Her finner du konsekvenskalkulatoren

Om konsekvenskalkulatoren

Du kan også se på to andre kalkulatorer som er beslektet med denne. I kalkulatoren Din Økonomi 2020 kan du sammenligne årene 2018 og 2019, og se hvordan den disponible inntekten endrer seg med ulike forutsetninger. Du kan se på hvordan økonomien din vil utvikle seg i flere år fremover med Fremtidsøkonomikalkulatoren.

Lønn
Du kan legge inn lønnen for inntil 2 personer. Selve lønnen må legges inn for at skatten på endringene skal regnes korrekt.

Du kan legge inn lønnsendringene som en prosentvis endring forhold til i dag, typisk en vanlig lønnsøkning. Du kan også legge den inn som en kronemessig endring, som for eksempel en ekstra lønnsøkning. Disse kan også kombineres.

Lån
Legg inn dagens rente og ny rente. Betydningen av renteendringen blir kalkulert på den gjelden (etter skatt) du legger inn. Legg bare inn gjeld som har flytende rente.

På avdragsdelen av lånet skulle i utgangspunktet en renteendring ikke ha noe å si. På serielån og avdragsfrie lån endres heller ikke avdragene. Men på annuitetslån (summen av renter og avdrag er konstant) endres avdragsdelen når renten endres. Lønnsomhetsmessig har dette ingen betydning, men det har en likviditetseffekt.

Avdraget beregnes for seg, og kan kalkuleres med en av våre andre kalkulatorer (se boks øverst til høyre).

Energi
Du kan også legge inn forutsetninger om endringer i strømpris, fyringsolje/parafin og drivstoffpris.

På strøm legges du inn totalt antall kwh i årsforbruk, og endringen i ørepris. På fyringsolje/parafin legger du inn antall forbrukte liter og endringen i literpris. På bil legger du inn totalt antall kjørte kilometer, og endringen i drivstoffpris i kroner.

Annet forbruk/inflasjon
For alt annet forbruk er det lagt inn et post som beregnes ut fra inntekten i dag. På nye tall blir disse utgiftene oppjustert med inflasjonsforventningen.

Inflasjon har ingen betydning på mye av det du bruker penger på. På penger som for eksempel går til skatt, sparing og betaling av renter og avdrag har inflasjonen ingen betydning.

Skatt
Det er skattereglene for 2020 som brukes.

Se også:

Din Økonomi 2020
Kalkulatoren regner ut virkningen av de viktigste økonomiske parametrene for din privatøkonomi (lønnsendring, renteutvikling, og inflasjon). Kalkulatoren tar utgangspunkt i spådommer fra sentrale analytikere.

Fremtidsøkonomikalkulator
Med denne kalkulatoren kan du blant annet se hvordan spådommer om den økonomiske utviklingen vil slå ut for deg i de nærmeste årene.

Annuitetslån
Kalkulatoren beregner effektiv rente, sum renter og gebyr, samt hvilket terminbeløp du må betale. Det blir beregnet en nedbetalingsplan for inntil de 12 første terminene, og årssummene for samtlige år.

Serielån
Beregn hva du må betale per termin på et serielån. Viser de første 24 terminene på lånet. Kalkulatoren regner effektiv rente.

Budsjettkalkulator forbruksutgifter

Det er ikke så lett å vite hva man bruker av forskjellige forbruksutgifter som mat og klær. Her kan du få en pekepinn på hva som er normalt ut fra din familiesituasjon.