Gå til sidens hovedinnhold

Kortsiktig, grått budsjett

Finansminister Kristin Halvorsen svikter på et viktig punkt: Revidert budsjett vil ikke redde eksportbedrifter fra konkurs.

Finansministerens resept mot den økonomiske krisen er å pøse på med oljepenger, og sette folk på tiltak, ledighetstrygd eller gi dem jobb i offentlig sektor.

Dette er vel og bra så lenge vi fortsatt har 2.500 milliarder kroner i Oljefondet, men det gir ikke noe svar på hva vi skal leve av når oljepengene tar slutt.

- Situasjonen for mange norske bedrifter er alvorlig. De fleste av disse får ingen stimulans av forslagene i revidert, sier direktør for næringspolitikk i NHO, Petter Brubakk.

Straffeavgift på arbeid
Hovedinntrykket er et grått, retningsløst budsjett uten ett vesentlig bidrag for å hjelpe private eksportbedrifter. Her er ingen skattelettelser - heller ikke en midlertidig reduksjon i arbeidsgiveravgiften, eller «straffeavgiften» for å holde folk i arbeid.

Derimot pøser regjeringen ut oljepenger i et tempo vi aldri har sett maken til. I år bruker vi 130 millarder oljekroner, tapper Oljefondet - eller Statens pensjonsfond - utland - for 39 milliarder kroner mer enn handlingsregelen.

Statens pensjonsfond - utland er nå på snaut 2,5 milliarder kroner, mens pensjonsregningen vi skyver foran oss allerede er på over 4 500 milliarder kroner, går det frem av finansminister Kristin Halvorsens egen pressemelding.

I praksis spiser vi av pensjonsfondet for å holde liv i en stor offentlig sektor, og skyver pensjonsregningen videre til neste generasjon.

Spår 120.000 ledige
Revidert har ingen klare grep for å stimulere næringslivet og demme opp for bedriftsnedleggelser og oppsigelser.

Flere studieplasser er bra for de ledige, men gir ingen effekt for bedriftene. Derimot svulmer budsjettet opp statlige støtteordninger og lån gjennom Innovasjon Norge. Slik sett er effekten at man lærer bedriftene opp til å skrive søknader - fremfor å bidra til lavere kostnader og økt konkurransekraft gjennom eksempelvis lavere avgift på ansatte.

Finansministeren spår at ledigheten kan øke til 4,75 prosent neste år - eller omlag 120.000 arbeidsledige.

Noe bra, noe dårlig
Det beste med revidert er at den rødgrønne regjeringen er villig til å bruke offentlige penger til å stimulere økonomien i en nedgangstid. Statsbudsjettets utgifter er økt med utrolige 6,75 prosent fra i fjor - og er ifølge finansminister Kristin Halvorsen «det mest ekspansive på over 30 år».

Mindre bra er at så mange av milliardene brukes på å dempe symptomene, og ikke på å løse problemene.

Det er direkte skuffende at budsjettet er så fattig på stimulanser der de trengs mest; nemlig i privat sektor.

Dette er også hovedkritikken fra de borgerlige partiene på Stortinget.

Kritikk fra de borgerlige
Venstres leder Lars Sponheim etterlyser tiltak som er målrettet mot den del av norsk næringsliv som sliter og som vi er helt avhengig av at lykkes i framtiden: - På alle disse områdene leverer Regjeringen i beste fall svært svakt – og har gjort det i hele regjeringsperioden. Dersom det er noe som karakterisere denne Regjeringen er det et totalt fravær av framtidsrettet satsing, hevder Sponheim.

Høyres nestleder Jan Tore Sanner mener regjeringen ikke kommer med noen tiltak for å hindre 5.000 nye ledige i måneden og for å redde 50.000 bedrifter fra å gå konkurs:

- Høyre mener Regjeringen må bruke hele verktøykassa for å trygge jobbene og sikre at Norge kommer styrket ut av krisen. Derfor vil Høyre foreslå lavere arbeidsgiveravgift, mer bedriftsintern opplæring og mer penger til høyere utdanning og forskning, sier Sanner.

Mens FrPs finanspolitiske talsmann mener budsjettet er innholdsløst: - Regjeringen bruker ikke mulighetene som finanskrisen gir oss til å satse på fremtiden. Verken i form av å legge mer til rette for vekst i små og mellomstore bedrifter eller skattelette til folk flest, sier Ulf Leirstein.

Skuffelse i privat næringsliv
De store organisasjonene for privat næringsliv - NHO og HSH (som organiserer handels og servicenæringen) er kritisk og skuffet til budsjettet:

- NHO frykter at vi nå står overfor en todeling av norsk økonomi: Rentenedsettelse og krisepakker har ført til at offentlig virksomhet - og den delen av næringslivet som leverer til innenlandsk forbruk - i liten grad merket konsekvensene av krisen. Konkurranseutsatte bedrifter er derimot nå rammet med full tyngde av fallende priser og svikt i etterspørselen. Dette er bedriftene som finansierer store deler av den offentlige virksomheten, sier direktør for næringspolitikk i NHO, Petter Brubakk.

- Når vi ser det store antallet nedbemanningsprosesser, ser at det knapt er sommerjobber å oppdrive og at arbeidsledigheten kommer opp i over 100 000, stiller vi oss sterkt undrende til at Regjeringen ikke vil vurdere sterkere tiltak for å bremse ledighetsutviklingen, sier administrerende direktør Vibeke H. Madsen i HSH.

Kommentarer til denne saken