Den økonomiske fasiten etter ett års drift er et underskudd på 1,5 millioner kroner, eller 375.000 kroner i underskudd per utgivelse.

Men tallene skremmer ikke komiker, aksjonær og ambassadør Sigrid Bonde Tusvik og hovedaksjonær Ida Neema Eliassen-Coker. Nå vil de selge en bit av selskapet for 6,25 millioner kroner i en planlagt aksjeemisjon.

Klarer gründerne å få en aksept på prislappen på 25 millioner kroner, kan komiker Sigrid Bonde Tusvik le hele veien til banken

Som det heter i investorpresentasjonen: «Tenk hva vi har klart på bare ett år! Nå vil vi oppfylle enda flere drømmer og utvide ALTSÅ-universet!».

Du kan lese mer her: Investorpresentasjon IEC Publishing AS

I prospektet tilbys aksjer pålydende 10 øre for 83,33 kroner - altså en pris på drøyt 833 ganger pålydende (som var det gründerne betalte). Prislappen verdsetter IEC Publishing til 25 millioner kroner før emisjonen, og 31,25 millioner kroner etter at pengene - eventuelt - er hentet inn.

Lykkes salget vil gründerne sitte igjen med store papirverdier:

  • Hovedaksjonær Ida Eliassen-Coker har aksjer for 18 millioner kroner
  • Komiker, aksjonær og Altså-ambassadør Sigrid Bonde Tusvik har aksjer for 6,25 millioner kroner.

Planen har bare én hake - abonnentene og øvrige investorer må være villig til å kjøpe aksjene som tilbys for denne prisingen. Om det går, får vi vite når tegningsperioden er over i midten av august.

Aksjeloven sier at det bare er dagens aksjonærer og bestemte navngitte personer som kan kjøpe aksjer i en slik emisjon. Kretsen er ikke så strengt avgrenset i investorpresentasjonen som retter seg mot «abonnenter og andre investorer».

Emisjonsbeløpet er uansett godt under grensen på en million euro der Finanstilsynet sjekker prospektet, så duoen bak Altså kan i prinsippet sette den prisen de ønsker på selskapet. Nøyaktig hvordan man har funnet frem til 25 millioner kroner, fremgår ikke av prospektet.

Hovedaksjonær Ida Eliassen-Coker er ikke redd for at prislappen er for høy: - Nei, jeg er helt trygg på den prisen og sikker på at våre lesere og de som forstår hva vi vil med Altså er enige. Men jeg er også sikker på at vi kommer til å få kommentarer utenfra fra dem som ikke helt forstår og som nok mener det er høyt, sier Eliassen-Coker til Dagens Næringsliv, og viser til innspill fra folk som «som digger konseptet og som har erfaring med verdsettelse av selskaper».

Regnskapet etter 2019 viser et underskudd på 1,5 millioner kroner, som hovedsaklig er finansiert ved lån. De første pengene som kommer inn i aksjesalget skal da også gå til å betale tilbake gjelden.

Om historien finansielt er trist, så er fremtiden lyserød, hvis vi skal tro prospektet. Hvis man lykkes i å selge aksjer for 6,25 millioner kroner, så skal de gå til å betale ned gjelden og ansette flere enn de to som arbeider i Altså i dag.

Og da skal abonnentsantallet øke kraftig, fortsatt ifølge prospektet: «Med dagens vekst vil vi ha ca. 20.000 abonnenter om 5 år. Med effekten av emisjonen, tror vi det er mulig å nå over 30.000». Abonnementsprisen er 599 kroner i året.

I likestillingens navn er det oppmuntrende å se at logikken og fremstillingen ikke adskiller seg særlig fra de mest optimistiske prospektene til børsgutta under jappetiden på 80-tallet - for den saks skyld; også prospektet som presenterte Nettavisen før oppstarten høsten 1996.

Aksjeprising er kjøp og salg av forventninger, men realismen avgjøres av markedet, markedsplanen og gjennomføringsevnen. Nettavisen var first mover og kunne surfe på internettbølgen - Altså satser på en medietrend uten reklame, innholdsmarkedsføring og retusjerte bilder.

Med utsikt til 25 års jubileum til neste år og en årrekke med millionoverskudd, har Nettavisen bevist sin økonomiske levedyktighet. Men veien dit var lang, og det gjenstår å se om kvinnemagasinet Altså klarer det.

Fasit er at selskapet har 30.000 kroner i aksjekapital, 1,2 millioner kroner i gjeld, og et foreløpig ikke innlevert regnskap som viser 1,5 millioner kroner i underskudd.

Klarer gründerne å få en aksept på prislappen på 25 millioner kroner, kan komiker Sigrid Bonde Tusvik le hele veien til banken.

PS! Hva mener du? Har du tro på kvinnemagasinet Altså, eller tror du at investorene vil tape pengene sine? Skriv et leserbrev!