For ekteparet Bjørn Røsæg og Anita Røsæg framstår saken som absurd. De eier nemlig hver sin leilighet i blokka, som de leier ut. Begge er på 60 kvadratmeter. Eneste forskjell er at en av dem ligger i andre etasje og den andre i tredje etasje.

220.000 forskjell i takst
Likevel er Anitas leilighet taksert til 1.088.000 kroner og Bjørns til 1.308.000 kroner, altså en forskjell på 220.000 kroner, skriver Sarpsborg arbeiderblad .

Dette medfører at Anita i år får en eiendomsskatt på 2.128 kroner mot Bjørns 2.722 kroner, altså en differanse på 594 kroner.

Forskjellen bunner i at Anita klaget da taksten kom i 2008. Det gjorde ikke personen som den gang eide leiligheten som Bjørn kjøpte i 2009.

- Jeg snakket med kemnerkontoret om dette i fjor, og fikk beskjed om at det ville bli rettet opp i 2010. Men da vi fikk skatteseddelen nylig viste det seg at det ikke var gjort. Da jeg kontaktet kemnerkontoret på ny, ble jeg bedt om å skrive et brev om saken, sier Røsæg.

Det akter hun imidlertid ikke å gjøre.

- Jeg må kunne forvente at de gjør jobben sin og retter opp dette selv, sier Røsæg.

Men hun og ektemannen vil ta affære når regningen kommer.

- Vi betaler inn samme beløp på denne leiligheten som på min leilighet, slår hun fast.

Ikke enestående
Jon-Aage Bergeén er styreleder i det som kalles Boligsameiet Rosenkrantzkvartalet, som omfatter alle de 26 leilighetene i Oskars Gate 60. Han kan opplyse at skatteforskjellen på leilighetene til ekteparet Røsæg illustrerer godt hvordan det er blitt i sameiet.

- Da taksten kom i 2008, oppfordret jeg alle til å klage. Men bare halvparten, 13 av 26, gjorde det. De får nå vesentlig lavere eiendomsskatt enn de som ikke klaget, sier Bergeén.

Han gjorde også kemnerkontoret oppmerksom på dette i fjor, og fikk til svar at det ville bli rettet opp i år. Men intet har skjedd.

Da Bergeén klaget på taksten i 2008, ble kvadratmeterprisen redusert fra 21.800 til 17.600. Hans 76 kvadratmeter store leilighet fikk da taksten redusert fra 1.656.000 til 1.349.000, altså med 307.000 kroner. Men en beboer med helt lik leilighet beskattes fortsatt etter den opprinnelige taksten på 1.656.000.

Derfor betaler Bergeén i år 2.832 kroner i eiendomsskatt, mens naboen betaler 3.661. Det vil si en forskjell på 829 kroner for to helt like leiligheter.

Og: Bergeéns 76 kvadratmeters leilighet beskattes bare marginalt mer, 122 kroner, enn Bjørn Røsægs 60 kvadratmeters leilighet.

Vil bli sett på senere
Kemnerkontoret vil gjennomgå takstene i Oskars gate 60, men har ikke kommet så langt ennå.

- Vi er snart ferdig med å behandle alle klagene på takster for eiendomsskatt i hele kommunen. Når det er gjort, vil vi gå i gang med en etterkontroll av samtlige takster. Da skal vi også se nærmere på tilfeller der sammenlignbare boliger har fått nedsatt takst etter klage, sier kemner Håkon Paulsen i Sarpsborg kommune til SA.

Han vil imidlertid ikke love at identiske leiligheter i Oskars gate 60 vil få identiske takster.

- Vi skal vurdere hvert tilfelle, sier han.

Det er ukjent for Paulsen at noen ved kemnerkontoret har forespeilet at skjevheter i Oskars gate 60 skal rettes opp i 2010. Han vil heller ikke angi noen tid for når etterkontroll for disse skal være gjennomført.

Kjenner du til flere som er utsatt for forskjellsbehandling? Send en mail til journalist Lars Noreng.

Flere nyheter fra Østfold kan du lese hos: Sarpsborg arbeiderblad