Det var torsdag morgen ventet at Konkurransetilsynet skulle komme med svar på om bankgiganten DNB skulle få kjøpe Sbanken. Men i stedet velger de å utsette sin avgjørelse igjen:

- DNB ønsker å komme med nytt forslag til avhjelpende tiltak og har derfor bedt Konkurransetilsynet om å forlenge fristen for vurderingen av DNBs kjøp av Sbanken. Ny frist for endelig konklusjon i saken er 18. november, skriver Konkurransetilsynet i en pressemelding.

DNB er Norges desidert største bank, og Sbanken har vært en av de mest profilerte utfordrerne gjennom mange år.

- Til skade for forbrukerne

Årsaken til ønsket om mer tid, er at Konkurransetilsynet mener at DNBs forslag til forbedringer ikke var gode nok:

– Konkurransetilsynet har orientert DNB om at deres forslag til avhjelpende tiltak ikke endrer tilsynets mening om at oppkjøpet vil være til skade for forbrukerne i markedet for sparing i fond og at tilsynet vil forby oppkjøpet. DNB ønsker på bakgrunn av dette å fremsette et nytt forslag til avhjelpende tiltak og har derfor bedt tilsynet om å utsette fristen for å konkludere i saken, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese.

– Selskapene har mulighet til å be om fristutsettelse på 15 virkedager for å kunne komme med nytt forslag til avhjelpende tiltak. Denne muligheten har DNB benyttet seg av. Konkurransetilsynet vil gjøre en vurdering av det nye forslaget når dette foreligger, og komme med sin endelige konklusjon i saken innen 18. november, sier prosjektleder Katrine Amdam.

Konkurransetilsynet hadde endelig frist på seg til 28. oktober for å si ja eller nei til oppkjøpet. Tilsynet forlenget for noen uker siden fristen for at DNB skulle komme med såkalte avhjelpende tiltak. Det betyr tiltak som reduserer den reelle markedsdominansen.

Konkurransetilsynet sendte varsel til selskapene 26. august om at tilsynet vurderte å stanse DNBs kjøp av Sbanken. Det er bekymringen for høye markedsandeler innenfor fondsdistribusjon som har vært det største problemet.

De samlede markedsandelene når det gjelder boliglån er derimot ikke til et hinder for et oppkjøp. Nettavisen skrev i forrige uke at DNB siden 2012 kontinuerlig hadde tapt markedsandeler her.

Les også: Får svi for DNB-misnøye: Sbanken mister milliarder i utlån

Sterke reaksjoner

DNB kunngjorde 15. april i år at de ville kjøpe Sbanken for 11,1 milliarder kroner. Det utløste sterke kundereaksjoner, og det ble truet med en massiv kundeflukt. Organisasjonen Huseierne har også advart mot oppkjøpet og hevdet at DNB da blir kvitt sin mest brysomme konkurrent.

DNB slet også med å overbevise aksjonærene i Sbanken om at oppkjøpet var fornuftig. Men budet ble i slutten av mai økt med 5 kroner per aksje til 108,85 kroner. 14. juni var det klart at mer enn 90 prosent av Sbankens aksjonærer hadde sagt ja til budet.

DNB kunne dermed tvangsinnløse de resterende eierne. Det som sto igjen, var konkurransemyndighetenes velsignelse.