I Sagene bydel har det dukket opp nye sykkelstativer som skaper sterke reaksjoner blant de i nærområdet.

Grunnen er at sykkelstativene er satt opp i bunnen av Myraløkka, som er en svært populær akebakke som brukes av familier, såvel som skoler og barnehager i nærheten.

– For meg er det komplett uforståelig å sette opp sykkelstativ i bunnen av en av Oslos mest populære akebakker. Jeg er redd både barn og voksne kommer til å skade seg stygt om de renner inn i det, sier Anders Eide til Sagene Avis.

Han får også støtte av leder av Sagene og St. Hanshaugen Frp, Hans Otto Watne.

– Bymiljøetaten har ikke skjønt at dette er faglig svakt. De lager for mye ut av et konstruert knutepunkt. Et knutepunkt fungerer slik at du skifter fra en transportakse til en annen. Man skal ikke oppholde seg i knutepunkter. Å legge opp til storstilt parkering her er en fullstendig misforståelse, sier Watne til avisen.

Og legger til følgende kraftsalve:

- Satt på spissen kan jeg påstå dette er sadistisk av Bymiljøetaten, sier han.

Watne varsler at han vil ta saken videre med bystyrerepresentant i Frp, Camilla Wilhelmsen.

Til Nettavisen understreker Wilhelmsen at hun kun har sett bilder av plasseringen av sykkelstativene, men bekrefter at dette er en sak hun akter å følge videre.

- Jeg har sett at folk i nærmiljøet er opprørte. Det virker ikke spesielt klokt å plassere dette i bunnen av en akebakke. Dette kan jo føre til at unger kolliderer inn i de. Jeg kommer til å ta opp dette i vårt neste komitémøte, der kommer jeg til å spørre om Byrådet er villige til å flytte sykkelstativene, slik at det blir trygt for ungene.

- Jeg tenker at man uansett ikke plasserer et sykkelstativ nederst i en akebakke.

Bymiljøetaten har lagt til grunn at de har plassert sykkelstativene i bunnen av bakken fordi det er et knutepunkt, men flere naboer har spurt om det egentlig er naturlig å sette fra seg syklene sine midt i en park.

Bymiljøetaten forteller til Nettavisen at det lå grundige vurderinger bak valg av sted for sykkelstativene.

- Bakgrunnen for valget av sted var at vi i sommer så at det var et behov for sykkelparkering i parken, ved at en del besøkende la fra seg syklene i gresset. Den aktuelle plasseringen ble deretter gjort med tanke på at flaten ville innebære minimale inngrep i eksisterende grøntarealer. Asfaltarealet på plassen hadde også behov for en avretting, ved at det var en forsenking der som ansamlet vann. Plasseringen av sykkelparkeringen ga oss mulighet til å utbedre dette samtidig, skriver presseansvarlig i en e-post.

Bymiljøetaten bekrefter også at de har mottatt flere henvendelser fra beboere i området, og at de vil vurdere tilbakemeldingene de har fått om plasseringen.