Gå til sidens hovedinnhold

Kostnadene i kombinasjonsfond

Oversikten viser forvaltningskostnaden og eventuelle kjøps og salgsgebyrer i kombinasjonsfondene.

Det er det årlige forvaltningshonoraret som er det viktige på kostnadssiden. Det er bare noen få som tar kjøps- og salgskostnader blant obligasjonsfondene. Disse er slått sammen i kolonnen KS i tabellen under.

I tabellen er fondene delt inn i to kategorier:

  • Norske kombinasjonsfond (nederst - 2 stk)
  • Internasjonale kombinasjonsfond

Kombinasjonsfondene er sortert etter hvor stor aksjeandelen vil være i en normalsituasjon. Øverst står de som kan ha opp til 100 prosent aksjer, eller det ikke står noe om hvor stor. Deretter er de satt opp i 10 prosent-intervaller. Nederst er da kombinasjonsfondene som kan normalt vil ha under 10 prosent aksjeandel.

M. innsk. er det minste førstegangsinnskuddet du kan gjøre i fondet.

Fond M.innsk. Forv. K+S
Aksjeandel opp til 100% /ubestemt
Norse TrendEn 100 000 2,00 3,00
Odin Aksje C 3 000 1,50 0,00
Pareto Nordic Return A 2 000 1,20 1,50
SEB Strategy Balanced Fund C H-NOK 100 1,25 0,00
SEB Strategy Balanced Fund HNWC H-NOK 250 000 1,00 1,00
SEB Strategy Defensive Fund C H-NOK 100 1,00 0,00
SEB Strategy Growth Fund C H-NOK 100 1,45 1,00
SEB Strategy Growth Fund HNWC H-NOK 250 000 1,20 1,00
Vibrand Absolutt 10 000 1,50 0,20
71 til 80 prosent aksjer
Danske Invest Horisont 80 100 1,55 0,40
DNB Aktiv 80 100 1,30 0,00
DNB Private Banking Premium 80 1 000 000 1,30 0,00
Nordea Plan Offensiv 100 1,50 0,00
Odin Horisont 1 000 1,25 0,00
Skagen Select 80 250 0,00
Vekterfond Offensiv 100 1,20 0,00
61 til 70 prosent aksjer
Handelsbanken Aktiv 70 1 000 1,30 0,00
Nordea Plan Vekstorientert 100 1,40 0,00
Danske Invest Horisont 65 100 1,40 0,40
51 til 60 prosent aksjer
Fram Kombinasjon 5 000 2,00 3,00
KLP Lang Horisont 3 000 0,22 0,00
Skagen Select 60 250 0,00
41 til 50 prosent aksjer
Alfred Berg Aksje Allokering 300 1,25 0,00
Danske Invest Horisont 50 100 1,25 0,40
Delphi Kombinasjon 1 000 1,25 0,00
DNB Aktiv 50 100 1,05 0,00
DNB Private Banking Premium 50 1 000 000 1,05 0,00
Eika Balansert 1 000 1,20 2,50
First Allokering A 1 000 1,53 0,40
Handelsbanken Aktiv 50 1 000 1,10 0,00
Nordea Plan Balansert 100 1,20 0,00
Odin Flex 1 000 1,00 0,00
SR-Kombinasjon A 500 1,25 0,00
Storebrand Kombinasjon 100 0,80 0,00
Vekterfond Balansert 100 0,90 0,00
31 til 40 prosent aksjer
Danske Invest Horisont 35 100 1,10 0,40
21 til 30 prosent aksjer
Danske Invest Horisont 20 5 000 0,90 0,20
Danske Invest Horisont Rente Pluss 100 0,70 0,30
DNB Aktiv 10 100 0,60 0,00
DNB Aktiv 30 100 0,85 0,00
DNB Private Banking Premium 30 1 000 000 0,85 0,00
Handelsbanken Aktiv 30 1 000 0,90 0,00
KLP Kort Horisont 3 000 0,22 0,00
Nordea Defensive 100 0,75 0,00
Nordea Plan Konservativ NO 100 0,80 0,00
Nordea Plan Moderat 100 1,00 0,00
Odin Konservativ 1 000 0,70 0,00
Skagen Select 15 250 0,00
Skagen Select 30 250 0,00
Vekterfond Trygg 100 0,65 0,00
Norske Kombinasjonsfond M.innsk. Forv. K+S
Fondsfinans Aktiv 60/40 10 000 0,85 0,00
Alfred Berg Kombi 300 1,50 0,00

Se også:

Guide til kombinasjonsfond

Krav til kombinasjonsfond

Nøkkeltall kombinasjonsfond

Kalenderårsavkastning kombinasjonsfond

Kombinasjonsfondenes strategier