- 2020 var et krevende år for Norge og DNB, men den norske økonomien har klart seg relativt bra gjennom pandemien. I motsetning til mange andre europeiske banker, opplever DNB å komme styrket ut av pandemien med en sunn vekst, gode resultater og rekordhøy kundetilfredshet.

- DNB går inn i 2021 som en av de mest solide bankene i verden, sier konsernsjef Kjerstin Braathen i en børsmelding onsdag morgen.

I fjerde kvartal satt DNB igjen med et resultat før skatt på 6,8 milliarder kroner og med 19,8 milliarder for hele 2020. Resultatet er bedre enn det analytikerne ventet 8se lenger ned).

Utfordrende år

Braathen sier det har har vært høyt trykk i kundeaktiviteter selv om det har vært et utfordrende år for mange. Nullrente og støtteordninger fra myndighetene har gitt personkundene økt kjøpekraft,

Utlånsveksten til personkunder og små- og mellomstore bedrifter i fjor var på henholdsvis 2,8 og 8,3 prosent vekst. Regnskapstallene viser at utlånsmarginene til personkundene er under press og har falt fra 1,81 prosent i andre kvartal til 1,58 prosent i fjerde kvartal.

Til gjengjeld har DNB begynt å tjene litt på innskudd under det rekordlave rentenivået.

I fjerde kvartal oppnådde DNB totalt netto renteinntekter på 9479 millioner kroner og et resultat før tapsavsetninger på 6,8 milliarder kroner. Det er ned fra 7,1 milliarder i tilsvarende kvartal i 2019.

Hvis vi ser på analytikernes forventninger, tilsa de i gjennomsnitt at DNB ville ha netto renteinntekter i fjerde kvartal på 9385 millioner kroner. Resultatet før tapsavsetninger var spådd å bli 6372 millioner kroner, resultatet før skatt 5305 millioner.

Les også: Boliglånsekspert anklager DNB for urimelig forskjellsbehandling

Rekordhøyt

Det er alltid stor usikkerhet knyttet til tap og tapsavsetninger, spesielt i disse koronatider. DNB tok i første kvartal i fjor avsetninger på nesten 6 milliarder kroner, som var historisk høyt.

I andre kvartal var avsetningene vokst til 7,9 milliarder, som da var de høyeste tapsavsetningene en norsk bank noen gang har tatt, selv om vi måler for hele året.

Fasiten for fjerde kvartal viser nye tapsavsetninger på 1250 millioner kroner. Analytikernes anslag sprikte her fra 480 millioner kroner til 2282 millioner, med et gjennomsnitt på 1078 millioner kroner.

Totalt måtte DNB sette av 9,9 milliarder kroner i tap og tapsavsetninger i 2020. Det er opp fra 2,1 milliarder i 2019, som viser koronakrisens betydning. DNB har aldri hatt så store tapsavsetninger før i absolutte kroner, men leverer likevel et solid overskudd og klarer å øke de totale inntektene sammenliknet med 2019.

Tapene ødela

For hele 2020 klarte DNB-konsernet å øke resultatet før tapsavsetninger fra 31,7 milliarder kroner til 33 milliarder. På grunn av de høye tapsavsetningene falt resultatet etter tap 25,7 milliarder i 2019 til 19,8 milliarder i fjor.

Styret i den statsdominerte banken ønsker å betale 9 kroner per aksje i utbytte. Det blir i så fall opp fra 8,40 kroner i 2019.

Les også: DNB kan få bot på 400 millioner kroner

DNB-aksjen har i likhet med mange andre aksjer på Oslo Børs hatt en pen kursoppgang de seneste månedene (se grafen under).

Hovedindeksen ved Oslo Børs har nådd nye toppnoteringer, men tirsdagens sluttnotering på 169,85 kroner for DNB-aksjen er likevel noen kroner lavere enn rekordnoteringen fra 21. februar i fjor.

Markedsverdien av DNB ved børsslutt tirsdag var 263,3 milliarder kroner. Storbanken er det nest mest verdifulle selskapet på Oslo Børs etter Equinor. Næringsdepartementet kontrollerer DNB gjennom å eie 34 prosent av aksjene, noe de har gjort i langt tid.