Forbrukerrådet klaget inn 29 strømselskaper for ulovlige avtaler. De skrev at en rekke strømselskaper opererer med hemmelige priser, som gjør at kundene må betale en høyere regning enn forespeilet.

I forrige uke avsluttet Forbrukertilsynet klagesaken, og krever bedre og klarere prisopplysninger i markedsføring og ved bestilling.

- Dette viser at Forbrukerrådet fikk rett i sin klage og påstander om at veldig mange strømselskaper opererer med skjulte prisforslag. Vi er glad for at Forbrukertilsynet har vært så tydelig i tilbakemeldingen, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket til Nettavisen.

Les også: Refser strømbransjens prising i 90-siders rapport: - Kundene blir lurt

Det er uakseptabelt å opplyse en pris, for så å sende en høyere regning i etterkant.

- Disse avtalene føyer seg inn i et mønster der mange strømselskap gjør det nesten umulig å velge de gode og billige avtalene. Når folk ikke skjønner prisen eller kan sammenligne avtalene, blir det enklere å selge strømmen dyrt, sa hun før jul.

- Mange lureprodukter

Kenneth Hauge, ansvarlig for forretningsutvikling i Tinde Energi, mener det fortsatt er et problem i bransjen at kundene ikke vet hva de betaler for.

- Fakturaen er veldig uoversiktlig, og det er ikke lett å forstå hva du får og hva du betaler for, sier han til Nettavisen.

Han trekker fram at han har sett at enkelte leverandører sender faktura på seks-sju sider, og han mener det virker som at det er lagt opp til at kundene ikke skal forstå regningen.

- Kreativiteten er stor for hvordan fakturaen kan bygges opp. Det er mange punkter, linjer og vanskelig å forstå hva det er, sier han.

- Jeg har sett at produkter fra strømselskapet har et navn som ikke forteller hva det faktisk er. Det er mange lureprodukter, fortsetter Hauge.

Les også: Ekstreme strømpriser: – Helt galehus at vi setter opp nye utenlandskabler

Han ser også at det dukker opp mange lokketilbud som han ikke synes gir mening, og da ødelegges markedet. Siden det er ulik praksis fra leverandør til leverandør hvordan de fremstiller produktene sine, blir det også vanskelig å sammenligne priser.

- Uenighet mellom selger og kunde

- Dere har ikke lurt kundene selv?

- Vi har gode produkter, og prisene endrer seg ikke underveis, sier Hauge.

Han trekker imidlertid fram at det står mye negativt om dem på bytt.no, men sier det gjelder hele bransjen. Tinde Energi har 1,7 av fem stjerner, og det er bare Hafslund strøm som har fått dårligere vurderinger - 1,5 av fem stjerner.

- Vi bruker telemarketing-byråer, som også andre strømselskaper stort sett benytter seg av. Da er det ofte eksterne selskaper som benyttes, og kreativiteten er dessverre til tider stor, selv om de har konkrete avtaler og produkter å forholde seg til, sier han.

Hauge presiserer at klagene de mottar, ikke gjelder prisingen eller produktene deres.

- Det handler stort sett om uenighet om informasjonen som har blitt gitt i dialogen mellom selgeren og potensiell kunde, sier han, og legger til:

- Dette skaper noen ganger unødvendig støy, men det tar vi tak i på vår kundeservice-avdeling. Kundene våre skal være fornøyd.

Må vite hva strømmen koster

Blyverket i Forbrukerrådet mener strømselskapene har skapt et marked det må gjøres noe med. At flere selskap opererer med såkalt «innkjøpspris»-avtaler er bare ett av mange problem i bransjen.

- Vi må få en enkel og enhetlig måte å angi prisen på, slik som vi har for effektiv rente eller pumpepris på bensin. Hvor lenge selskapet garanterer prisen, må også oppgis. Når det er på plass, vil mye løse seg, sier hun.

Hun påpeker at det selges en lang rekke avtaler med mange navn som ligner på hverandre, og gir et misvisende inntrykk av hva du som kunde får.

Les også: Disse strømfellene må du unngå: - De prøver å lure forbrukerne

Blyverket er er enig med Hauge i at fakturaen hos mange selskap er vanskelig å forstå for forbrukerne.

- Dette problemet mener vi langt på vei vil bli løst dersom vi får på plass en tydeligere prisangivelse, slik at kundene vet hva strømmen faktisk koster, sier hun.

Vil spesifisere prisen

Ulf Møller, næringspolitisk rådgiver i Energi Norge, er enig i at det bør stilles krav til hvordan strømprisen blir presentert på fakturaen.

- Det er lett å forstå at kundene ikke synes det er så enkelt, om det er bare én linje i fakturaen som inkluderer både spotpris og påslagene, sier han til Nettavisen.

Energi Norge er interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen som representerer selskapene som produserer, transporterer og leverer fornybar energi i Norge.

- Å få til en endring av fakturaen er noe vi har på agendaen, og håper og tror vi får med oss medlemmene våre på dette, sier han.

Møller mener det bør være én linje som viser spotprisen, som er den delen av prisen som er markedsregulert og ikke styrt av strømleverandørene, og én linje med påslaget, som er det leverandørene tjener på.

Han er samtidig opptatt av at det blir en felles ordning for alle selskapene, for ellers vil det fortsatt være vanskelig for kundene å forstå strømregningen.

Når en faktura er på mange sider, slik Hauge trakk fram, mener Møller at det gjerne skyldes at kunden har fått spesifisert strømregningen time for time den siste måneden.

Vil ta grep

Hauge mener det er de store og anerkjente aktørene som gjerne har mest suspekte avtaler, og endrer avtalene underveis. Fjordkraft og NorgesEnergi, som er blant de største aktørene, var to av dem som fikk påpakk fra Forbrukerrådet.

Han savner langsiktighet, ærlighet og gjennomsiktighet i bransjen, og mener det bør tas grep. Hauge trekker fram Trygg strømhandel, som er en sertifiseringsordning for strømleverandører som setter en rekke krav til salg av strøm og informasjon til strømkundene.

- Vi har meldt oss frivillig til å være med. Om ikke de andre følger etter, blir det negativt for oss, fordi vi må jo forholde oss til reglene, sier han.

Å være ærlig på hva som er det faktiske påslaget i produktene strømleverandører selger, og gi en oversiktlig og lett forståelig faktura, er viktig.

- Kundene er gjerne uvitende, men bør sette seg mer inn i avtalene de har, og bruke tid på å sammenligning strømpriser, oppfordrer Hauge.

Les også: Latterlig enkelt grep gir mange tusen ekstra på konto: – Det er de mest lettjente pengene jeg kommer på (+)

Etterlyser oppfølging

Blyverket mener imidlertid at mange av kravene til Trygg strømhandel er selvfølgeligheter som også er lovkrav, og som et seriøst strømselskap bør følge uansett.

- Jeg tror ikke denne sertifiseringsordningen er tilstrekkelig til å rydde opp, men det er et skritt i riktig retning fordi bransjen viser at de ønsker å endre måten de opptrer på, sier hun.

Møller i Energi Norge mener han kan si seg enig i Blyverkets uttalelse, men påpeker samtidig at det ikke hadde vært behov for Trygg strømhandel om alle faktisk hadde fulgt alle lover og regler.

- Vi ønsker å innføre ordningen for å sikre at våre medlemmer følger norsk lov, og dessuten er også loven utydelig på flere områdene, sier han.

Han etterlyser samtidig en oppfølging av lovbrudd i bransjen.

- Myndighetene har sviktet i oppfølgingen av bransjen. Strømselskapene har ikke blitt ilagt straff for brudd, sier han.

Møller er også frustrert over hvordan Forbrukerrådet fremstiller bransjen.

- De generaliserer og fremstiller det som om alle strømleverandørene har svin på skogen, men det stemmer ikke. Vi tror de fleste selskapene er ordentlige og skikkelige, selv om noen bryter loven av og til, sier han.