Heldigvis seiret fornuften i Stortinget 16. mars og endret reglene som ble bebudet fredag; også til fordel for dem som har enkeltpersonforetak (også kalt enkeltmannsforetak).

For arbeidstakere (ansatte) er det regelendringene om permittering som monner mest. Nettavisen har en egen sak om alle endringer her. Der permitterte fredag fikk kalddusjen om kun fire dager full lønn (2 dagers varseltid + to dager lønnsplikt) før dagpenger er dette nå endret til en garanti om tyve dagers full lønn.

Les også: Vanlige folk vil slite: Mister 40 prosent av inntekten

Svært viktig for de lavtlønte

Dette er svært viktig for de lavtlønte, som ville tapt mellom fem og åtte tusen kroner på den ordningen regjeringen foreslo fredag, i forhold til hva som ellers gjelder ved permittering.

Men det var likevel ikke de lavtlønte ansatte som var verst ute: Det var de små næringsdrivende som ble katastrofalt rammet, altså de som jobber for seg selv i enkeltmannsforetak (i motsetning til de som eier og jobber i eget AS).

Torsdag 12. mars ble virksomheten deres, i svært mange bransjer, midlertidig forbudt. Og de som driver enkeltmannsforetak (såkalt enkeltpersonforetak eller bare ENK) har jo ingen rettigheter til dagpenger overhodet. Det var sjokkerende. Jeg ble helt satt ut ved tanken på konsekvensene for disse (oftest små) næringsdrivende.

- Jeg tok heldigvis feil

Jeg trodde Norge hadde vist seg som et råttent samfunn, som lot de økonomisk mest sårbare ta støyten i korona-dugnaden. Jeg tok heldigvis feil.

Les også: Dagpenger, skatt og rettigheter under permittering i koronakrisen

Katastrofen for noen av disse selvstendig næringsdrivende er avverget, heldigvis. Det innføres nemlig en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som skal dekke om lag 80 prosent av siste tre års inntekt (begrenset opp til 6G som er 599 148 kroner).

Problemet er hvordan dette skal beregnes. Den skattbare inntekten for næringsdrivende er driftsinntekter (fra kunder) minus driftskostnader. Jeg går ut fra at det er dette driftsresultatet, ikke brutto driftsinntekter, som skal være gjenstand for den midlertidige kompensasjonen på 80 prosent. Men hva da med f.eks frisører som har husleie for lokalet, som fortsetter å løpe samtidig som de ikke får lov å tjene penger? Da har de fulle driftskostnader, men kompensert bare for gjennomsnittet av siste års resultater. Jeg håper og tror at kloke hoder jobber med å finne løsninger på dette nå.

Og det er ikke helt lett å forstå: Hjelpepakken er lagt opp slik at man ikke får noe de første 16 dagene, etter hva jeg forstår. Likevel opplyses det at selvstendig næringsdrivende vil få sykepenger fra dag tre i fraværet, samt omsorgslønn for å passe barn i inntil 20 dager fra dag fire i fraværet.

Hvordan disse ordningene vil bli beregnet for de som har hatt både lønnsinntekt og næringsinntekt, enten samtidig eller ved å veksle mellom jobb og næring, vet jeg ikke foreløpig.

Det gjør det ikke enklere at næringsdrivende p.t. ikke finner det digitale skjemaet som passer for dem på NAV sine sider. Er det laget? Når kommer det? Jeg søkte på "korona enkeltpersonforetak site:nav.no" klokka ni om morgenen tirsdag 17. mars, altså et søk som skal finne artikler der ordene korona og enkeltpersonforetak forekommer samtidig på NAVs sider. Ikke et eneste treff! Så NAV er nok i knestående om dagen, eller de strever med å tolke reglene (hvilket ikke er det minste rart). Likevel er hovedbildet at denne viktige gruppen nå blir ivaretatt, i hvert fall i en viss grad.

Til unnsetning

Stortinget har altså kommet næringsdrivende til unnsetning. Det var virkelig nødvendig. Det er fortsatt et drøss av uklarheter om detaljer, selvfølgelig, men slik må det være når ting endres så raskt. Vi kan være stolte av å ha systemer som, tross ventetiden på Nav, er rigget for kriser.

Les også: Arbeidsgivere i Norges land, ta grep nå!

Fem-seks prosent av de sysselsatte i Norge har næringsinntekt som hovedinntekt (primærnæringer landbruk og fiske unntatt). De fleste er innen tjenesteyting, og her finner du blant annet sysselsatte i kulturlivet. Og det er ikke bare artister, det er også sjauere, lyd- og lys-teknikere og produksjonsledere. Så har du mange helsearbeidere, tjenesteytere innen velvære (frisører og hudpleiere) og håndverkere.

Det er ikke bare lavtlønte, også en del leger, bedriftsrådgivere og advokater finnes i denne gruppa. Men disse vil oftest tjene såpass godt at de vil ha noe å gå på i krisetider. Gruppa næringsdrivende er sammensatt og lite forsket på, med Menon analyses rapport i 2016 som den fortsatt største rapporten.

Hele poenget med å velge enkeltmannsforetak er at man disponerer hele overskuddet av virksomheten selv, og slipper å betale arbeidsgiveravgift. Til gjengjeld mister du mange rettigheter under sykdom og ledighet. Gruppa næringsdrivende inneholder både de mest ressurssterke (advokater som tar et bevisst valg for å unngå arbeidsgiveravgift) og de mest ressurssvake (sjåfører og renholdere som ikke har råd eller kompetanse til å sette opp et AS).

- Bør være en vekker for mange

Dette bør være en wakeup-call for mange næringsdrivende. I dag ble de reddet av Stortinget, i hvert fall med en liten livbøye. Men mange bør nå overveie å organisere seg som AS når støvet etter korona har lagt seg. Ja, det føles kanskje surt å betale arbeidsgiveravgift dersom inntekten er svært lav. Men det kan være en nødvendig forsikring for å bli en del av det store sikkerhetsnettet i AS Norge.

Les også: Fortvilet korona-rop fra næringsdrivende: Hjelp! Vær så snill!

Dessuten, og det vet jeg av egen erfaring, det er langt enklere å holde økonomisk oversikt når man ansetter seg selv i eget AS enn når man har enkeltmannsforetak. Å drive enkeltmannsforetak er oppskriften på å få restskatten fra helvete (fordi svake sjeler bruker opp alle pengene med en gang, og glemmer å spare til skatten som må betales senere).

Ha miskunn til Nav og journalister

Til sist: Dette går raskt. Ha miskunn med Nav-telefoner og Nav-portaler som kneler i øyeblikket. Dokumenter at du har henvendt deg (screenshot eller mail) og sitt så stille og vent, hvis det er mulig.

Ha også miskunn med journalister som skriver feil i farten, de jobber (enda) raskere enn vanlig. En del av regelverket er trolig også in-the-making, selv om hovedtrekkene er klare fra i dag 16.03.2020.

Jeg ber derfor om at lesere som oppdager feil i denne saken, eller har presiseringer, sender mail til elin@orjas.no.