Selskapet melder dette selv i en børsmelding. Det var E24 som først omtalte saken.

Banken understreker at det ikke har blitt avdekket noen form for hvitvasking eller forsøk på dette.

– Komplett Bank anerkjenner at de interne rutinene tidligere ikke har reflektert kompleksiteten av antihvitvaskingsregulering. Vi aksepterer administrasjonsgebyret og understreker at Komplett Bank siden inspeksjonen fant sted har tatt betydelige grep for å sørge for ettergivenhet, sier sjef Jan Haglund i Komplett Bank.

Haglund forklarer at banken i løpet av 2019 har gjennomgått sine rutiner for hvordan den jobber med å forhindre hvitvasking og at ansatte har blitt trent opp til dette.

– Komplett Bank er sterkt forpliktet til å fortsette innsatsen for å forsikre seg om at alle relevante regler og forskrifter blir overholdt, sier Haglund.

Santander er den andre banken som får svi av tilsynet. Ifølge E24 har de blitt ilagt et gebyr på ni millioner kroner.

Selskapet opplyser at gebyret vil bli betalt i tredje kvartal.