Nettavisen Økonomi oppdaterer saken.

Konkurransetilsynet har oppdaget oppkjøp på konsernnivå som kan ha hatt betydning for konkurransen mellom dagligvarekjedene.

I en melding fremgår det at Konkurransetilsynet nå strammer skruen, og utvider hvilke opplysninger som kjedene skal opplyse om. Nå må dagligvarekjedene rapportere alle oppkjøp.

– Dette viser at det er behov for å tydeliggjøre hvilke transaksjoner opplysningsplikten omfatter. I tillegg ser vi at markedet er i stadig endring og det er derfor viktig at tilsynet får den informasjonen som er nødvendig for å kunne drive effektiv strukturkontroll i markedet, sier konkurransedirektør Tina Søreide.

De desidert største aktørene blant dagligvarekjedene er Coop, Norgesgruppen og Rema 1000.

Skal hindre maktkonsentrasjon

Konkurransetilsynet har bestemt at opplysningsplikten utvides, og at dagligvarekjedene nå må opplyse om alle fusjoner, oppkjøp og såkalte minoritetserverv på konsernnivå.

–Det er viktig for tilsynet å komme i posisjon til å kunne gripe inn mot alle konkurranseskadelige konsentrasjoner i dagligvaremarkedet, og jeg tror at vi med disse endringene i opplysningsplikten vil være enda bedre rustet til å vurdere nettopp når det er tilfelle, sier rådgiver Lina Orlova.

Konkurransetilsynet kan gripe inn mot sammenslåing av selskaper, inkludert fusjoner, oppkjøp, leieavtaler og liknende som tilsynet frykter vil forverre konkurransesituasjonen og skade forbrukerne.

Les også: Kiwi- og Meny-eier Norgesgruppen kaster russiske varer ut av butikkene

Konkurransetilsynet fikk kritikk for manglende kontroll

I fjor gjorde Stortinget vedtak om at Konkurransetilsynet skulle slå hardt ned på prisdiskriminering i dagligvaremarkedet. Stortinget ga klar beskjed om at forskjeller i innkjøpspris fra dominerende leverandører skader konkurransen mellom kjedene.

Hverken SV eller Høyre er imidlertid fornøyd med måten Konkurransetilsynet har fulgt opp stortingsvedtaket.

– Vårt inntrykk er at Konkurransetilsynet ikke har tatt på alvor den klare beskjeden fra Stortinget om at prisdiskriminering skal slås hardt ned på. Snarere tvert imot, vi opplever at det er motvilje i tilsynet, sa SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes til E24 nylig.

Nå jobber SV med et nytt lovforslag om å forby prisdiskriminering, som etter planen skal legges frem tidlig i april.

Konkurransetilsynet avviste kritikken, og har gjort det klart at de ikke støtter et forbud mot prisdiskriminering.

Les mer: Coop solgte feilmerket mat: Får straffegebyr