Gå til sidens hovedinnhold

Korona-pandemien herjer mest der folk bor trangt og ikke har råd til karantene

Fortsatt høy smitte på østkanten i Oslo. Samtidig er det der folk bor trangest.

De harde tiltakene mot koronapandemien virker lite treffsikre mot et kjerneproblem, nemlig trangboddheten i de områdene av Oslo hvor det er mest smitte.

Sammenligner vi smittekartet til Oslo kommune med en fersk studie av trangboddhet, er sammehengen slående:

  • I deler av Stovner og Søndre Nordstrand bor nær halvparten av befolkningen trangt. Dette er også bydeler hvor koronasmitten er svært høy.
  • På Oslos vestkant, Ullern, bor nesten ingen trangt. Der er også smitten bare en brøkdel så utbredt som på Stovner.

Oslo kommune har daglige rapporteringer av smitteutbredelsen i de ulike bydelene i Oslo. Rapporten viser at Stovner bydel helt i nordsøst ligger i klasse helt for seg selv, med 573 smittede per 100.000 innbyggere.

Nabobydelen Grorud og Søndre Nordstrand, som blant annet omfatter Holmlia, ligger på de neste plassene, med mellom 300 og 400 smittede per 100.000 innbyggere - markert med mørk rød farge på smittekartet til Oslo kommune.

Du kan se dataene her: Statistikk over smittede i Oslo og bydelene siste 14 dager

Modellen tilsier at det er 191 smittede på Stovner, 88 smittede på Grorud og 155 smittede personer på Søndre Nordstrand. Til sammenligning er det bare noen få titalls smittede personer i bydeler som Ullern, Vestre Aker og St. Hanshaugen.

I Tidsskrift for boligforskning har forsker Ingar Brattbakk fra Arbeidsforskningsinstituttet og OsloMet kartlagt trangboddheten i Oslo. Det klare funnet er at barnefamilier med lavinntekt ofte er de mest trangbodde.

Les mer: Trangboddhet og barnefamiliers hverdagsliv i koronaens tid

I Norge bor en av ti personer trangt, mens andelen er 20 prosent i Oslo. Hvis vi zoomer inn, så øker dette radikalt i enkelte delbydeler i Oslo øst. I enkelte områder bor nesten halvparten av befolkningen trangt.

- Ut fra den offisielle definisjonen av trangboddhet som er presentert tidligere, er 39 prosent av familiene i undersøkelsen trangbodde - altså er det flere enn én person per rom (tenom kjøkken og bad), skriver forskeren.

  • Jo lavere familieinntekt, desto vanligere er trangboddhet.
  • Disse personene er også mest bekymret for sin økonomiske situasjon.
  • Og de har mindre adgang til grøntområder, hage eller tilgang til egen bil.

Innvandrergruppene som har flest trangbodde kommer fra Somalia, Syria, Pakistan og Marokko, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Fra før vet vi at innvandrere er svært overrepresentert blant koronasmittede. Tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) viser at innvandrere utgjør 15 prosent av befolkningen, men 37 prosent av de meldte tilfellene og 54 prosent av de sykehusinnlagt for covid-19.

I den første fasen var somaliere svært overrepresentert, mens innvandrere fra Pakistan har ligget høyt hele perioden.

Les også

FHI: Fra disse landene kommer innvandrerne med mest smitte i Norge

Norske myndigheter har prioritert målrettet informasjon for å slå ned smitten. En egen ekspertgruppe ble satt ned for å få ned smitten blant innvandrere. Gruppen foreslo 29 tiltak for smittevern, testing, tiltak for økt karantene og isolasjon og mer informasjon.

- Så langt har ikke Folkehelseinstituttet data som gjør det mulig å se i hvilken grad smitte skjer innenfor egen familie og sosiale krets. Rapporten viser imidlertid til erfaring fra smittesporingsarbeidet, som gir oss grunn til å tro at mye av smitten i innvandrerbefolkningen skjer innad i eget miljø, familie og sosiale krets, heter det i referatet på regjeringens hjemmeside.

Det er altså sannsynlig at trangboddhet bidrar til økt smitte fordi det er mindre avstand mellom folk, og fordi det er tilnærmet umulig å gjennomføre karantene og isolasjon hjemme uten å risikere å smitte familien. Et av ekspertgruppens foreslåtte tiltak er å sikre tilgang til karantenelokaler for personer som ikke har mulighet til å følge avstandskravene i egen bolig.

Her kan du lese mer: Forslag til tiltak for å redusere covid-19-smitte blant innvandrere

– For noen kan det være vanskelig både å forstå og å etterleve rådene fra myndighetene. Det kan være mange grunner til det, for eksempel begrensede norskkunnskaper eller trangboddhet, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Ekspertgruppens rapport er på 44 sider, men bare et lite avsnitt går på kjerneproblemet med trangboddhet, og der anbefales kommunene å stille egnede lokaler til disposisjon for gjennomføring av karantene og isolasjon for personer som av en eller annen grunn, som trangboddhet, ikke har mulighet til å opprettholde avstandkravene innenfor rammene av egen bosituasjon.

Da regjeringen innførte de nye, harde tiltakene, ble ikke trangboddhet nevnt. Derimot ble alle - uansett størrelse på hjemmet - anbefalt å unngå ha gjester i hjemmet. «Vent 14 dager med private besøk», var anbefalingen til alle norske hjem.

Les mer: Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbrudd

Forskriften gir en plikt til å isolere seg ved bekreftet smitte eller ved symptomer blant dem som er i smittekarantene. «Å isolere seg innebærer å oppholde seg i eget hjem eller på et annet egnet oppholdssted som nevnt i § 5a første ledd, isolert fra andre, så langt som mulig også fra andre i samme husstand», heter det i forskriften.

Forskriften pålegger kommunen å tilby opphold på hotell eller annet egnet sted, eventuelt bestemme at resten av husstanden flytter på hotell. Kommunen skal i begge tilfeller dekke kostnadene ved å bo utenfor hjemmet, står det i forskriften.

Det positive er at de mest utsatte gruppene kan få hjelp til å isolere seg dersom de bor trangt, men det hjelper lite hvis de samtidig mister inntektene sin. Og forskningen viser altså at lavinntektsgrupper bor trangt og er mest utsatt for å kunne smitte hverandre - samtidig som de er mest bekymret for sin familieøkonomi.

Tallene viser klart at korona-pandemien herjer mest der folk bor trangt og ikke har råd til karantene.

Dette er en kjerneutfordring som må løses hvis Oslo skal få ned koronasmitten på Oslos østkant.

PS! Hva mener du kan gjøres for å få ned smittespredningen på østkanten i Oslo? Skriv et leserbrev!

Reklame

Kun i dag: 30 prosent på alt hos Christiania Glasmagsin

Kommentarer til denne saken