Gå til sidens hovedinnhold

Kostnader nordiske aksjefond

Oversikten viser hvilke årlige kostnader du blir belastet for i nordiske aksjefond.

Kostnadene er på lang sikt viktigere enn du tror. Så lenge du ikke vet med sikkerhet hvilken fondsforvalter som er best, er det den med lavest kostnader som forventningsvis vil komme best ut.

Se kalkulatoren «Kostnadenes betydning i fond».

Kolonneforklaringer:

  • Minsteinnskudd er minimumsstørrelsen på det første innskuddet i fondet. Senere innskudd kan være lavere.
  • Fondskostnadene består av de årlige forvaltningskostnadene, kjøps- og salgskostnader. Hvis fondet skal betale et suksesshonorar, forutsetter vi at fondet over tid gjør det likt med referanseindeksen når vi beregner det gjennomsnittlige honoraret.
  • 5 år er den samlede kostnadsprosenten i fem år (5 års forvaltningskostnad, pluss kjøps,- og salgskostnader).

Guide til aksjefond.

Tabellen er sortert etter årlig forvaltningskostnad regnet over 5 år. Kjøps,- og salgskostnadene får da betydning, unntatt for de fondene som har null i kostnad på dette. Det er de årlige forvaltningskostnadene som har størst betydning over litt tid.

Alle kostnadstall er oppgitt i prosent.

Det er indeksfondene som har de laveste kostnadene. Her kan du se alle typer indeksfond samlet.

Fra topp til bunn skiller det 16,5 prosentpoeng fra billigste til dyreste fond i løpet av en femårs-periode.

Minste- Fondskostnader
Fond innskudd Forvaltning Kjøp / Salg 5 år
KLP AksjeNorden Indeks 3 000 0,20 0,00 1,00
Handelsbanken Norden Index Criteria 1 000 0,40 0,00 2,00
DNB Barnefond 100 0,50 0,00 2,50
Swedbank Robur Nordenfond 100 1,25 0,00 6,25
Swedbank Robur Småbolagsfond Norden 100 1,25 0,00 6,25
DNB Norden 100 1,40 0,00 7,00
Odin Norden C 3 000 1,50 0,00 7,50
Handelsbanken Norden 1 000 1,50 0,00 7,50
SEB Norden 5 000 1,30 1,00 7,50
Holberg Norden 1 000 1,50 0,00 7,50
Nordea Nordic Stars 100 1,50 0,00 7,50
Arctic Nordic Equities A 1 000 1,50 0,00 7,50
Nordea Nordic Ideas 1,50 0,00 7,50
Fondsfinans Norden 10 000 1,50 0,00 7,50
Alfred Berg Nordic Best Selection 300 1,50 0,00 7,50
Handelsbanken Nordiske SMB 1 000 1,60 0,00 8,00
DNB Grønt Norden 100 1,75 0,00 8,75
Handelsbanken Norden Selektiv 1 000 1,85 0,00 9,25
Delphi Nordic 1 000 2,00 0,00 10,00
Alfred Berg Nordic Gambak C 100 2,00 0,00 10,00
Eika Norden 300 1,50 2,50 10,00
C WorldWide Norden 1 000 1,40 4,00 11,00
Pareto Nordic Equity B 1,95 1,50 11,25
SEB Nordic Small Cap 1,90 2,00 11,50

Fond med minsteinnskudd på 1 million kroner eller mer er ikke tatt med.

Mer om nordiske aksjefond:

Nøkkeltall nordiske aksjefond

Kalenderårsavkastning nordiske aksjefond

Strategier nordiske aksjefond

Les mer om aksjefond:

Forvaltningsstil i aksjefond
Det skilles mellom aktivt forvaltede fond, og passivt forvaltede fond. Les mer om hva det betyr her.

Risiko og sammenligningsmetoder for aksjefond
Det finnes flere måter å sammenligne fond på, risiko og avkastning tatt i betraktning.

Kostnader i fond:

Kostnader i norske fond

Kostnader i globale fond

Kostnader i fond som plasserer i Nye markeder

Kalkulatorer:

Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.