Gå til sidens hovedinnhold

Klimautslipp til himmels

Onsdag kom nye tall som viste større økning i norske utslipp av klimagasser enn tidligere rapportert. Om en uke trer Kyoto-avtalen om klimagasser i kraft.

Utslippene av klimagasser i Norge har gått opp med 9 prosent siden 1990. I 2003 økte utslippene med 1,3 millioner tonn eller 2,4 prosent, melder Statistisk sentralbyrå onsdag.

Dette er høyere enn foreløpige tall for 2003, som kom i april i fjor. Da ble det rapportert en økning på 1,1 millioner tonn.

Økningen i 2003 tilsvarer utslippene fra det planlagte gasskraftverket på Kårstø.

CO2 -utslippene økte alene med 5 prosent dette året, mens de samlede utslippene av de andre klimagassene gikk tilbake.

Samlet var klimagassutslippene i 2003 nesten 55 millioner tonn.

Kyoto i kraft
Onsdag i neste uke trer Kyotoprotokollen i kraft etter at Russland også ratifiserte protokollen mot slutten av fjoråret.

Ifølge Kyotoprotokollen skal de norske utslippene av klimagasser i 2008-2012 ikke være mer enn 1 prosent høyere enn 1990-nivået. Det betyr i utgangspunktet at vi må få en reduksjon i årene som kommer, etter vekst til nå.

Men deler av utslippsforpliktelsen kan oppfylles gjennom kjøp av kvoter fra andre land eller ved hjelp av andre Kyotomekanismer.

Mer fra sokkelen
Klimagasser er en samlebetegnelse på gassene karbondioksid (CO2 ), metan (CH4 ), lystgass (N2 O), hydrofluorkarboner (HFKer), perfluorkarboner (PFKer) og svovelheksafluorid (SF6 ). CO2 -utslippene økte med 26 prosent i perioden 1990-2003, mens utslippene av de andre gassene gikk tilbake 26 prosent i samme periode. Dette førte til at CO2 utgjorde 79 prosent av de samlede klimagassutslippene i 2003 mot 69 prosent i 1990.

I 2003 ble det sluppet ut hele 5 prosent eller 2 millioner tonn mer CO2 enn året før. Økningen i 2003 kommer først og fremst fra økt forbrenning av naturgass på sokkelen og økt bruk av fossile brensler på land.

Reklame

Strømsjokket: Kun 2,3 % har den billigste avtaletypen

Kommentarer til denne saken