Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.

Så er vi inne i en ny runde med sosial isolasjon og hjemmekontor. Vi er bedre forberedt enn forrige gang. Vi har vært gjennom det før. Vi vet hva vi går til. På godt og vondt.

Men, motivasjonen er ikke den samme. Det er vanskeligere nå. Det er mørkt. Det regner. Hjemmekontoret er ikke så nytt og spennende lenger. Faktisk ganske kjedelig synes mange, som sliter med produktiviteten, motivasjonen og effektivitet.

Flere og flere av oss jobber hele døgnet og mister skillet mellom fritid og arbeidstid. Alt blir bare tid.

Les også: Korona-kommunikasjonen skurrer - og dugnadsånden står for fall

Ikke tatt på senga

Men dette kommer jo ikke som noen overraskelse. I sommer visste vi godt at høsten vil føre med seg et nytt oppsving i smitten. Likevel virker det som om myndighetene har blitt helt tatt på senga, og nye regler, påbud og forbud slenges ut i hytt og pine, uten noen åpenbar plan eller forberedelser bak.

Koronatelefon og teststasjoner er underbemannet, smitteverntiltakene lite samkjørte.

Jeg skulle så gjerne ønsket meg at kommunikasjonen og tiltakene fra det offentlige var mer samkjørte. Det er godt mulig at det finnes en smittelogikk oppi det hele, men den har ikke vært særlig tydelig for dem jeg har snakket med. Folk oppfatter at myndighetene hele tiden er på hæla, selv om vi har hatt god tid til å forberede oss på at smitten ville blomstre opp igjen.

Stavrum & Eikeland: Mange sliter i Norge nå. Denne gruppen er Erna mest bekymret for

De rette valgene kan ha alt å si

Dermed blir det opp til næringslivet og HR-avdelingene i store og små bedrifter å finne ut av hva som er riktig nå, i morgen og neste uke. Og ingen ønsker å være en arbeidsgiver som ikke tar smittevern på fullt alvor.

Og de aller fleste arbeidsgivere vet så inderlig godt at det er ikke bare verdensledere som vil bli husket for hvordan de ledet under denne pandemien. Medarbeiderne, kundene, leverandørene og teamet ditt vil huske deg som leder og arbeidsgiver. Hvordan du leder, støtter, inspirerer, tar vare på og motiverer teamet ditt i denne pandemien, kan ha alt å si for hvordan bedriften leverer, nå og i fremtiden. Faktisk alt å si for om bedriften overlever i mange tilfeller.

Her kan du lese flere innlegg av Trine Larsen.

Og jeg har lyst til å skryte av alle de engasjerte lederne jeg har snakket med de seneste månedene. Dette er folk som virkelig tar ansvar for at virksomhetene de jobber i skal fungere. De har stått på dag og natt for å ta vare på medarbeiderne, bevare produktiviteten og tilpasse seg nye og uklare regler.

Nå kan vi skape fremtidens arbeidsliv

Derfor jobber vi også nå på en helt annen måte enn vi gjorde i mars. Endringene i arbeidslivet har gått ekstra fort. Norge har digitalisert seg på rekordtid, og fredag 13. mars 2020 bør bli husket som dagen da norske kunnskapsmedarbeidere ble heldigitale.

Hva vi kan når vi må og vil!

Det er helt fantastisk hva vi har fått til. Jeg er takknemlig og tenker på alle de som har vært med på å utvikle teknologien som gjør det mulig for mange av oss å jobbe og samhandle digitalt. Og det er lett å glemme at i starten av mars var de fleste av oss mildt sagt ukomfortable med Teams eller digitale møter. Endringene og de nye vanene skaper et nytt, mer digitalt - og ikke minst et mer fleksibelt arbeidsliv.

Les også: Da Norge og verden omorganiserte oss over natten

Jeg vil for eksempel påstå at kjernetid har blitt historie. Nå har vi muligheten til å ha kvalitetstid med barna klokken 14, og vi kan handle i butikken utenom rushtid. Dette er en av mange endringer vi må ta med oss i tiden etter pandemien. Muligheten for et mer fleksibelt arbeidsliv.

Ut av fengselet?

Mange ser nå glede og nytte av et mer fleksibelt forhold til kontoret. De vil kunne sitte hjemme når arbeidsoppgavene passer for det. De vil ha møter i kombinasjon med en gåtur ute eller på andre arenaer enn et klamt møterom på kontoret.

Kontoret, den arbeidsplassen mange av oss er mest vant med, er jo egentlig en skikkelig gammel oppfinnelse, modellert etter de første fabrikkene, som igjen var utformet etter samme tegninger som fengslene. Målet var å gi sjefen maksimal kontroll over arbeiderne. Kontoret var med andre ord ikke utformet etter de mulighetene og behovene vi nå har.

At holdningene til kontoret er i endring ser vi også i en analyse av europeiske land som viser at mellom 35 og 45 prosent av befolkningen i Tyskland, Danmark, Frankrike, Sverige og Nederland jobber med oppgaver som det er mulig å utføre hjemmefra.

NHO mener at halvparten av alle jobber nå kan gjøres hjemmefra, og at hjemmekontorhverdagen vi har hatt gjennom pandemien kan påvirke hvordan bedrifter disponerer kontoret i fremtiden.

Øystein Dørum i NHO mener at dersom bedriften og de ansatte trives med å jobbe hjemmefra flere dager i uka kan mer hjemmekontor og mindre jobbreising også bety at bedrifter kan kutte kontorkostnader og reiseutgifter.

Altså, den nye normalen vil være en vinn-vinn for oss alle.

Les også: Det er nå vi må jobbe!

Nye krav til lederen

Som vi, der jeg jobber, hos Hammer & Hanborg skriver om i boken Fremtidens arbeidsliv, har vi vært på vei bort fra det gamle arbeidslivet en god stund allerede.

Vi har i dag teknologien som gjør det mulig for veldig mange av oss å gjøre en god jobb uansett hvor vi befinner oss hen i verden. Ja, korona er livsfarlig og dødskjipt, men nå får vi prøve å bruke den til å skape et nytt, fleksibelt og mobilt arbeidsliv.

Den fjerde industrielle revolusjonen var her allerede før Covid-19, men denne kjipe pandemien ga en digitaliseringsakselerasjon vi ikke forutså. Og gudskjelov for det.

Den nye lederrollen er i aller høyeste grad preget av tillit og trygghet, hva trenger medarbeideren for å lykkes? I motsetning til kontroll og justering av tidligere og siste kvartals resultater. Å bygge kultur, felles forståelse og forankring av verdier er viktigere nå enn noensinne. Mulighetene og teknologien har vi. Det som har manglet er kulturen og vanene.

Les også: Dette sliter koronasmittede med etter å ha blitt friskmeldt

Når vi jobber mer hjemmefra må vi også bli flinkere til å lede oss selv. Nå får lederne trent seg på å slippe kontrollen og sette medarbeiderne fri. Medarbeiderne for øvd seg på ansvaret med å lede seg selv i en fleksibel arbeidsdag. For å ha medarbeidere som kan lede seg selv krever også nye lederroller. Du må jobbe med verdier utover bare profitt. Du må ønske å skape noe.

Bedrifter som allerede har en kultur av tillitsbasert ledelse, agile arbeidsmetodikker og god kunnskap om selvledelse har et fortrinn nå. De kommunikative evnene, samarbeidsviljen og tryggheten til å våge å komme opp med både gode og dårlige ideer fra hjemmekontoret har aldri vært viktigere.

Alle vet at frittgående høner legger bedre egg enn høner i bur.

Hva skal vi ta med oss ut av buret?

Smitten blir ikke borte med det første. Denne hverdagen med begrenset sosial kontakt kommer til å vare.

Men mye av det som kommer ut i andre enden kan faktisk være vel verdt å ta med seg, også når vi omsider får kontroll på koronaviruset og kan leve mer normalt igjen.

Og jeg er overbevist om at kloke Heidi Krohn Olsens har rett. Høner i bur legger ikke like gode egg som frittgående høner. Så husk at selv om det er tungt og mørkt nå, vi er i noen alvorlige uker. Vi skal klare å komme oss gjennom dette, selv med minimal sosialisering. Og vi skal huske på å ta med oss viktig lærdom og vi har en unik mulighet.

Nettavisen Pluss: Gir alle de ansatte 10.000 kroner til jul: – Viktig å anerkjenne en ekstraordinær innsats

Vi må bygge videre på mulighetene vi ser nå vil skape et bedre arbeidsliv. Det vil være lønnsomt og ikke minst vil det være bedre for oss alle.

Jeg sitter dessverre ikke alene med den fulle og hele fasiten, men jeg jeg er optimistisk og er overbevist om at vi etter pandemien skal få et bedre arbeidsliv, og jeg er sikker på at vi sammen skal klare det.

Eller hva tror du? Hva liker du best med endringene i arbeidslivet?