Sjefredaktøren i Tysklands største avis plukker retorikken til Kina fra hverandre i et åpent brev til president Xi Jinping.

Bild-redaktøren nevner fem grunner til at Kinas president gjør verden farligere:

  • Du hersker ved hjelp av overvåkning. Du ville ikke vært president uten overvåkning.
  • Overvåkningen er frihetberøvelse. Og en nasjon som ikke er fri, er ikke kreativ.
  • Du, din regjering og dine forskere må ha visst for lenge siden at Korona er svært smittsomt, men du lot verden leve i uvisshet.
  • Washington Post rapporterer at dine laboratorier i Wuhan har forsket på koronavirus i flaggermus, uten å holde høy sikkerhet.
  • I landet ditt hvisker folk om deg. Din makt faller fra hverandre.

Les innlegget: Bilds sjefredaktør svarer Kinas president: «Du gjør verden farligere»

Kinas angrep på Bild i form av et åpent brev minner om reaksjonen på en kommentar jeg skrev i Nettavisen, der jeg tok til orde for at Kina må betale for at de ikke stoppet viruset, og dermed bidro til at dødsfallene ble større enn de kunne vært over hele verden.

Les også: Kina må betale for koronavirusets fatale spredning og dødsfall over hele verden

Jeg kritiserte at de ga legen som forsøkte å slå alarm munnkurv, og at mangelen på ytringsfrihet skaper en mistillit til informasjonen fra Kina. I forrige uke ble eksempelvis dødstallene fra Wuhan plutselig oppjustert med 50 prosent.

Lokale myndigheter har nå funnet 1.290 nye dødsfall som angivelig hadde gått i glemmeboken fordi folk døde hjemme.

Kritikken for manglende ytringsfrihet og undertrykkelse av alarm fikk den kinesiske ambassaden i Oslo til å skrive et åpent brev på ambassadens hjemmesiden hvor de anklager meg for rasisme. Som om kritikk for manglende ytringsfrihet handler om etnisitet og rase.

Nettavisen publiserte brevet for å gi ambassaden anledning til tilsvar i Nettavisen, slik normalen er i et demokratisk land med ytringsfrihet. Så får det være opp til leserne å vurdere om en kritikk av Kinas hemmelighold og brudd på menneskerettigheter og ytringsfrihet egentlig er rasisme.

Det er hevet over tvil at Kinas famling og hemmelighold forsinket tiltakene mot koronapandemien, og at det bidrar til raskere og mer omfattende smitte enn ellers. Men hvor mange tusen liv som har gått tapt, og hvor store økonomiske tap som skyldes dette, vet vi ikke.

Vi vet heller ikke om viruset oppstod på dyremarkedet i Wuhan eller om det er noe i den amerikanske konspirasjonsteorien om at viruset oppstod under dårlig sikrede laboratorieforsøk i Wuhan.

Washington Post har publisert lekkasjer hvor amerikansk ambassadepersonell flere ganger oppsøkte et forskningslaboratorium i Wuhan der man forsket på koronavirus på flaggermus, og at amerikanerne sendte to offisielle advarsler tilbake til USA om dårlige sikkerhetsrutiner.

Les saken i Washington Post: Lekkasjer advarte mot sikkerhetsbrudd i Wuhan-laboratorium som studerte koronavirus i flaggermus

Det vi derimot vet er at vi lever i ekstreme tider med mye usikkerhet, hvor sannheter og spekulasjoner går om hverandre, og hvor fagfolk er uenige om både konsekvenser og virkemidler. Spesielt i slike tider er vaksinen en åpen debatt hvor meninger brytes, og ikke undertrykking og brudd på ytringsfrihet.

Det er et rimelig krav at Kina bidrar til å rydde opp i de enorme økonomiske tapene som landets mangel på ytringsfrihet har bidratt til. Men det er også en annen side,og det går på tillit. Hvordan kan vi stole på statistikk fra et regime som ikke tillater uenighet og diskusjon? Kan vi tro på dødstallene fra Wuhan når de plutselig blir oppjustert med 50 prosent flere uker etter at epidemien angivelig var utryddet?

Les også: De villeste konspirasjonsteoriene: Mener denne milliardæren står bak koronaviruset (+)

Bilds redaktør har rett i at mangel på ytringsfrihet gjør verden utrygg. Det er i Kinas egen interesse å lytte på kritikk for å gjenopprette tillit, og slutte å skrike opp om rasisme når de blir kritisert.

PS! Hva mener du? Er det rasisme å kritisere kinesiske brudd på ytringsfriheten om korona? Skriv et leserbrev!