Boligprisene steg overraskende med hele 4,8 prosent i januar. Dette har fått mange til å håpe at de elendige tidene i boligmarkedet er over.

Rentenedgangen har utvilsomt vært en vitamininnsprøytning for boligmarkedet. Rentekuttene får en umiddelbar positiv virkning.

SELGE BOLIG?Velg og vrak blant 200 meklere

MINRENTE:Få det beste boliglånet

- Vi tror at vi kan få en pause i prisfallet noen måneder fremover nå, sier seniorøkonom Ole Christian Bech-Moen i DnB Nor Markets til Nettavisen.

Økende ledighet
Men nye farer lurer. Etter hvert vil økende arbeidsledighet gjøre at boligprisene igjen vil falle.

DnB Nor forventer at arbeidsledigheten i Norge vil stige fra 2,6 prosent i 2008, til 4 prosent i år, og så videre til 5,1 prosent neste år.

Dette vil sende boligprisene ned med ytterligere 5 prosent, tror Bech-Moen.

Det er imidlertid vanskelig å si når det siste fallet kommer. De kraftige rentekuttene fra Norges Bank vil kunne gjøre at boligprisene holder seg godt i noen måneder utover vinteren og våren, inntil økningene i arbeidsledigheten igjen vil sende dem nedover.

Det verste er unnagjort
Trøsten får være at det verste er unnagjort. Når det varslede økonomiske katastrofeåret 2009 ebber ut, så skal også nedgangen i boligprisene være unnagjort for denne gang.

- Ja, vi tror det. Mye av effekten av den økte ledigheten vil komme innen det nærmeste året, sier Bech-Moen.

10 prosent fall
Når bunnen nås, trolig da en gang i løpet av sommeren eller høsten, vil boligprisene ha falt 15 prosent fra toppen, tror DnB Nor. Fra 2008 til 2009 vil prisfallet være på 10 prosent. I 2010, 2011 og 2012 venter banken en stigning i boligprisene på henholdsvis 1,5 prosent, 4,5 prosent og 5 prosent.

Det er særlig to faktorer som gjør at boligprisfallet ikke blir kraftigere fremover. Det ene er inntektsutviklingen. Folk får mer å rutte med.

Det andre er den lave boligbyggingen. Det bygges så å si ikke nytt mer. Dette gjør at man raskere vil kunne få balanse mellom tilbud og etterspørsel i boligmarkedet.

DnB Nors noe negative syn på utviklingen i boligmarkedet deles av flere. Da Nettavisen tok en ringerunde i midten av januar - det var riktignok før de siste boligpristallene - ga de fleste av dem uttrykk for tro på fortsatt nedgang.

- Tror ikke på oppgang
- Jeg tror ikke på noen varig oppgang før tidligst i andre halvår, sa administrerende direktør Petter Batta i Huseiernes Landsforbund til Nettavisen.

Han har ikke endret syn nå, selv om oppgangen i januar var langt sterkere enn ventet. Batta stiller seg tvilende til om boligprisstatistikken gir et helt riktig bilde av situasjonen.

Han tror fortsatt på en ytterligere nedgang i boligprisene på 5 prosent før det snur.

- Jeg tror på et forsiktig prisfall fram til sommeren, sa sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea i midten av januar. Han trodde da på et prisfall på 5 prosent.