Gå til sidens hovedinnhold

Kostnader globale aksjefond

Oversikten viser hvilke årlige kostnader du blir belastet for i globale aksjefond.

Kostnadene er på lang sikt viktigere enn du tror. Så lenge du ikke vet med sikkerhet hvilken fondsforvalter som er best, er det den med lavest kostnader som forventningsvis vil komme best ut.

Se kalkulatoren «Kostnadenes betydning i fond».

Kolonneforklaringer:

  • Minsteinnskudd er minimumsstørrelsen på det første innskuddet i fondet. Senere innskudd kan være lavere.
  • Fondskostnadene består av de årlige forvaltningskostnadene, kjøps- og salgskostnader. Hvis fondet skal betale et suksesshonorar, forutsetter vi at fondet over tid gjør det likt med referanseindeksen når vi beregner det gjennomsnittlige honoraret.
  • 5 år er den samlede kostnadsprosenten i fem år (5 års forvaltningskostnad, pluss kjøps,- og salgskostnader).

Guide til aksjefond.

Tabellen er sortert etter årlig forvaltningskostnad regnet over 5 år. Kjøps,- og salgskostnadene får da betydning, unntatt for de fondene som har null i kostnad på dette. Det er de årlige forvaltningskostnadene som har størst betydning over litt tid.

Alle kostnadstall er oppgitt i prosent.

Det er indeksfondene som har de laveste kostnadene. Her kan du se alle typer indeksfond samlet.

Fra topp til bunn skiller det 13 prosentpoeng fra billigste til dyreste fond i løpet av en femårs-periode.

Minste- Fondskostnader
Fond innskudd Forvaltn. Kjøp 5 år
KLP AksjeGlobal Indeks V 3 000 0,20 0,00 1,00
KLP Framtid 3 000 0,22 0,00 1,10
KLP AksjeGlobal LavBeta I 3 000 0,27 0,00 1,35
KLP AksjeGlobal LavBeta II 3 000 0,30 0,00 1,50
KLP AksjeVerden Indeks 3 000 0,30 0,00 1,50
KLP AksjeGlobal Indeks IV 3 000 0,30 0,00 1,50
DNB Global Indeks 100 0,30 0,00 1,50
Storebrand Indeks - Alle Markeder 100 0,30 0,00 1,50
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar 3 000 0,32 0,00 1,60
KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks II 3 000 0,35 0,00 1,75
KLP Small Cap II 3 000 0,35 0,00 1,75
Nordea Global Passive Fund A (NOK) 100 0,40 0,00 2,00
Storebrand Global ESG Pluss 100 0,40 0,00 2,00
Handelsbanken Global Index Criteria 1 000 0,40 0,00 2,00
SEB Etisk Global Index 100 0,40 0,00 2,00
Storebrand Global ESG 100 0,40 0,00 2,00
Danske Invest Sicav SRI Global 500 0,53 0,00 2,65
Handelsbanken Global SMB Index Criteria 1 000 0,60 0,00 3,00
Storebrand Global Value 100 0,75 0,00 3,75
DNB Global Lavkarbon 100 0,75 0,00 3,75
Storebrand Global Multifaktor 100 0,75 0,00 3,75
Storebrand Global Solutions 100 0,75 0,00 3,75
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret 100 0,85 0,00 4,25
Storebrand AksjeSpar 100 1,00 0,00 5,00
Skagen Vekst 1 000 1,10 0,00 5,50
First Globalt Fokus 1 000 1,25 0,20 6,45
Vekterfond Aksjer 1 100 1,30 0,00 6,50
DNB Global 100 1,40 0,00 7,00
DNB Aktiv 100 100 1,40 0,00 7,00
Landkreditt Aksje Global 300 1,25 0,75 7,00
Handelsbanken Global Tema 1 000 1,40 0,00 7,00
Eika Spar 300 1,50 0,00 7,50
Skagen Global A 1 000 1,50 0,00 7,50
Handelsbanken Aktiv 100 1 000 1,50 0,00 7,50
Odin Global C 3 000 1,50 0,00 7,50
Nordea Global Dividend Fund II 100 1,50 0,00 7,50
SR-Bank Verden A 500 1,50 0,00 7,50
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk 100 1,50 0,00 7,50
Holberg Global A 1 000 1,50 0,00 7,50
Nordea Global Dividend Fund 100 1,50 0,00 7,50
Pluss Utland Aksje 50 000 1,20 2,00 8,00
Nordea QEP Global Quality 100 1,60 0,00 8,00
Pluss Utland Etisk 50 000 1,20 2,00 8,00
Alfred Berg Global Quant 1 000 1,60 0,00 8,00
Danske Invest Global StockPicking, klasse NOK 500 1,60 0,25 8,25
SR-Utbytte A 500 1,75 0,00 8,75
SEB Global NOK 25 000 1,75 0,00 8,75
Arctic Global Equities A 250 000 1,75 0,00 8,75
Nordea Aksjer Verden 100 1,80 0,00 9,00
Nordea Global Small Cap Fund 100 1,82 0,00 9,10
Handelsbanken Global Selektiv 1 000 1,85 0,00 9,25
Danske Invest Horisont 100, klasse NOK 500 1,80 0,40 9,40
Pareto Global B 500 1,60 1,50 9,50
Nordea Global Stars 100 1,50 2,00 9,50
SEB Global Chance/Risk 10 000 1,75 1,00 9,75
Nordea World (NOK) 100 2,00 0,00 10,00
Eika Global 300 1,50 2,50 10,00
Skagen Insight A 250 2,00 0,00 10,00
Delphi Global 1 000 2,00 0,00 10,00
Fram Global 5 000 2,00 0,00 10,00
Skagen Focus A 250 2,00 0,00 10,00
Holberg Global B 1 000 2,00 0,00 10,00
Delphi Global Valutasikret 300 2,02 0,40 10,50
C WorldWide Globale Aksjer 1 000 1,40 4,00 11,00
Danske Invest Horisont Aksje 1 000 1,80 2,00 11,00
SPV Aksje 3 000 2,00 1,30 11,30
Forte Global 500 2,00 1,50 11,50
C Worldwide Stabile Aksjer 1 000 1,60 4,00 12,00
Fidelity Funds Gobal Focus A (USD) 20 000 1,50 5,25 12,75
Fidelity International 15 000 1,50 5,25 12,75
Danske Invest Sicav Global Stockpicking Class A 500 1,87 4,00 13,35
Pareto Global A 500 2,50 1,50 14,00
Norse Trend Global 50 000 2,00 4,00 14,00

Fond med minsteinnskudd på 1 million kroner eller mer er ikke tatt med.

Mer om globale aksjefond:

Nøkkeltall globale fond

Strategier globale fond

Kalenderårsavkastning globale fond

Les mer om aksjefond:

Forvaltningsstil i aksjefond
Det skilles mellom aktivt forvaltede fond, og passivt forvaltede fond. Les mer om hva det betyr her.

Risiko og sammenligningsmetoder for aksjefond
Det finnes flere måter å sammenligne fond på, risiko og avkastning tatt i betraktning.

Sammensetting av aksjefondsportefølje
Slik kan du sette opp en plan for hva innholdet i en aksjefondsportefølje kan være.

Kostnader i fond:

Kostnader i norske fond

Kostnader i nordiske fond

Kostnader i fond som plasserer i Nye markeder

Kalkulatorer:

Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.