- Vi har kommet med reguleringer tidligere, og nå vil vi innføre ytterligere nasjonale regler. Grunnen til det er at ulykkestallene på elsparkesykkel er veldig høye. Det er mange som får alvorlige skader, og vi har hatt tre dødsfall knyttet til elsparkesykkel-bruk, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) til VG.

Les også: Elisabeth (24) fløy bakover da elsparkesykkelen knakk i to: - Kunne gått skikkelig galt

Han opplyser at departementet hans jobber iherdig for å få ut forslaget om strengere regler så fort som mulig ut på høring. I en høring vil relevante organisasjoner og privatpersoner komme med sitt syn på saken, så er prosessen videre at et lovforslag fremmes til Stortinget. Det er Stortinget som da har siste ordet.

Dette er de nye regelforslagene

I det nye lovforslaget har det blitt listet opp flere punkter som er som følger:

* Ulike nivåer på promillegrense: 0,2, 0,5 og 0,8

* Forbud mot kjøring på fortau, men åpning for kjøring på gang- og sykkelvei

* Hjelmpåbud for barn under 15 år

* Aldersgrense 12 år for bruk

Samferdselsministeren forteller til VG at altfor mange unge har tatt unødvendig mye risiko, spesielt unge mennesker som har kjørt elsparkesykkel i beruset tilstand. Det er derfor han ønsker en promillegrense. Han utelukker ikke at promillegrensen kan bli 0,2, hvis innspillene under høringen mener det er best.

Vil sende et signal

Hareide utdyper at aldersgrensen og hjelmpåbudet først og fremst er for å sende et signal. Samferdselsministeren mener at hjelm på barn er med på å skape gode holdninger, og at dette også vil få barn til å bli flinkere med å bruke hjelm når de sykler med vanlige sykler.

En fersk analyse viser at elsparkesykler er 5-7 ganger farligere enn sykkel.

Les også: Raymond Johansen truer med flere elsparkesykkel-innstramminger

- Vi anslår nå at det er fem til sju ganger høyere risiko for skader på elsparkesykler enn for sykler, sier seniorforsker Torkel Bjørnskau ved Transportøkonomisk institutt (TØI).

I forrige uke var han med på Arendalsuka for å legge fram ny statistikk og analyser av skader etter kjøring på elsparkesykkel.

Tallene kommer i stor grad fra Oslo og strekker seg til og med juni i år. De viser at:

* 60 prosent av de som blir skadd, er menn

* De er 29 år gamle i snitt

* 41 prosent av ulykkene knyttes til rus

* 8 prosent av skadene er alvorlige

* Det er snakk om hodeskader i et av tre tilfeller

- Det er veldig mange ungdom som skades og som bruker dette, sa Bjørnskau.