Knut Mjåland leder den 247 år gamle produksjonsbedriften Mandals (se også lenger ned). Mandalsbedriften er en av Norges eldste produksjonsbedrifter som i nyere tid produserer brannslanger, trykkluftslanger, samt diverse slanger til industri og landbruk.

Strømutgiftene til bedriften varierer en god del, avhengig av hvilke prosesser som utføres. Det er en industriell produksjonsmetode for å bearbeide plast og gummi, og disse prosessene er energiintensive.

De økte strømutgiftene går rett på marginen. Adm. direktør Knut Mjåland i Mandals regner med strømutgifter i januar på 1 million kroner.

Les også: Fikk strømregning på 18.000 kroner: - Da bannet jeg høyt

Veldig ugreit

- Det er veldig ugreit med så lite forutsigbarhet. Bedriften har drift hele døgnet, så vi kan ikke stenge ned produksjonen når strømmen er på de dyreste. Det er en lang produksjonsprosess hvor en stopp gir mye svinn, så vi er helt avhengig av å kjøre eller ikke kjøre, sier Mjåland til Nettavisen Økonomi.

Han anslår et årlig energiforbruk for bedriften på fire gigawatt-timer, altså fire millioner kilowatt. Om de totale strømkostnadene øker fra 1 til 2 kroner per kWh, går altså de årlige strømkostnadene opp med 4 millioner kroner.

Mjåland sier strømkostnadene i 2020 utgjorde 1,6 millioner kroner, men de økte til 3,7 millioner i fjor. Det meste av økningen kom i fjerde kvartal.

- Men nå i januar har det vært kaldt vær med høy produksjon, og før jul stengte vi ned en halv måned, sier han.

Les også: Du må betale rekordpris for strøm - selv når Norge importerer gratis strøm

Trusselen er der

Mandals har siden 2018 vært en del av det velkjente Michelin-systemet. Bedriften har konkurrenter både i Europa, USA og Kina og Europa.

- Dette er konkurrenter som ikke har like høye strømkostnader som det vi har. Vi har eiere som er internasjonale, og de forventet lønnsomhet. Trusselen til alle bedrifter som ikke er lønnsomme, er at de kan bli stengt ned eller flyttet til lavkostland, advarer bedriftslederen.

Mandals var på det verste før jul oppe i 50.000 kroner i daglige strømutgifter, med det Mjåland betegner som «tullete priser». Han sier de kan leve med 50-70 øre i ren kraftpris.

- Vi har behov for varme i begynnelsen av produksjonsprosessen og behov for å kjøle ned i den andre enden, sier Mjåland om energibehovet.

Les også: Dette er de største strømtyvene

To stopp i året

Bedriften har to driftsstans i året på et par uker av gangen, en stans om sommeren og en om vinteren. Det er for å kunne utføre vedlikehold og oppgraderinger i fabrikken,

Mandals har i likhet med nordmenn flest en spotprisavtale, med den risikoen det innebærer for produksjonen.

- Vi mottar ingen subsidier fra det offentlige og må dermed vurdere om enkeltleveranser er regningssvarende. Noen av våre produkter er dyre å produsere, og da kan vi tape penger på produksjonen. I ytterste konsekvens må vi vurdere permitteringer, men vi vil ikke dit, sier Mjåland.

Les også: Frp har rett: Innfør makspris på strøm

Regjeringen må bidra

Han registrerer at det ikke er noen strømkompensasjon til bedriftene og til industrien, men håper regjeringen vil åpne for dette.

- Det gjøres noe for primærboliger, og det er bra. Men når man lager energiintensive produkter som vi gjør, får vi et problem. Regjeringen burde bidra slik at enkelte bedrifter unngår å stenge ned.

Men noe håp om snarlig stømstøtte er det ikke. Oslo Handelsstands Forening avholdt tirsdag et digitalt frokostmøte om «Rikets tilstand 2022», der finansminister Trygve Slagsvold Vedum (SP) var en av to foredragsholdere.

Nettavisen spurte finansministeren om det kan være aktuelt med en strømpakke for næringslivet.

Ulovlig statsstøtte

- Vi har utfordringer med handlingsrommet her, dette er nybrottsverk. Etter internasjonal konkurranselovgivning vil dette fort sett på som statsstøtte til enkeltbedrifter.

- Når det gjelder direkte støtte, må gå vi gå flere runder om konkurranseregelverket og internasjonale forpliktelser. Det vi vet, er at vi har hundre prosent handlingsrom i avgiftspolitikken, og vi har redusert avgiftene på strøm, svarte Vedum.

På spørsmål til Mjåland om hva Mandals tåler av økte strømutgifter, svarer han:

- Vi klarer en dobling av nivåene fra der vi var, men ikke en mangedobling. Svingningene skaper en ren uforutsigbarhet når vi tar imot kontrakter fra kunder, og det er ubehagelig. For våre internasjonale eiere er det vanskelig å forstå en slik manglende forutsigbarhet, svarer Mjåland.

Les også: Nå topper Norge skrekk-listen for strøm: – Dyrest når det gjelder

Bærekraft

For å få ned strømutgiftene har Mandals for egen regning igangsatt et Enøk-prosjekt som fører elvevann inn i fabrikken til kjøling og varmevekslere. Et sentralt driftsanlegg (SD-anlegg) er installert for å passe på forbruket. Det er et elektronisk system for styring og overvåking av produksjonsanlegg.

- Eierne av bedriften er veldig opptatt av bærekraft og miljøavtrykket til bedriften, ser fremover og tenker bærekraft. Enøk Total kjører prosjektet og sier at strømforbruket vil bli redusert med 30 prosent fra oppstart i februar.

- Mandals har investert 5 millioner av egen lomme og fikk beskjedne 320.000 kroner i støtte fra Enova, forteller Mjåland.

Men han tror tilbakebetalingstiden høyst sannsynlig vil bli kortere enn de planlagte tre årene med dagens strømpriser, så noe godt kommer det ut av dette.