Gå til sidens hovedinnhold

Konkurransetilsynet: Vanvittig høye marginer på forbrukslån

Konkurransedirektør Lars Sørgard reagerer på bankenes høye forbrukslånsrenter.

Bransjeforeningen Finans Norge hadde tirsdag morgen en sjarmoffensiv mot pressen i forkant av Norges Banks rentemøte 21. mars. Ekspertene er sikre på at sentralbanken hever sin innskuddsrente på dette møtet med 0,25 prosentpoeng til 1 prosent.

Finans Norge ville belyse hvordan bankenes utlånsrenter fastsettes og hvor stor rolle sentralbankrenten spiller inn på bankenes rentebetingelser til kundene.

Konkurransedirektør Lars Sørgard var også kalt inn for å si noe om hvor hard konkurransen er mellom bankene i Norge. Han var spesielt opptatt av forbrukslånsbankene og de høye rentene.

Les mer

Rentene skal litt opp, men det kan lønne seg å ha is i magen og flytende lånerente

Ikke usunt

- Det er en tøff konkurranse i bankmarkedet, men ikke en usunn konkurranse. Men det er vanvittig høye marginer på forbrukslån. Høye marginer gir incentiver til å låne ut enda mer enn en ellers ville gjort, sa konkurransedirektøren på pressetreffet.

Han mener konkurransepolitikken i banknæringen bør være som i andre næringer.

- Det er potensial for konkurranse i bankmarkedet, og det er viktig hvordan bankene kommuniserer dette ut i markedet. Det er viktig at vi som forbrukere faktisk benytter vår mulighet til å bytte bank, oppfordret konkurransedirektøren.

Spesiell, men

Sørgard mener banknæringen er spesiell, ut fra behovet for å ha stabile banker som ikke går over ende og truer økonomien. Bankene må blant annet ha krav til hvor mye egenkapital de har.

- Kapitalkrav er nødvendig for å redusere sannsynligheten for at det oppstår en bankkrise. Men jeg har aldri opplevd en næring som sier de har svak konkurranse, sa Sørgard.

Les mer

Fløy Raymond Johansen og 10 kommunetopper til Cannes for 220.000 kroner


Fordyrende

Banknæringen mener for øvrig at særnorske kapitalkrav fordyrer boliglånsrenten med 0,13-0,28 prosentpoeng, avhengig av kravet til egenkapitalavkastning. Per million i lån tilsvarer det for låntaker 1300-2800 ekstra rentekroner i året før skatt.

Les mer

Verdens gunstigste sykelønn er tabu selv på Høyres landsmøte


Bankene finansierer typisk 40 prosent av sine innlån fra kundeinnskudd på lønnskonto og ikke minst ulike former for sparekonti. De resterende innlånene er egenkapital og lån i det profesjonelle rente- og kapitalmarkedet i inn- og utland.

Mange av disse innlånene har lange løpetider og en høyere rente enn de korte pengemarkedsrentene.

Reklame

Nå er det tilbud på de populære julepysjene