Saken oppdateres.

Nettavisen omtalte i går kjempesmellen til Kygo Life, som satser på lydprodukter (holdetelefoner). Dagen etter de elendige tallene kommer nå resultatet for Kygo AS.

Kygo-konsernet produserer, selger og fremfører musikken til artisten Kygo og forvalter og hans rettigheter og sponsoravtaler.

Årsregnskapet for Kygo AS viser at driftsinntektene falt fra 187,8 millioner kroner i 2019 til 79,5 millioner i fjor. Som følge av koronapandemien stupte konsertinntektene fra 57,8 millioner kroner i 2019 til lave 981.000 kroner i fjor.

Driftsresultatet i perioden var ned fra 42,8 millioner kroner til lave 3,8 millioner.

I tillegg hadde Kygo lavere netto finansinntekter, slik at resultatet stupte fra 54,7 millioner kroner i 2018 til 10,6 millioner i fjor.

Les også: Maren Platous nye liv i Oslo etter bruddet med Kygo: – Aldri hatt det så bra før

Aksjesmell

Verdien av finansplasseringene falt gjennom fjoråret fra 145 millioner kroner til 118 millioner. Kygor har plassert midlene i markedsbaserte aksjefond, obligasjoner og andre finansielle instrumenter.

Men Kygo er svært likvid, og bankinnskuddene mer enn doblet seg gjennom fjoråret til over 17 millioner. Nettoformuen ved utgangen av fjoråret var på over 132 millioner kroner. Egenkapitalandelen, Kygos vurderte andel av selskapet, er på hele 78 prosent, følgelig er gjeldsgraden på 22 prosent.

I årsberetningen for 2020 heter det at 2020 var et rolig år for Kygo som følge av koronapandemien med bortfall av konserter. Det rammet også markedsføringen og salget av hodetelefoner, og driften ble nedskalert på dette området.

Til tross for dette leverer virksomheten en positivt resultat, og utsiktene for 2021 er gode, ifølge årsberetningen.

Les også: Kygo skal fylle Ullevaal Stadion i 2022

Stor etterspørsel

Her står det at markedsutviklingen utover 2021 er meget god, og det er stor etterspørsel etter Kygos musikk. Det ligger i år til et antall tosifret konserter i kjølvannet av koronapandemien.

Kygo-konsernet har lokalisert det globale turnémanagementet foruten den amerikanske satsingen i det britiske selskapet Sonnix. Turnévirksomheten i USA er lagt til et eget selskap utenfor konsernet. Hovedkontoret ligger imidlertid i Bergen, der Kygo er fra.