Akkurat nå ser det meste svart ut i norsk økonomi. Veldig mye er stengt ned for å hindre videre spredning av koronaviruset. Permitteringer og arbeidsledigheten eksploderer.

Kronekursen flyr veggimellom

De siste dagene har det vært voldsomme svingninger i verdien på den norske kronen. Bare i løpet av et par uker har kronen svekket seg med rundt 20 prosent. Endringene har vært mer enn fem prosent om dagen på det meste. Dette er bevegelser som er kraftigere enn det vi så under finanskrisen for drøyt 11 år siden.

For alle som har behov for å veksle kroner mot annen valuta gir dette stor usikkerhet. For øyeblikket er det ikke mulig hverken å dra over grensen for å handle eller å reise på utenlandsferie, men hadde det vært mulig, ville det blitt dyrt.

Skulle den svake kronekursen holde seg, vil det gi økte priser i Norge fordi alt vi kjøper fra utlandet blir dyrere. Svak kronekurs kommer derfor etter hvert til å merkes på lommeboken uansett.

Følg nettavisens Nyhetsstudio: Få siste nytt om koronaviruset

For bedriftene gir de store svingningene stor usikkerhet. Når svingningene er så store som nå vil banker ta seg mer betalt for å veksle valuta og inngå avtaler om fremtidig vekslingskurs (forwards, terminer og opsjoner). For næringslivet vil derfor svingningene i tillegg til usikkerhet også ha en betydelig kostnad.

Norske varer blir billigere

Svakere kronekurs innebærer at norskproduserte varer blir billigere sammenlignet med utenlandske varer. Det er bra for norske eksportbedrifter. Prisen som varene kan selges for blir høyere målt i kroner når kronekursen er svak. Det gir bedre resultater for eksportbedriftene - og derfor også sikrere arbeidsplasser.

Les også: Vi kan ikke la Norge brenne

Akkurat nå er dette likevel en mager trøst. Prisene på mange produkter har falt kraftig. Oljepris, aluminiumspris og prisen på mye av det Norge eksporterer er mye ned. Og ikke minst - når verden stenges ned trengs det mye mindre varer. Alt stopper opp.

Oljemarkedet har kollapset

Verst er det i oljemarkedet. De siste ukene har det blitt en dramatisk reduksjon i oljeforbruket. Saudi Arabia og Russland ble ikke enige om produksjonskutt for to uker siden. Nå flommes markedet over av billig olje og prisen er halvert siden nyttår.

Men hva kommer til å skje nå? Kommer oljeselskapene bare til å fortsette å produsere olje som om ingenting har skjedd og selge den uansett pris? Noen mener faktisk det.

Da oljeprisen var på sitt laveste denne uken fikk Paul Sankey i Mizhuo Bank stor oppmerksomhet ved å hevde at oljeprisen kan bli negativ, slik at oljeprodusenter faktisk må betale for å bli kvitt oljen.

Når mye av Norge nå er stengt ned vil oljefondet blø på alle kanter

Men kan det skje? Det vanlige når prisen faller er at noen av produsentene reduserer produksjonen fordi de taper penger. De siste årene er det i USA oljeproduksjonen har steget mest. Oljeprodusentene i USA taper nå mye penger, og mange av dem kan ikke leve med så lave oljepriser som nå særlig lenge. Det blir bråstopp i leting etter ny olje, og det vil etter hvert gi fall i produksjonen. Det skjedde etter oljeprisfallet i 2014, og det vil skje nå også om ikke oljeprisen kommer raskt opp igjen.

Les også: Korona-krisen: Nå forsvinner flere bilmodeller

På lengre sikt, når verden har blitt normal igjen, kan dette bli veldig bra for Norge. Fører koronakrisen til at amerikansk oljeproduksjon blir redusert, vil det gi høyere oljepris når etterspørselen blir normal igjen.

Hva med pensjonspengene våre?

Store deler av oljeformuen er allerede plassert i oljefondet. Oljefondet, som egentlig heter Statens Pensjonsfond Utland, er pensjonspengene våre. 70 prosent er plassert i aksjer. Kraftig nedgang i verdens aksjemarkeder de siste ukene har gitt store tap, men dette er i betydelig grad motvirket av at kronekursen også har falt mye.

Hvordan dette går fremover er høyst usikkert. Ingen vet foreløpig hvor lenge koronakrisen vil vare, eller hvor alvorlig og langvarige de økonomiske konsekvensene blir.

Les også: Huseiernes Landsforbund tordner etter rentekutt: - Ledelsen i DNB er tonedøv

Når mye av Norge nå er stengt ned vil oljefondet blø på alle kanter. Lav oljepris gjør at det blir minimale oljeinntekter som kan gå til fondet. Kollaps i aksjemarkedene reduserer verdien kraftig. Når norsk økonomi bremser kraftig opp og arbeidsløsheten eksploderer, vil skatteinntektene til staten gå ned samtidig som utgiftene til arbeidsledighetstrygd går i været.

Vi klarer bare en krise om gangen. Klimakrisen må vente

Fall i kronekursen demper tilsynelatende verdifallet til oljefondet, men da må vi huske at alt vi kjøper fra utlandet blir tilsvarende dyrere. Vi får mye mindre for pengene enn før.

Nettavisen Pluss: Koronakrisen kan ha overraskende effekt: - Nå har vi et felles prosjekt

Ingen vet altså hvor ille dette blir, men at det tærer på reservene er det liten tvil om.

Det grønne skiftet settes på vent

Det er bare få uker siden statsministerens hovedfokus var Klimakur 2030 og forsterkede klimamål som ble meldt inn til FN.

Disse tingene er nå fullstendig ute av fokus, selv om en virkning av koronakrisen er at klimagassutslippene går kraftig ned.

Ingen bryr seg nå. Å bekjempe smitten er på kort sikt mye viktigere.

Når det grønne skiftet er ute av fokus, vil det heller ikke skje stort. Det er også to andre grunner til at det grønne skiftet vil settes på vent.

Den ene er den lave oljeprisen. Med billig olje blir investeringer i grønn teknologi mye mindre lønnsomme.

Den andre grunnen er at det er bortimot umulig å få finansiert noe som helst akkurat nå. Og slik blir det antakelig til koronakrisen er over.

Les også: Jon Hustad: - Langt flere vil dø av tiltakene enn av korona

Vi klarer bare en krise om gangen. Klimakrisen må vente.

Dette kan bli veldig bra

Men hva blir de langsiktige virkningene? Sammenligner vi med den forrige store krisen, finanskrisen i 2008-2009, så gikk det ikke lang tid før ting var i gjenge igjen.

Oljeprisen steg fra 33 dollar ved juletider i 2008 til 120 dollar i starten av 2011. Siden finanskrisen har også Oljefondet vokst voldsomt. Fra rundt 2000 milliarder kroner til nesten 11.000 milliarder før børsfallet startet i slutten av februar.

Det er selvsagt stor usikkerhet, men det kan hende at om et par år har Norge kommet styrket ut av koronakrisen. Oljeprisen, og dermed oljeinntektene, kan komme kraftig tilbake, ikke minst fordi storprodusenter som USA kan bli tvunget til å redusere sin produksjon nå. Å øke produksjonen igjen vil ta tid.

Mens det for få uker siden lå an til at Norge skulle gjennomføre drastiske og ugjennomtenkte klimatiltak til enorme kostnader, vil staten nå en god stund fremover måtte konsentrere seg fullt og helt om å redde norsk økonomi.

Les også: Myndighetene advarer mot å trosse disse rådene i matvarebutikken

Rentene kommer til å forbli svært lave fremover. Det kommer til å gi stor verdiøkning for Oljefondet så snart virusspredningen er under kontroll.

Mange er med rette svært bekymret for hva som skjer med økonomien nå.

På litt sikt kan det vise seg å bli veldig bra.