Saken oppdateres.

KVADRATUREN (Nettavisen Økonomi): Regjeringen innførte torsdag nye regionale tiltak og nasjonale anbefalinger for å begrense smittespredningen.

Næringsminister Jan Christin Vestre (Ap) møtte fredag de store organisasjonene NHO, Virke og LO for å høre hvordan de vurderer situasjonen nå og fremover mot jul.

På en pressekonferanse i etterkant va Vestre tydelig på behovet for å få opp vaksineringsgraden for å unngå ytterligere nedstenginger.

Les også: LO, NHO og Virke: Nye kompensasjonsordninger må på plass – raskt

Veldig effektive

- Vi må få flere til å vaksinere seg. Vaksinene er veldig effektive, og jeg vil oppfordre innstendig nå til å ta en for laget. Folk må kjenne sin besøkelsestid, det er ingen grunn til ikke å ta denne vaksinen.

- Folk må ta seg sammen, det synes i hvert fall næringsministeren, sa Vestre til de fremmøtte journalistene. Han la vekt på at samfunnet ikke har stengt ned.

Les også: Flere uvaksinerte vil ta første dose

- Jeg har tre budskap: Det første er at vi må nå understreke at samfunnet er ikke stengt ned. Regjeringen har innført noen smitteverntiltak for å unngå nedstenging, i første omgang i 14 dager, og jeg må oppfordre folk til å puste litt med magen.

- Hvis alle slutter opp om de forslagene og tiltakene som ligger der, vil det i seg selv kunne bidra til å opprettholde store deler av kraften i norsk økonomi.

- Bruk lokale bedrifter, ikke slutt å gå ut, ikke slutt å skape etterspørsel. Det er ikke det som er regjeringens oppfordring, var den tydelige beskjeden.

Les også: Tilliten til myndighetenes koronainformasjon faller

Nasjonal ordning

NHO-sjef Ole Erik Almlid sier til Nettavisen at de kom med et konkret krav om at de vil har en nasjonal kompensasjonsordning. Dette bør være lik ordningen som har vært tidligere, men gjerne med noen justeringer.

- Den kan komme på plass veldig raskt, og det er veldig viktig. I utgangspunktet håper vi at det ikke blir noen kroner, at bedriftene ikke får noen omsetningssvikt, men vi tar høyde for at få en situasjon som var lik den vi hadde i fjor.

Det står igjen 200 millioner på den kommunale ordningen, men NHO ønsker altså en helt annen ordning.

- For oss kan man gjerne dra inn de 200 millionene på de lokale ordningene og heller bruke midlene på den nasjonale ordningen.

Les også: Omikron-tall viser et nytt bekymringsfullt mønster: - All grunn til å følge nøye med på dette

Transparent

- Hvorfor mener du denne ordningen var så treffsikker?

- Den var veldig treffsikker. En av årsakene er at se hvor norsk økonomi står i dag. Mange bedrifter er berget gjennom krisen, og vi har unngått konkurser. Den har noen sider som også vi sier er verdt å diskutere, men i store og hele har det vært en transparent holdning.

- Det er lett å ettergå for dere journalister å se hvordan det har fungert. svarer NHO-sjefen.

- Ja, det har jo vært strid om at støtte har gått til utbytte?

- Men næringsministeren er i likhet med alle oss andre opptatt av at midlene skal gå dit vi ønsker. Det er å redde sunne bedrifter gjennom denne krisen. Så er også vi villige til å se på om er det mulig å sikre at ordningen er mer treffsikker.

- Men det er også viktig å legge til at utbytte kan være naturlig for mange bedrifter, det kan eksempelvis brukes til å betale skatteregninger.

Svikt

- Frykter du at nedstenging ute er en enda større trussel for norske bedrifter?

- Det er et godt spørsmål. Det vi ser er at når du får nedstenginger andre steder, får du svikt i distribusjonslinjene, problemer med å få arbeidskraft. Per nå frykter jeg ikke det, det går rimelig greit. Men hvis du får mutasjoner som fører til en massiv nedstenging, har det en veldig stor betydning.

- Hvor godt er NHO-bedriftene rustet etter en vanskelig periode, de har vel ikke bygget opp altfor store reserver?

- Det er litt avhengig av hvilken bransje du snakker om. Industrien går bra og det er ganske mange bransjer som går bra. Men det er en del av næringslivet som var hardt rammet tidligere som nå får det igjen, sier Almlid. Han trekker frem reiselivet, deler av utelivsbransjen, fly og transport.

- Vil du beskrive situasjonen som dramatisk for noen næringer?

- Nei, jeg vil beskrive situasjonen som at den kan bli dramatisk, og det er derfor vi må få på plass en kompensasjonsordning. Vi har sagt at den må på plass raskt. Men vi håper jo å unngå det og at vi ganske raskt er tilbake til normalen.