Tallene for andre kvartal viser at inntektene steg med hele 34 prosent til 2,21 milliarder sammenliknet med 1,62 milliarder i tilsvarende kvartal i fjor. Driftsresultatet i perioden økte fra 153 millioner kroner til 345 millioner, mens resultatet før skatt var opp fra 131 millioner kroner til 316 millioner.

I første halvår omsatte Europris for 3,59 milliarder kroner, som er en oppgang fra 2,86 milliarder i de seks første månedene av 2019.

Les også: Slik skal han ta XXL til nye høyder - det er kundene som er sjefen

Marginforbedring

I tillegg til sterk vekst har Europris klart å øke bruttomarginen for andre kvartal med 1,5 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i fjor. Dette er marginen mellom utsalgspriser og innkjøpskostnader.

Europris skriver i en børsmelding at de har klart å forbedre marginene ved aktivt å balansere kampanjer og øvrig produkttilbud.

- Ansatte har lagt for dagen en formidabel innsats, og Europris har oppnådd rekordomsetning samtidig som de nye og strenge smittevernregler er fulgt, sier konsernsjef Espen Eldal i børsmeldingen fredag morgen.

Les også: Selger billig smågodt i store mengder - bekymringsfullt

Unormalt sterk

Europris har ifølge børsmeldingen opplevd en unormalt sterk salgsvekst i kjølvannet av koronautbruddet. Denne kraftige veksten er drevet av endret forbrukeradferd som et resultat av de strenge nasjonale smitteverntiltakene som regjeringen innførte12. mars.

Tiltakene har ført til økt etterspørsel av forbruksvarer I løpet av andre kvartal 2020 har kjeden derfor hatt en like-for-like vekst som ligger godt over tidligere kvartaler og sammenlignbare markeder.

Året begynte imidlertid med en dårlig vintersesong for Europris. Det resulterte i at kjeden måtte tilpasse kampanjer og utvalg for å øke salget. I mars kom koronaviruset til Norge, og etter det fulgte en kort periode med forbrukerhamstring. Situasjonen har siden normalisert seg, men veksten har ifølge børsmeldingen ikke avtatt nevneverdig.

Nettavisen skrev om førstekvartalstallene til Europris at kjeden kunne takke koronakrisen for de sterke tallene. Inntektsveksten i første kvartal var på nesten 12 prosent.

Det beste bak seg

Europris kom med en liten resultatoppdatering allerede 18. juni. Da meldte selskapet at de hadde en vekst i salget for april og mai på hele 33,9 prosent i forhold til tilsvarende periode i 2019. Samlet salg for de to månedene utgjorde 1,46 milliarder kroner.

Europris skrev i børsmeldingen at det fortsatt var for tidlig å konkludere med de langsiktige virkningene av koronaviruset, men at de mest spesielle og uvanlige virkningene var over.

Den sterke veksten la også et stort press på selskapets leveransekapasitet og medførte ekstra kostnader.

Lederbytte

I januar ble det kjent at toppsjefen Pål Wibe ble ny konsernsjef i sportskjeden XXL. Den tidligere finansdirektøren Espen Eldal ble i april utnevnt til ny Europris-sjef, etter å ha vært konstituert i stillingen siden januar.

Markedsverdien av Europris ved børsslutt torsdag var 8,2 milliarder kroner. Hittil i år er aksjen opp over 40 prosent (se grafen under), slik at koronakrisen har vært en gullgruve for aksjonærene.

Folketrygdfondet er den største aksjonæren i Europris med en eierandel på 10,6 prosent, ellers er det en spredt eierstruktur.

Totalt har kjeden 265 utsalgssteder rundt omkring i Norge, hvorav 236 er direkte eid av selskapet.