med denne kalkulatoren kan du få en oversikt over kostnadene ved salg av boliger, og sammenligne priser mellom eiendomsmeglere.

Gjennomsnittsavkastningskalkulator
Kalkulatoren er et hjelpemiddel for å finne korrekt snittavkastning i en gitt periode.