- Etter grundige vurderinger har vi ikke funnet grunnlag for å gå videre med saken. Vi har blant annet vurdert om det er snakk om ulike vilkår for likeverdige ytelser, om ulikhetene begrenser konkurransen, og om dette i så fall skyldes et konkurransebegrensende samarbeid eller et misbruk av dominerende stilling, sier konkurransedirektør Lars Sørgard i en pressemelding onsdag morgen.

Tilsynet har etterforsket om ulikheter i innkjøpspriser har vært et brudd på konkurranseloven. De har nå kommet fram til at det ikke er grunnlag for å gå videre med saken.

Bakgrunnen for bevissikringen i november 2019 var blant annet funn Konkurransetilsynet gjorde i forbindelse med kartlegging av innkjøpsbetingelser i dagligvaremarkedet.

Les også: Nye avsløringer om Kiwi og Meny: Har gigantisk fordel mot konkurrentene

Tilsynet avdekket til dels store forskjeller i dagligvarekjedenes innkjøpspriser, og Norgesgruppen, som eier blant annet Kiwi og Meny, kom gjennomgående bedre ut enn konkurrentene Coop og Rema 1000. Men nå har de slått fast at Norgesgruppen ikke har brutt konkurranseloven.

- Prisforskjellene oppstår som resultat av forhandlinger, og tøffe forhandlinger mellom leverandører og kjeder kan gi kjedene lavere innkjøpspriser og dermed mulighet for lavere priser ut til forbrukerne. Det vil i utgangspunktet tjene kundene, selv når det blir store forskjeller mellom kjedene. Derfor er det ikke noe generelt forbud mot ulike innkjøpspriser, sier Sørgard.

Konkurransetilsynets mistanke om overtredelse var knyttet til at Norgesgruppen fikk bedre innkjøpsbetingelser fra de store leverandørene Orkla og Mondelez enn konkurrentene.

Les også: Varsler sjokkbot til Rema, Coop og Norgesgruppen: – Vi ser svært alvorlig på dette

Konkurransetilsynet har gjennomgått og vurdert omfattende informasjon i forbindelse med etterforskningen, da de ville undersøke om ulikheter i innkjøpsbetingelser kunne ha negative virkninger for konkurransen og forbrukerne.

Selv om de nå avslutter saken mot Norgesgruppen, Orkla og Mondelez, fortsetter de å kartlegge forskjellene i innkjøpspriser. Videre framover vil de undersøke årsakene til prisforskjellene.

- Konkurransetilsynet er særlig opptatt av at store innkjøpsprisforskjeller over tid kan påvirke lønnsomheten og dermed øke sannsynligheten for at en dagligvarekjede svekkes vesentlig, og eventuelt må forlate markedet. Det kan skade forbrukerne. Selv om vi ikke har funnet holdepunkter for at man kan forvente en slik utvikling, er det en prioritert oppgave for tilsynet å overvåke utviklingen, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen i pressemeldingen.