– Jeg synes det er veldig rart at de som har forhandlet ikke har tatt forbehold om at etterlønnen skulle avkortes dersom hun fikk en ny lederstilling. Det er aldeles latterlig at hun skal gå fra en godt betalt jobb i Grimstad til en godt betalt jobb i Kristiansand, og i tillegg få med seg en slik pakke, sier Karl Meidel Johansen.

Den pensjonerte lektoren er blant Grimstad-innbyggerne som har fulgt høstens politiske drama tett. I september bestemte et flertall av politikerne at Tone Marie Nybø Solheim (60) skulle få sparken fra jobben som kommunedirektør.

Grunnen var ulovlige og dyre innkjøp av konsulenttjenester fra selskapet Agenda Kaupang. Agderposten avdekket i 2019 at kommunen hadde brukt over to millioner kroner på konsulenter som skulle hjelpe kommunen til å spare penger.

Saken skapte et rabalder som Grimstad kommunestyre knapt har sett maken til (se faktaboks under).

– Jeg er skuffet over den nye ordføreren vår og politikerne. De har ikke håndtert oppsigelsen på en god måte, sier Grimstad-innbygger Johansen.

Etter flere uker med dragkamp, der kommunen blant annet skiftet advokat underveis, ble kommunen og kommunedirektøren enig om en sluttavtale med etterlønn på 15 måneder, rundt 1,7 millioner kroner. I tillegg får kommunedirektøren studiestøtte verdt cirka 150.000 kroner og advokatutgifter dekket til 125.000 kroner.


Les også: Sluttet som rådmann: Fikk 1,2 millioner i året for å jobbe én dag i uken som rådgiver

Avviser skyhøye krav

Ifølge Agderposten krevde kommunedirektøren en sluttavtale med en samlet verdi på mellom tre og fire millioner kroner, samt en retrettstilling. Dette mener den tidligere kommunedirektøren ikke stemmer.

– De opplysningene kommer ikke fra meg, og jeg kjenner meg ikke igjen i tallene, sier Solheim til Nettavisen.

– Var etterlønnen grunnen til at det tok så lang tid å få på plass en avtale?

– Dette må ordføreren og min advokat svare på. Men størrelsen på beløpet er feil. Jeg har aldri krevd et beløp av den størrelsen, sier Solheim.

Hvor mye det opprinnelige kravet var verdt, kommer an på hvordan man definerer en kostnad, ifølge Solheims advokat Jostein Nordbø.

– Vi ønsket at Solheim skulle jobbe ett år til, noe som ville gitt kommunen lønnsutgifter på om lag 1,2 millioner kroner før servicepensjonen trådte i kraft. Men vi mener det blir galt å regne lønnen som en ren kostnad når den korresponderer med en fulltids arbeidsytelse, sier Nordbø.

Les også: Lokalmiljøet fikk nyss om utbetalingene på fem millioner. Da kom reaksjonene

Rett fra kommunedirektør til ny toppjobb - med etterlønn

Nylig ble det klart at kommunedirektør Solheim har fått tilbud om jobb som daglig leder av det interkommunale samarbeidet Region Kristiansand. 60-åringen er innstilt til jobben, og ansettelsen skal vedtas fredag. Etter planen skal hun tiltre 1. mars. Fram til da får hun full kommunedirektør-lønn fra Grimstad kommune.

– Jeg er fornøyd med at vi har kommet i havn med forhandlingene. Som jeg har sagt tidligere, skulle jeg gjerne fortsatt i Grimstad kommune, men når ting ble som de ble, er jeg fornøyd med at vi landet en avtale, sier Solheim og fortsetter:

– Jeg har hatt fire interessante år i Grimstad kommune, og har hatt gode møter med innbyggere, næringsliv, ansatte og tillitsvalgte. Å være kommunedirektør er et stort oppdrag, og det har også vært krevende saker, det har det.

Politikerne i Grimstad er ikke i tvil om at saken har vært tung for alle involverte, og at mange innbyggere har mistet tilliten til de lokale myndighetene.

– Det påvirker jo synet på politikere og administrasjonen. Vi har alle et ansvar for å gjøre noe med det, sier Arnt Gunnar Tønnessen (V) til Nettavisen Økonomi.

Venstre-politiker Tønnessen, som stemte for at Solheim skulle slutte som kommunedirektør, mener politikerne, innbyggere og administrasjonen må gjenoppbygge et godt forhold etter den opprivende striden.

– Gitt at praksis er at det lages sluttavtaler, var avtalen de kom fram til innenfor vanlig praksis. Et av læringspunktene bør være at betingelsene ved oppsigelse bør gjøres klart ved inngåelse av en ansettelsesavtale, sier Tønnessen.

Høyre-politiker Tor Eriksen har vært en høyrøstet kritiker av kommunedirektøren, og mener Agenda Kaupang-skandalen var dråpen som fikk begeret til å renne over.

– Dessuten hadde samarbeidsklimaet i kommunen blitt så vanskelig at det var riktig av flertallet å be om en fratredelse, sier Eriksen, som deler Grimstad Venstre-leder Tønnesens oppfatning om at politikerne og administrasjonen nå må jobbe for å gjenvinne tilliten blant mange innbyggere.

Les mer: Eks-rådmann (61) koster kommunen over en million i pensjon hvert år - samtidig håver han inn millionlønn hos sparebank

Ordføreren: – Ingen kommentar

Grimstad-ordfører Beate Skretting (H) ønsker ikke å svare Nettavisen Økonomi på telefon, og ber om å få spørsmål via e-post. Der er hun særdeles ordknapp. På spørsmål om det stemmer at kommunedirektøren i utgangspunktet krevde en avtale verdt mellom tre og fire millioner kroner, svarer Skretting:

– Jeg har ingen kommentar til forhandlingene.

– Hva var det som gjorde at forhandlingene dro ut? Jeg regner jo med at dere ville bli ferdig så fort som mulig - men likevel dro det ut i mange uker?

– Det var naturlig nok krevende å finne frem til en løsning som begge parter kunne akseptere, svarer ordføreren.

– Dere endte på 15 måneders etterlønn, samt studiestøtte. Synes du det er en grei løsning for en rådmann som har blitt oppsagt på grunn av mistillit fra folkevalgte?

– Det har jeg ingen kommentar til.

– Nå har kommunedirektøren fått en ny lederjobb i Region Kristiansand. Synes du at du at det er greit at hun mottar hele etterlønnen, eller bør den avkortes når hun begynner i ny jobb?

– Jeg forholder meg til den avtalen som er inngått.

Les også: Moxnes ser rødt: Kommune-toppers lønn smadrer lønna til Norges toppolitikere

Les mer: Rådmannen ble saksbehandler i den nye kommunen: Beholdt millionlønn