Mandag ble regjeringspartiene enige med Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Senterpartiet om hvordan den såkalte «iskanten» (se faktaboks under) skal defineres.

Miljøorganisasjonene omtalte forliket som et generasjonssvik, mens SVs Lars Haltbrekken kalte enigheten et «gigantisk nederlag for miljøet» på Dagsrevyen.

Haltbrekkens uttalelser faller ikke i god jord hos Høyres Heggelund, som kvitterer med å anklage SV for å forsøke å utnytte korona til å utsette saken til høsten.

– Haltbrekken mente det var for dårlig tid og at koronasituasjonen ville gjøre at saken ikke fikk en god behandling. Nå som vi har fått en bred enighet, registrerer jeg likevel at Haltbrekken er ute på Dagsrevyen og kritiserer enigheten vi har med Frp, Sp og Ap. Han har altså konkludert før sommeren selv, det ble ikke for dårlig tid for ham. SV brukte korona i et politisk spill for å prøve å utsette saken, sier Heggelund.

Les også: Skattelettelsene til oljenæringen er 730.000 kroner per arbeidsplass

Mener SV meldte seg ut

Regjeringspartiene, Sp, Ap og Frp sikret mandag et bredt forlik for regjeringens forslag om en grense ved 15 prosent isfrekvens, som er midt mellom rådene fra Oljedirektoratet og miljøekspertene, som anbefalte en grense på henholdsvis 30 og 0,5 prosent.

SV ble aldri en del av forhandlingene, og Heggelund mener partiet heller aldri forsøkte å påvirke utfallet av diskusjonene. Høyre-politikeren mener SV ønsket å utsette behandlingen av forvaltningsplanen for å utsette 25. konsesjonsrunde, som ikke kan settes i gang før planen er vedtatt.

– Det blir en slags falsk opposisjon. Med det mener jeg at spillet om å utsette behandlingen av saken blir viktigere enn sakens innhold. I løpet av de ukene vi forhandlet denne saken, fikk jeg ikke så mye som en tekstmelding fra SV. De har helt bevisst stilt seg på utsiden, sier Heggelund.

Stortingspolitikeren fra Høyre er overrasket over det han mener er et passivt miljøparti.

– Det er et paradoks. Når vi diskuterer den viktigste miljøsaken om våre rike havområder, så melder SV seg ut og ønsker å stå på utsiden. Dermed fikk de heller ikke muligheten til å påvirke saken for å finne løsninger for bærekraftige arbeidsplasser og miljø, sier Heggelund.

Les mer: Oljebransjen må halvere klimautslippene innen 2030

Haltbrekken: – Vårt syn har vært godt kjent

SVs Lars Haltbrekken, partiets miljøpolitiske talsperson, mener Høyres Heggelund har fulgt usedvanlig dårlig med. Han påpeker at partiet sendte inn sine forslag i god tid før fristen som ble satt av energi- og miljøkomiteen, og at det er synd dersom Heggelund ikke har lest dem.

– Vårt syn på saken har også vært godt kjent helt siden regjeringen la frem forvaltningsplanen (24. april, journ. anm), og Heggelund kunne bare lest i hvilken som helst avis, sier Haltbrekken.

Haltbrekken understreker også at SV rett og slett ikke ble invitert til forhandlingene, og at partiet gjerne skulle forhandlet dersom de ble invitert til forhandlingsbordet.

– Vi fikk aldri noen invitasjon, og derfor fremstår kritikken fra Heggelund merkelig og rett og slett litt dum. Heggelund kritiserer uten å ha satt seg inn i saken, og det er synd.

Les mer: Stiller spørsmål ved massetesting av norske ansatte: – Utgjør klart et inngrep i den personlige integritet

SV-politikeren avviser at partiet forsøkte seg på politisk spill i lys av koronasituasjonen, og gjentar hvorfor de ønsket å utsette behandlingen:

– Grunnen til at vi ville utsette saken var, for det første, at under normale omstendigheter så ville saken vært utsatt til høsten, ettersom saken ble spilt inn fra regjeringen etter påske. For det andre så har koronasituasjonen ført til mer begrensede muligheter for høring og innspill fra hele landet, sier Haltbrekken.

Les også: Oljepakken koster skattebetalerne 8 milliarder

– Kunne bare slått på tråden

Konfrontert med at SVs etterlysning av en invitasjon til forhandlingsbordet, svarer Heggelund at partiene som stod bak forliket gjerne ville lyttet til SV.

– For oss er det naturlig å gå til Frp først, da de er vår nærmeste og viktigste samarbeidspartner. Så inviterte vi de partiene som tydelig hadde gitt uttrykk for at de ønsket en bred enighet gjennom konstruktivt samarbeid. Haltbrekken kunne bare slått på tråden hvis han ønsket å være konstruktiv. Det valgte han å ikke gjøre, sier Heggelund.

Høyre-politikeren sier også at han ikke kjøper SVs forklaring på hvorfor partiet ønsket å utsette behandlingen.

– Når man går ut i alle medier og mener at det mest forsvarlige er å utsette hele behandlingen, men så i ettertid sier at da man sa dette hadde man allerede konkludert i saken, så er det noe som skurrer. Det betyr at det må være en helt annen grunn til at han ønsket å utsette, sier Heggelund.

Les mer: Med et pennestrøk avlyses den grønne omstillingen

Les mer: Norsk oljekjempe snapper toppsjef fra rival og satser på havvind