Etterforskningssaken er opprettet på bakgrunn av funn i tilsynets kontinuerlige markedsovervåkning i dette markedet.

– Vi skal nå undersøke om det foreligger et brudd på konkurranselovens § 10 om ulovlig samarbeid i form av fastsettelse av priser, sier Marita Skjæveland, nestleder for avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet.

Konkurransetilsynet har fulgt nøye med på markedet gjennom flere år, og i 2016 startet tilsynet med særskilt markedsovervåkning. Dette var som følge av at tilsynet, gjennom sitt arbeid, vurderte at konkurransen i dette markedet var vesentlig begrenset, melder Konkurransetilsynet.

Oppkjøp utløste granskning

På bakgrunn av en konkret vurdering, blant annet i kjølvannet av et oppkjøp i 2015, kom Konkurransetilsynet til at konkurransen i drivstoffmarkedet var vesentlig begrenset.

- På denne bakgrunn besluttet tilsynet å opprette en særskilt markedsovervåkning, opplyser Marita Skjæveland, nestleder for avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet, til Nettavisen.

- Tilsynet har vært bekymret for konkurransesituasjonen over tid. Selskapene har som følge av markedsovervåkningen vi innledet i 2016, vært pålagt å sende inn omfattende informasjon om blant annet prising og innkjøpsvilkår. Dette pågår fortsatt, og basert på denne informasjonen har vi nå grunnlag for å etterforske om vi kan avkrefte eller bekrefte at det foregår et ulovlig prissamarbeid.

Markedet har få aktører og konkurransen er derfor gjerne ikke så god som den burde være, bemerker Skjæveland.

- Vi så på helheten i markedssituasjonen i etterkant av at tilsynet jobbet med en vurdering av et oppkjøp i markedet, da St1 kjøpte Shell i 2015.

- Rammer forbrukerne

Hun understreker at etterforskningen er i en tidlig fase. Men konsekvensene av et eventuelt prissamarbeid er hun klar på:

- Det er for tidlig å si noe om resultatet av dette. At vi har startet vi med dette nå betyr ikke at vi kan fastslå noe. Men hvis det foregår et ulovlig samarbeid, er det negativt for forbrukerne - det betyr som regel høyere priser eller dårligere kvalitet, sier Skjæveland til Nettavisen.

Tilsynet er nå opptatt av å få inn all nødvendig informasjon for å kunne konkludere om det har forekommet et ulovlig samarbeid i markedet, forteller Skjæveland.