- Vi er svært overrasket og sjokkert over at forskjellene er så store. Her er det først og fremst forbrukerne som er taperne, sier Bjørn Takle Friis, kommunikasjonsdirektør i Coop, til Nettavisen.

- Dette er en skandale og er akkurat hva vi fryktet. Vi er glad for at Konkurransetilsynet endelig har avdekket det og innser hvor skadelig disse forskjellige er, sier Karl Munthe-Kaas, sjef i nettmatbutikken Kolonial.no, til Nettavisen.

- Vi visste at det var forskjeller, men dette var mye verre enn vi trodde, sier Trond Bentestuen, administrerende direktør i REMA 1000.

Konkurransetilsynet la onsdag frem rapport om innkjøpsbetingelser i dagligvarebransjen.

Kartleggingen avslørte at en rekke store leverandører, som Coca-Cola, Ringnes, Freia og Orkla gir dagligvarekjedene Rema 1000, Coop og Norgesgruppen ulike innkjøpsbetingelser.

Norgesgruppen er Norges suverent største dagligvarekonsern, og har kjedene Kiwi, Meny, Joker og Spar. Rapporten til Konkurransetilsynet tyder på at Norgesgruppen benytter størrelsen sin til å få langt bedre betingelser.

Les også: BI-ekspert forklarer de høye matprisene: - Vanvittig

«I noen tilfeller har enkelte leverandører en prisforskjell på over 15 prosent på varer de selger til dagligvarekjedene. Det vil si at en av kjedene betaler 15 prosent mindre enn andre kjeder for akkurat samme vare», heter det i rapporten.

Les også: Test av matpriser: Kun 42 øre skiller Rema 1000 og Kiwi

Store forskjeller

Det vil si at hvis Kiwi og Rema 1000 selger en vare til samme pris, kan Kiwi tjene over 15 prosent mer på varene.

Det gir dem dem en betydelig fordel mot konkurrentene og dessuten gjør at de kan beholde mer av pengene sine selv, i stedet for å kutte prisen som forbrukerne betaler. Det gjør det også vanskelig for nye aktører å etablere seg i bransjen.

Les også: Også Norgesgruppen bekrefter besøk av Konkurransetilsynet

– Vi er overrasket over at det er så store prisforskjeller. Prisforskjeller i seg selv er ikke ulovlig, men dersom slike prisforskjeller har medført at forbrukeren har betalt høyere priser som følge av dette, kan det foreligge et brudd på konkurranseloven. Flere forhold, blant annet resultatene fra vår kartlegging, er bakgrunnen for at vi nylig har vært på bevissikring hos to leverandører og en dagligvarekjede. Vi har nå startet en etterforskning for enten å avkrefte eller bekrefte om konkurransereglene er overtrådt, sier konkurransedirektør Lars Sørgard i meldingen.

Les også: Prisgapet: Du kan tape 20.000 i året på å velge feil matkjede

Konkurransetilsynet har innhentet prisopplysninger fra til sammen 16 leverandører, inkludert varene til Mills, Nortura (Gilde), Tine, Orkla, Mondelez (Freia), Coca-Cola, Ringnes og Nestlé.

Fem over femten

Åtte av de kartlagte leverandørene har under 10 prosent forskjell mellom Norgesgruppen og Rema 1000. Tre av leverandørene gir mellom 10 og 15 prosent forskjell i priser. Hele fem leverandører gir over 15 prosent forskjell mellom Norgesgruppen og Rema 1000.

- Dette viser er at det er stor forskjell, men Norgesgruppen har best innkjøpsbetingelser hos alle leverandørene, sier Sigurd Birkeland i Konkurransetilsynet på pressekonferansen.

Han sier det er forskjell mellom Rema og Coop også, men at disse er betydelig mindre enn opp til Norgesgruppen.

Tilsynet har kartlagt prisene på vel 2900 produkter. Dette utgjør om lag 25 prosent av den samlede omsetningen i de tre dagligvarekjedene i 2017.

Ifølge rapporten viser Konkurransetilsynets undersøkelse stor variasjon mellom leverandørene, der noen leverandører har små prisforskjeller, mens andre har høye. I de aller fleste tilfellene er det den største kjeden, altså Norgesgruppen, som får de beste betingelsene.

Høyere enn de trodde

Bjørn Takle Friis i Coop sier at forskjellene opp til Norgesgruppen var langt høyere enn de har antatt.

- Det har vært snakk om 4-5 prosent forskjell i innkjøpsbetingelser, men dette er mer enn 15 prosent. Det er er graverende.Det viser hvor langt vi i Coop må strekke oss for å være like billig som Norgesgruppen, sier han.

- Vi skal jo konkurrere om de samme kundene. Når du starter med 15 prosent høyere innkjøpspriser, så er det nesten umulig å konkurrere, sier han.

Han mener det er forbrukerne som er de store taperne.

- Tenk hvilke priser vi kunne gitt forbrukerne hvis vi hadde samme innkjøpsbetingelser som dem. Da hadde vi presset prisene ytterligere og forbrukerne ville få lavere priser, sier Friis.

Karl Munthe-Kaas i Kolonial.no mener det er tragisk at prisforskjellene kunne pågå så lenge.

- Vi snakker om prisforskjeller på 10 til 15 prosent. Det er helt skandaløse nivåer og kan bare forklares gjennom at Norgesgruppen får lojalitetsrabatter for å ikke bytte til andre leverandører. Slike rabatter er i så fall i brudd med Konkurranseloven, sier Munthe-Kaas.

Han mener problemene går enda dypere enn det rapporten fra Konkurransetilsynet så langt har avdekket.

- Det totale omfanget er potensielt enormt. Det har gitt høyere innkjøpspriser og i tillegg holdt aktører uten av markedet og ødelagt konkurransen i kjedeleddet. Det har gitt en ødelagt konkurranse, sier Munthe-Kaas.

- Konkurransefiendtlig prisdiskriminering

- Vi visste at det var forskjeller, men dette var mye verre enn vi trodde. Dette er forskjeller som ikke har kommet kundene til gode. Norske dagligvarekunder kunne hatt opptil 15% lavere priser over flere år, sier Trond Bentestuen, administrerende direktør i Rema 1000 Norge.

Han er positiv til Konkurransetilsynets tiltak.

- Det fremstår som et grundig arbeid tilsynet har gjort. Det gir tillit. Vi forventer forklaringer fra leverandører på hvorfor det er så store forskjeller. Dette er innsikt av betydning for den prosessen vi går inn i fremover.

Norgesgruppens makt hawr vært undervurder, mener Bentestuen:

- En aktør som kontrollerer 50% av det som kjøpes av mat og drikke i Norge har ekstremt stor tyngde i et forhandlingsløp. Over tid har det betydd mye for konkurransen i dagligvaremarkedet. Vi kunne hatt bedre konkurranse i Norge i dag. Den konkurransefiendtlige prisdiskrimineringen må opphøre.

Uten denne fordelen hadde konkurrentene hatt laver priser, hevder Rema-direktøren:

- Dagen i dag viser at vi kunne hatt enda lavere priser hvis vi hadde hatt like konkurransevilkår. Dette viser at vi ikke har et velfungerende marked som er i kundenes beste interesser.

- Viktig med forhandlinger

Konserndirektør Per Roskifte for kommunikasjon og samfunnskontakt i NorgesGruppen sier at det som er kommet frem under pressekonferansen i dag, understreker viktigheten av tøffe forhandlinger med leverandørene.

- Det er store forskjeller i betingelser fra leverandørene, og vi står i disse dager midt oppe i forhandlinger. Det er store prisøkninger fra leverandørene, og jobben vår er å forhandle ned disse økningene.

- Konklusjonene fra Konkurransetilsynet understreket også rollen til forhandlingene, sier Roskifte.

Han tror at hvis utfallet av rapporten er at prisene blir likere, vil det svekke forhandlingene i praksis.

Høyere priser

- Det betyr høyere priser til forbrukere. Like priser er testet ut i Frankrike, og da ble forhandlingene svekket, fordi det var ikke incitament til å presse ned prisene, sier konserndirektøren.

Han mener NorgesGruppen må kjempe mot sterke internasjonale leverandører med sterke merkevarer.

- Det er godt dokumentert at gode forhandlinger er viktig for oss. Ellers er det viktig å understreke at det ikke er noen grunn til å si at det har foregått noen ulovligheter. Vi forhandler videre på årets økninger og skal gjøre vårt for å holde prisene til forbrukerne nede, lover Roskifte.

- Men tror du det går mot mindre forskjeller i innkjøpsbetingelsene fremover?

- Jeg vil ikke spekulere på den enkelte leverandørs vurderinger og hvordan de jobber med salget. Det er Konkurranseloven som gjelder, og vår erfaring er at leverandørene er bevisste på konkurransesituasjonen og konkurranseloven.

Mange myter

- Det er positivt at Konkurransetilsynet har gjort en grundig studie, fordi det er skapt mange myter og udokumenterte påstander som markedet ikke er tjent med, svarer Roskifte.

- Hvem er taperne her, forbrukerne?

- Hvis du ser prisutviklingen på mat det seneste året, ligger denne godt under konsumprisindeksen. Vi opplever en sterk konkurranse hver eneste dag, og sterkere enn noensinne. Det kan indikere at vi er flinke til å forhandle, og vi får ta det som en inspirasjon, svarer Roskifte.

Munthe-Kaas er helt uenig i at konsumprisindeksen viser at det er god konkurranse.

- Norge er det dyreste landet i Europa når det gjelder matpriser. Vi er 63 prosent høyere enn resten av Europa. Etter at Lidl kom inn i markedet i Sverige har det ikke vært prisuvikling. Man må spørre seg om norske forbrukerne får de prisene og utvalget de burde ha. Vi mener ikke det, sier han.

Bransjeproblem

Kommunikasjonsdirektør Håkon Mageli i Orkla sier i en kommentar at de selvfølgelig tar funnene til etterretning.

- Men Konkurransetilsynets rapport er basert på et begrenset utvalgte leverandører. Orkla har de seneste årene gjort en rekke oppkjøp av små og store leverandører i Norge. Basert på disse kjøpene forekommer forskjellene i alle deler av norsk dagligvarebransje, enten du er stor, mellomstor eller liten. Dette er et bransjeproblem, sier Mageli.

- Har Orkla noe å frykte fremover?

- Nei, og vi har vært veldig opptatt av på legge alle kort på bordet og fortelle åpent om våre betingelser til Konkurransetilsynet. Det gjorde vi da de kom uanmeldt her i går, fikk konkurransemyndighetene selvfølgelig innsyn i vårt datamateriale når det gjelder Lilleborg.

Mageli sier Konkurransetilsynet har bedt om informasjon fra Orkla gjennom flere år og har mottatt all den informasjonen de har bedt om.
- Vi ser frem til at de følger denne bransjen tett i årene fremover.

Razzia

Dette kommer i kjølvannet av en en razzia hos store dagligvareaktører som Norgesgruppen; matgiganten bak Kiwi, Meny, Spar og Joker. Stein Erik Hagens matleverandør Orkla og Mondelez, som står bak Freia, de to ledende selskapene innen henholdsvis hygieneprodukter og sjokolade, var også gjenstand for en razzia.

Les også: BI-ekspert forklarer de høye matprisene: - Vanvittig

Norgesgruppen har i lang tid vært mistenkt av konkurrentene for å få bedre innkjøpsbetingelser enn sine konkurrenter Rema 1000 og Coop. Det skyldes at Norgesgruppen har rundt 43 prosent av markedet gjennom sine diverse kjeder. Mistanken er at Norgesgruppen bruker størrelsen sin til å få varene sine billigere, og kan dermed tjene mer på å selge de samme varene til samme pris.

Razziaen hos Orkla var rettet mot selskapet Lilleborg, som har noen av de aller mest populære merkevarene i norske dagligvarebutikker. De inkluderer Jordan tannbørster, Solidox tannkrem, Lano såpe og andre hygieneprodukter som Blenda, Omo, Jif, Sun, Zalo og Milo.

Næringsministeren skal se på

Et generelt forbud mot prisforskjeller har ikke tilsynet mandat til å innføre, og det er heller ikke vurdert i denne sammenheng. Nærings- og fiskeridepartementet har nedsatt en ekspertgruppe som skal drøfte dette spørsmålet. Gruppen skal etter planen avgi sin innstilling til departementet i januar 2020.

– Konkurransetilsynet har gjort en grundig jobb. Uavhengig av hvordan forskjellene i innkjøpspriser beregnes, viser kartleggingen at Norgesgruppen får bedre betingelser enn de andre kjedene, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i en melding.

– Konkurransetilsynets kartlegging viser at det er store forskjeller i dagligvarekjedenes innkjøpspriser. Det er bra at vi nå får fakta på bordet, og at Konkurransetilsynet følger opp dette, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).